Diarium/2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Finns i
1 2017-02-14 Unionen: Anmälan av arbetsmiljöombud. Sara Mörtsell är nyvalt arbetsmiljöombud. André Costa är avgående arbetsmiljöombud. Diariepärm 1 2017
2 2017-02-23 163102 Kopplat öppet kulturarv Delrapport perioden 2016-06-15 – 2016-12-15 Diariepärm 1 2017
3 2017-05-10 163102 Kopplat öppet kulturarv Postkodlotteriets kulturstiftelses godkännande av reviderad delrapport. Diariepärm 1 2017
4 2017-05-24 165201 Jämställdhet på Wikipedia Intyg avseende granskning av projektredovisning Diariepärm 1 2017
5 2017-05-24 163106 Välkommen till min plats! Ändringsbeslut från Vinnova - beviljande av förlängning av projekttid Diariepärm 1 2017
6 2017-06-05 163102 Kopplat öppet kulturarv Renewal of insurance policy, John Cummings Avtal 2017
7 2017-05-24 163102 Kopplat öppet kulturarv Standard Loan Agreement for John Cummings + Appendix 19 B Annex VI Loan and secondment programme - Terms of reference + Appendix 19 B Annex I.1 Memorandum of agreement Avtal 2017
8 2017-03-11 163102 Kopplat öppet kulturarv Contract between Cultural Heritage without Borders Bosnia and Herzegovina and Wikimedia Sverige for the project Connected Open Heritage Avtal 2017
9 2017-06-20 Avtalsinformation Trygg-Hansa: information om försäkrade grupper, omfattning i tid, produkter och premier för avtalet Avtal 2017
10 2017-06-01 Swedbank. Registreringsdokument/fullmakt internetbanken företag. Information om företagsanvändare och behörigheter. Avtal 2017
11 2017-06-01 Swedbank. Avtal/fullmakt internetbanken företag. Information om behörighetsadministratörer. Avtal 2017
12 2017-06-18 163102 Kopplat öppet kulturarv Springer. Consent to publish. Lecture notes in computer science. EuroMed 2016. Reaching the world through free licenses and Wikimedia. Avtal 2017
13 2017-06-18 Letter of support. A-Quake. A challenging quake towards the cultural heritage in the European regions. Diariepärm 1 2017
14 2017-06-15 Landshypotek Bank. Ny behörighetsadministratör har registrerats. John Andersson registrerad som behörighetsadministratör från 2017-06-20. Avtal 2017
15 2017-06-15 163102 Kopplat öppet kulturarv Clarification regarding Article 2 in Standard loan agreement for John Cummings. Avtal 2017
16 2017-06-07 Grant Thornton. Uppdragsbrev. Rådgivning gällande löpande moms- och skattekonsultationer. Avtal 2017
17 2017-06-07 PWC. Revisionsberättelse. Rapport om årsredovisningen Wikimedia Sverige 2016. Diariepärm 1 2017
18 2017-06-07 Wikimedia Sverige. Årsredovisning för Wikimedia Sverige 802437-8310. Räkenskapsåret 2016. Diariepärm 1 2017
19 2017-04-28 Försäkringskassan. Ersättning för höga sjuklönekostnader. Beslut för 2016. Diariepärm 1 2017
20 2017-05-30 SBAB. Bekräftelse ändrad behörighet. John Andersson har fått behörighetsnivån Behörighetsadministratör. Avtal 2017
21 2017-06-07 Deklaration beträffande möjligt intressekonflikt/möjligt jäv i styrelsemedlems arbete för Wikimedia Sverige. Diariepärm 1 2017
22 2017-06-07 WMF organizational grant agreement (FDC Int'l Multi-year Version). 1 januari 2017 – 31 december 2018. Avtal 2017
23 2017-06-07 Grant Thornton. Uppdragsbrev avseende revisionsuppdrag i Wikimedia Sverige + Allmänna villkor. Avtal 2017
24 2017-06-07 Gefvert. Försäkring avseende kamera och teknik. Period 2017-05-04 – 2018-04-30. Avtal 2017
25 2017-05-12 Wikimedia Sverige. Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige. Uppdaterad 2017-04-23. Diariepärm 1 2017
26 2017-06-02 Wikimedia Sverige. Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige. Uppdaterad 2017-05-29. Diariepärm 1 2017
27 2017-06-21 Swedbank. Registreringsdokument/fullmakt internetbanken företag. Behörighet på individnivå att beordra uppdrag. Avtal 2017
28 2017-06-14 Swedbank. Avtal/fullmakt internetbanken företag. Val av grundalternativ. Behörighetsadministratörer. Avtal 2017
29 2017-06-14 Avtal/fullmakt internetbanken företag. Val av grundalternativ. Behörighetsadministratörer. Avtal 2017
30 2017-06-26 Deklaration beträffande möjligt intressekonflikt/möjligt jäv i anställds arbete för Wikimedia Sverige. Diariepärm 1 2017
31 2017-06-27 SJ Biz Företagsavtal. Undertecknat 27 juni 2017. Avtal 2017
32 2017-06-29 Trygg-Hansa. Försäkringsbesked till de försäkrade i Wikimedia Sverige. Kortfattad beskrivning av kollektiv olycksfallsförsäkring. Diariepärm 1 2017
33 2017-06-29 Project partner declaration. A-Quake. A challenging quake towards the cultural heritage in the European regions. Diariepärm 1 2017
34 2017-07-05 Postnord. Bekräftelse av fullmakt för anställd. Fullmakts-id 41362590. Diariepärm 1 2017
35 2017-07-06 163102 Kopplat öppet kulturarv 163102 Kopplat öppet kulturarv. Contract between Pawel Marynowski and Wikimedia Sverige for the project Connected Open Heritage. Avtal 2017
36 2017-07-24 SJ Biz Företagsavtal. Information Wikimedia Sveriges företagskonto hos SJ. Instruktion för hur man beställer och information om kundnummer. Avtal 2017
37 2017-07-27 Wikimedia Foundation. WMF Organizational grant agreement (Organizational Grant Version). Avtal + bilaga 1-4. Undertecknat 2017-07-21. Avtal 2017
38 2017-08-21 IDEA Arbetsgivarförbund. Försäkringscertifikat - vd- och styrelseansvarsförsäkring. Försäkringsperiod 2017-07-01 – 2018-06-30. Diariepärm 1 2017
39 2017-09-06 Swedbank. Registreringsdokument/fullmakt internetbanken företag. Information om företagsanvändare och behörigheter. Avtal 2017
40 2017-09-06 Swedbank. Avtal/fullmakt internetbanken företag. Information om behörighetsadministratörer. Avtal 2017
41 2017-09-06 Bildupphovsrätt i Sverige. Brev daterat 2017-08-24. Diariepärm 1 2017
42 2017-05-31 163105 Ett okonstlat exempel av öppna data Vinnova. Slutrapport Ett okonstlat exempel av Öppna data. Diariepärm 1 2017
43 2017-06-02 163105 Ett okonstlat exempel av öppna data Vinnova. Godkännande av slutrapport för Ett okonstlat exempel av Öppna data. Diariepärm 1 2017
44 2017-06-02 163105 Ett okonstlat exempel av öppna data Vinnova. Ändringsbeslut Ett okonstlat exempel av Öppna data. Ändring av bidrag. Diariepärm 1 2017
45 2017-06-08 163102 Kopplat öppet kulturarv Postkodlotteriet. Beslut om godkännande av omflyttning i budget. Diariepärm 1 2017
46 2017-09-13 Clas Ohlson. Garanti. Shoppingvagn (dramaten) och en del sladdar. Diariepärm 1 2017
47 2017-09-14 165201 Jämställdhet på Wikipedia 2015 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Godkännande av slutrapport - Jämställdhet på Wikipedia 2015. Diariepärm 1 2017
48 2017-10-06 175203 En gemenskap för alla 2017 Sheraton. Kontrakt för perioden 2017-11-04 – 2017-11-05 - Diversity Conference 2017. Avtalspärm 2017
49 2017-09-20 Fora. Information: Försäkringsvillkoren för 2017 är klara. Avtalspärm 2017
50 2017-09-22 Fotokungen. Kopia av kvitto på Pulse Mik. kabel 1,5m XLR-F/TRS 3.5 mm (sparas för garantin) Diariepärm 1 2017
51 2017-10-13 173120 GLAM 2017 Nordiska museet. Avtal mellan Nordiska museet och Wikimedia Sverige om uppladdningshjälp och evenemang Avtalspärm 2017
52 2017-10-18 Lärarnas riksförbund. Revideringar i samarbetet med Lärarnas Riksförbund. Utskrift av ursprungligt avtal med förslag till revidering tillagt samt mejl där verksamhetschefen godkänner revideringen. Diariepärm 1 2017
53 2017-10-20 Stockholms stad - Stadsledningskontoret, avdelningen för välfärdsutveckling. Ansökan inom Demokratistöd för unga, daterad 2017-10-20. Programmets namn: Wikipedia för Stockholms ungdomar. Diariepärm 1 2017
54 2017-02-16 173120 GLAM 2017 Musikverket. Avtal mellan Statens musikverk och Wikimedia Sverige om Wikipedia Developer in Residence. Avtalspärm 2017
55 2017-03-01 173206 Wikipedian in Residence 2017 John Cummings Consultant. Consultancy Agreement för perioden 2017-03-01 – 2017-09-30. Avtalspärm 2017
56 2017-01-01 163102 Kopplat öppet kulturarv John Cummings Consultant. Consultancy Agreement för perioden 2017-01-01 – 2017-09-30. Avtalspärm 2017
57 2017-10-23 163106 Välkommen till min plats Vinnova. Godkännande av flytt av budgeterade pengar från posten resekostnader till posten arbetstid inom 163106 Välkommen till min plats, Vinnovas diarienummer 2015-04634. Diariepärm 1 2017
58 2017-10-23 163106 Välkommen till min plats Vinnova. Godkännande av flytt av budgeterade pengar från posten resekostnader till posten arbetstid inom 163106 Välkommen till min plats, Vinnovas diarienummer 2015-04634. Diariepärm 1 2017
59 2017-10-18 Tranås resebyrå. Avtal gällande resebyråtjänster undertecknat 2017-10-18. Avtalspärm 2017
60 2017-10-25 Skatteverket. Meddelande om behörighet att använda e-tjänster på www.skatteverket.se. Information om ändrad behörighet och aktuella behörigheter. Diariepärm 1 2017
61 2017-09-25 Instruktionsbok för dokumentförstöraren Ativa AT-8X cross-cut personal shredder (svenska och engelska). Diariepärm 1 2017
62 2017-10-30 Skatteverket. Meddelande om behörighet att använda e-tjänster på www.skatteverket.se. Information om ändrad behörighet och aktuella behörigheter. Diariepärm 1 2017
63 2017-11-24 183104 Vinnova. Intyg om försumbart stöd/stöd av mindre betydelse/de minimis aid. Projektnamn: Samverkan synliggjord - begrepp för högskolesektorns samverkan (SAMSYN). Vinnovas dnr: 2017-03525. Avtalspärm 1 2017
64 2017-11-24 183104 Vinnova. Projektparts godkännande. Projektnamn: Samverkan synliggjord - begrepp för högskolesektorns samverkan (SAMSYN). Vinnovas dnr: 2017-03525. Avtalspärm 1 2017
65 2017-11-24 Skatteverket. Meddelande om behörighet att använda e-tjänster på www.skatteverket.se. Behörighet registrerad för John Andersson. Diariepärm 1 2017
66 2017-11-24 Nationalmuseum. Avtal mellan Nationalmuseum och Wikimedia Sverige om uppladdningshjälp och ett evenemang. Undertecknat 2017-11-10. Avtalspärm 1 2017
67 2017-11-17 173120 Nationalmuseum. Information om överenskomna förändringar jämfört med det ursprungliga avtalet (dnr 66 för 2017). Avtalspärm 1 2017
68 2017-10-30 STHLM DC. Uppsägning av hyresavtal/kontrakt. Daterat 2017-10-30. Kopia av andrahandshyreskontrakt och avtal om avstående från besittningsskydd finns med för referens. Diariepärm 1 2017
70 2017-11-21 183102 Statens museer för världskultur. Avtal mellan Statens museer för världskultur och Wikimedia Sverige om Wikimedian i Residence, uppladdningshjälp och evenemang. Undertecknat 2017-11-22. Avtalspärm 1 2017
71 2017-11-03 Livrustkammaren. Överenskommelse vid upplåtelse av lokaler i Livrustkammaren. Arrangemangets datum 2017-11-03. Diversity Conference 2017. Diariepärm 1 2017
72 2017-12-01 Syna. Avtal 1 ex normalabonnemang. Avtalsperiod dec-niv. Avtalet har sagts upp per telefon 28 november 2017 av Evelina Bång som pratade med Henning Englund. Avtalet tecknades för att få kreditupplysningar för styrelsemedlemmar till ansökan om 90-konto. Diariepärm 1 2017
73 2017-12-05 Bildupphovsrätt i Sverige (BUS). Förlikningsavtal. Undertecknat 2017-12-05. Diariepärm 1 2017
74 2017-12-01 Statens historiska museer (SHMM), Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH). Överenskommelse om partsbyte gällande avtal. Information om att SMHH tar över som part i avtal med LSH med anledning av överföring av LSH:s uppgifter till SHMM från den 1 januari 2018. Avtalspärm 1 2017
75 2017-12-11 Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Särskilt Avtal Goto 10 coworkingspace + bilagan Allmänna villkor för Goto 10 coworking space + mejlkonversation med förtydliganden + blanketten Uppgifter för Goto 10 coworking place enligt avtal hos IIS. Avtalet undertecknat 2017-12-11. Avtalspärm 1 2017
76 2017-11-27 183102 Statens Maritima Museer. Avtal mellan SMM och Wikimedia Sverige om uppladdningshjälp och evenemang. Undertecknat 2017-11-27. Avtalspärm 1 2017
77 2017-12-14 183102 Tekniska museet. Avtal mellan Tekniska museet och Wikimeida Sverige om uppladdningshjälp. Undertecknat 2017-12-14. Avtalspärm 1 2017
78 2017-12-06 183104 Stockholms universitet. Överenskommelse mellan Stockholms universitet och Wikimedia Sverige angående projektet Samverkan synliggjord - begrepp för högskolesektorns samverkan (SAMSYN). Undertecknat 2017-12-08. Även fyra bilagor: 1. Vinnovas beslut om bidrag, beslutsdatum 2017-11-29. 2. Projektbeskrivning för Samsyn, justerad version inlämnad 2017-11-29. 3. Wikimedia Sveriges deltagande i Samsyn, daterad 2017-11-24. 4. Creative Commons-erkännande CC BY-SA 4.0. Avtalspärm 1 2017
79 2017-10-04 Skatteverket. Proof of allotted organization number. (Bevis om tilldelat organisationsnummer, på engelska.) Diariepärm 1 2017
80 2017-11-23 Skatteverket. Bevis om tilldelat organisationsnummer. Diariepärm 1 2017
81 2017-12-14 Swedbank. Registreringsdokument/fullmakt internetbanken företag. Tillägg av företagsanvändare. Avtalspärm 1 2017
82 2017-12-11 Swedbank. Avsluta företagskort - bekräftelse. Avtalspärm 1 2017
83 2017-12-06 Avtal mellan SMVK och Wikimedia Sverige om uppladdningshjälp och evenemang. Undertecknat 2017-12-06. Avtalspärm 1 2017
84 2017-11-22 Vinnova. Mejl med information som förtydligar att Vinnova tillåter att WMSE har stöd av mindre betydelse från myndigheter på upp till 500 000 euro under tre år. Diariepärm 1 2017
85 2017-12-08 Kontoplan för Wikimedia Sverige vid datumet 2017-12-08. Kontoplanen har även en wikisida. Diariepärm 1 2017
86 2017-12-17 Bredbandsbolaget. Bekräftelse av uppsägning av bredband för kontoret på Hantverkargatan. Problemet med uppsägningsdatumet (bredbandet avslutades för tidigt) reddes ut av John Andersson via telefon. Avtalspärm 1 2017
87 2017-12-13 Skatteverket. Registerutdrag. Diariepärm 1 2017
88 2017-12-13 Börje Grönros, Opad, minnesanteckningar från samtal med Skatteverket gällande momsregistrering. Diariepärm 1 2017
89 2017-09-13 175203 Wikimedia Foundation. Mejlkonversation med underlag för den andra utbetalningen från Wikimedia Foundation för Wikimedia Diversity Conference 2017. Diariepärm 1 2017
90 2017-12-13 175203 Sheraton Hotel Stockholm. Vendor Application Form. Blankett ifylld för att få återbetalning från Sheraton. Diariepärm 1 2017
91 2017-12-22 projektnr tilldelas i jan 2018 Riksantikvarieämbetet. Avtal mellan RAÄ och Wikimedia Sverige om arbete med 3D-uppladdningsverktyg. Undertecknat 20181222. Diariepärm 1 2017
92 2017-12-22   Ansökan om 90-konto. Bilagorna finns i Ekonomi > 2017 > Ekonomi > Ansökan om 90-konto. Diariepärm 1 2017
93 2017-02-15   Scandinavian Photo. Reparationsföljesedel, verkstadskvitto, följesedel för Nikon 16-35 1,4. Diariepärm 1 2017
94 2017-10-01 WMSE. Redovisning av användning av lunchkuponger för de volontärer som deltog vid Bokmässan 2017. Diariepärm 1 2017
95 2017-11-30 163102 Kopplat Öppet Kulturarv Revisionsintyg och rapport
96 2017-07-06 992700 Utredning: Wikimedia Allmännyttig verksamhet bidrag eller näringsverksamhet

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: