Diarium/2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Finns i
1 2018-01-08 163106 Vinnova. Slutrapport. Välkommen till min plats! – elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid. Diariepärm 1 2018
2 2018-01-15 992600 VMVS. Bekräftelse på uppsägning av städning av kontoret på Hantverkargatan. (VMVS fakturerar via Artemis transport.) Diariepärm 1 2018
3 2018-01-17 992600 Kostnadsställen för WMSE 2018. De kostnadsställen som gäller för flera år finns även på en wikisida. Diariepärm 1 2018
4 2018-02-19 992600 Folksam. Försäkringsvillkor för Folksams Småföretagarförsäkring. Försäkringsperiod 20171201-20181201. Diariepärm 1 2018
5 2018-03-21 992600 Adressändring. Anmälan om adressändring efter kontorsflytt 2017. Medskickade bilagor finns endast i det digitala diariet. Diariepärm 1 2018
6 2018-03-26 992600 Dropbox. Bekräftelse på uppsägning av abonnemang på extra utrymme. Abonnemanget är betalt till 2018-12-20. Uppsagt eftersom vi börjar använda Nextcloud i stället. Diariepärm 1 2018
7 2018-03-21 992600 Adobe Creative Cloud. Bekräftelse på uppsägning av abonnemang på Adobe Creative Cloud. Uppsagt eftersom vi för tillfället inte använder programmen tillräckligt mycket. Diariepärm 1 2018
8 2018-03-02 992600 Swedbank. Informationsbrev: Uppdaterade villkor på grund av ändrad betaltjänstlag. Brevet meddelar att villkoren för Visa Business Card Företag och Visa Business Card Privat förändras från 1 maj 2018. Villkoren finns nedladdade och sparade in den digitala versionen av diariet. Diariepärm 1 2018
9 2018-01-11 992600 Skatteverket. Meddelande om behörighet att använda e-tjänster på skatteverket.se. Diariepärm 1 2018
10 2018-03-17 992600 Grant Thornton. Uttalande från företagsledning. Lämnas i anslutning till revision för räkenskapsåret 2017. Diariepärm 1 2018
11 Inget är diariefört på nr 11 (på grund av att en handling diariefördes dubbelt).
12 2018-03-17 992600 Förvaltningsberättelse för Wikimedia Sverige räkenskapsåret 2017. Diariepärm 1 2018
13 2018-03-20 992600 Grant Thornton. Revisionsberättelse för Wikimedia Sverige räkenskapsåret 2017. Diariepärm 1 2018
14 2018-01-17 184203 Wikispeech. Ansökan till Institutet för språk och folkminnen om bidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken 2018. Projektets namn: Wikispeech på finska. Undertecknad 2018-01-17. Diariepärm 1 2018
15 2018-01-11 163102 Kopplat öppet kulturarv. Slutrapport till Postkodlotteriets kulturstiftelse. Undertecknad 2017-01-11. Diariepärm 1 2018
16 2018-01-23 992600 Svensk insamlingskontroll. Ansökan om 90-konto. Avslag p.g.a. att ändamålet inte är tillräckligt bestämt för att vara kontrollerbart. Diariepärm 1 2018
17 2018-04-15 992600 Zynatic. Personuppgiftsbiträdesavtal. Undertecknat av Wikimedia Sverige 2018-04-09 och av Zynatic 2018-04-15. Även mejlkonversation med överenskommelse om kontaktperson på respektive organisation. Diariepärm 1 2018
18 2018-01-26 992600 Skatteverket. Ändringsanmälan. Ny särskild skatteadress dit moms- och arbetsgivardeklarationer samt kontoutdrag ska skickas. Ändring fr.o.m. 2018-01-26. Diariepärm 1 2018
19 2018-06-07 992600 Opad. Personuppgiftsbiträdesavtal med OP Administration AB. Undertecknat 2018-05-25. Även mejlkonversation mellan Opad och WMSE kring avtalet. Diariepärm 1 2018
20 2018-06-10 992600 Wikimedia Sverige. Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige. Undertecknad 2018-06-10. Diariepärm 1 2018
21 2018-06-01 992600 Trygg-Hansa. Avtalsinformation för den kollektiva olycksförsäkringen Volontär, olycksfall vuxen. Diariepärm 1 2018
22 2018-05-01 992600 Wikimedia Foundation. WMF Organizational grant agreement (Organizational Grant Version). Avtal + bilaga 1-4. Undertecknat 2018-05-03. Diariepärm 1 2018
23 2018-05-23 183116 Kungliga biblioteket. Beslut - Nationella digitala bibliotekstjänster - Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata. Diariepärm 1 2018
24 2018-05-24 992600 Wikimedia Sverige. Letter of Support for the GCRF Fragile Heritage Hub. Diariepärm 1 2018
25 2018-05-23 992600 Glesys. Personuppgiftsbiträdesavtal undertecknat 2018-05-21. Diariepärm 1 2018
26 2018-05-18 992600 Marginalen Bank. Information om behandling av personuppgifter. Diariepärm 1 2018
27 2018-05-14 173205 Arbetets museum. Avtal mellan Arbetets museum och Wikimedia Sverige om samarbete inom Sounds of Change. Undertecknat 2018-05-14. Diariepärm 1 2018
28 2018-05-14 992600 Opad. Samtycke om att OP Administration AB även i fortsättningen mailar ut personuppgifter såsom lönebesked och löneuppgifter via mail till/från Arbetsgivarens personuppgiftsbiträde (administratör). Diariepärm 1 2018
29 2018-05-03 183116 Kungliga biblioteket. Kontrakt mellan Kungliga biblioteket och Wikimedia Sverige gällande strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata. Undertecknat 2018-05-15. Även följebrev och kopia av beslut. Diariepärm 1 2018
30 2018-05-02 992600 Riksantikvarieämbetet. Beslut om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet för år 2018. Diariepärm 1 2018
31 2018-05-02 183103 Kreablo. Sammanställning Kreablo ordnar wiki åt Samsyn-projektet på uppdrag av Wikimedia Sverige. Offert accepterad 180502. Bilaga 1 -Specifika avtalsvillkor. Bilaga 2 - Servicenivå. Bilaga 3 - Personuppgiftsbiträdesavtal. Bilaga 4 Leverantörens ersättning, betalningsvillkor och priser. Bilaga 5 - Allmänna bestämmelser Internetprojekt version 2008. Bilaga 6 - Allmänna bestämmelser IT-underhåll version 2014. Bilaga 7 - Definition av Systemet / Underhållsobjektet / Tjänsten. Diariepärm 1 2018
32 2018-03-14 173205 Flygvapenmuseum. Avtal mellan Flygvapenmuseum och Wikimedia Sverige om samarbete inom Sounds of Change. Diariepärm 1 2018
33 2018-03-20 992600 Swedish Foundation for Strategic Research. Avsiktsförklaring gällande samarbete med KTH Tal, Musik och Hörsel i PTS-finansierade projekt runt talsyntes. Diariepärm 1 2018
34 2018-04-19 992600 Försäkringskassan. Ersättning för höga sjuklönekostnader. Beslut för 2017. Diariepärm 1 2018
35 2018-04-01 992600 Bokföringsunderlag för 2013. Upphittat vid kontorsflytten 2018. Diariepärm 1 2018
36 2018-04-01 992600 Microsoft. Program donerade från Microsoft via Techsoup Sverige 2013-04-08. Diariepärm 2 2018
37 2018-04-01 992600 WMF organizational grant agreement (organizational grant version). Re: WMF Organizational Conference Grant Award. Undertecknat 2018-05-03. Även Appendix 1 Purpose of the grant, Appendix 2 Wire transfer information, Appendix 3 Re-granting of funds och Appendix 4 Verification and screening. Diariepärm 2 2018
38 2018-06-25 992600 WMF organizational grant agreement (FDC Int'l version). Re: WMF Grant Award. Undertecknat 2018-06-25. Även Appendix 1 Wire transfer information, Appendix 2 Reports: Contents and forms, Appendix 3 Re-granting of funds och Appendix 4 Verification and screening Diariepärm 2 2018
39 2018-06-05 992600 Tele2. Avtal om förlängning av fyra telefonabonnemang, förlängning av ett abonnemang för mobilt bredband och nyteckning av ett telefonabonnemang. Diariepärm 2 2018
40 2018-06-12 992600 Tele2. Avtal om förlängning av ett abonnemang för mobilt bredband. Diariepärm 2 2018
41 2018-07-11 992600 Mynewsdesk. Bekräftelse på uppsägning av abonnemang. Abonnemanget löper till 2019-05-25. Diariepärm 2 2018
42 2018-06-06 992600 Wikimedia Foundation. Amendment Number 1 to the Grant Agreement. Beslut om utökning av bidrag för att täcka extra kostnader för stipendium vid Diversity Conference 2017. Undertecknat 2018-06-06. Diariepärm 2 2018
43 2018-08-30 992600 Skatteverket. Föreläggande om att lämna inkomstdeklaration. Daterat 2018-08-27. Kopia diarieförd, original skickat till redovisningsbyrå. Diariepärm 2 2018
44 2018-06-13 992600 Trygg-Hansa. Avtalsinformation för Wikimedia Sverige. Volontär, Olycksfall vuxen. Diariepärm 2 2018
45 2018-07-04 992600 Trygg-Hansa. Försäkringsbesked till de försäkrade i Wikimedia Sverige. Volontär, Olycksfall vuxen. Diariepärm 2 2018
46 2018-04-05 183120 WMSE. Intyg till Cyprus University of Technology om att John Andersson inte ersatts för alla utgifter i samband med deltagande i möte för EU H2020 CSA ViMM 2018-04-12. Gäller resa 2018-08. Diariepärm 2 2018
47 2018-08-27 992600 Opad. Brev med uppmaning att fylla i ansökan om e-tjänst för anställd på Opad, samt inkomstdeklaration för Wikimedia Sverige. Diariepärm 2 2018
48 2018-08-16 186201 Internetstiftelsen, Goto10. Överenskommelse om sponsring av mat från SWAJ för en kväll under Northern Europe Meeting. Diariepärm 2 2018
49 2018-08-27 992600 Skatteverket via Opad. Ansökan om e-tjänster - Deklarationsombud. Diariepärm 2 2018
50 2018-08-27 992600 Skatteverket via Opad. Inkomstdeklaration 3 - Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Diariepärm 2 2018
51 2018-08-31 992600 Datainspektionen. Anmälan av gränsöverskridande personuppgiftsincidenter gällande incident som inträffade 2018-08-31. Datainspektionens diarienummer DI-2018-16949. Datainspektionen har fått ett internt id från WMSE som är 2018083101. Diariepärm 2 2018
52 2018-09-04 992600 Datainspektionen. Mottagningsbekräftelse. Datainspektionens diarienummer DI-2018-16949. Diariepärm 2 2018
53 2018-07-20 992600 Syna. Bekräftelse på uppsägning av abonnemang. (Abonnemanget tecknades för att få ut de kreditupplysningar som krävdes för ansökan om 90-konto.) Diariepärm 2 2018
54 2018-06-05 992600 Tele2. Bekräftelse på uppsägning av två abonnemang för mobila bredband. En av uppsägningarna ångrades sedan, så att Wikimedia Sverige totalt har två abonnemang för mobilt bredband att användas i de två bärbara routrar föreningen vid behov tar med till event. Diariepärm 2 2018
55 2018-07-20 186201 Ulrika Eklund. Överenskommelse om sponsring av del av kostnad för facilitering under Northern Europe Meeting och godkännande av att det material som facilitatorn deltar i skapandet av tillgängliggörs online med licensen CC BY-SA 3.0. Diariepärm 2 2018
56 2018-11-06   Ansökan QRpedia på Hedemora gammelgård, inom Stöd till gemenskapen 2015. Diarieförd på 2018 eftersom den flyttats från projektmappen till diariet i samband med rensning av personuppgifter. Diariepärm 2 2018
57 2018-12-03 184203 Ansökan för steg 2 i PTS femtonde innovationstävling. Projekttitel: Talresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Ansökan och tre bilagor: tidsplan och budget för steg 2; Letter if intent från Wikimedia Deutschland; Rapport från steg 1. Även mottagningsbekräftelsen från PTS innovationskontor har diarieförts. De medskickade bilagor finns endast i det digitala diariet. Diariepärm 2 2018
58 2018-11-29 992600 Tele2. Avtal om ett abonnemang för mobilt bredband. Abonnemanget ska användas av gemenskapen i Göteborg. Diariepärm 2 2018
59 2018-11-29 992600 Opad. Avtal mellan OP Administration AB (Opad) och Wikimedia Sverige gällande bokföring, bokslut, inkomstdeklaration, löneadministration och rapporter. Undertecknat 20161114. Diariepärm 2 2018
60 2018-11-21 193122 Konstnärsnämnden. Godkännande av förslag om att förlänga projekttiden för Fri musik på Wikipedia till 1 januari 2019 – 30 juni 2020. Diariepärm 2 2018
61 2018-11-09 992600 Entercard Group. Bekräftelse på uppsägning av Visa Business Card för Sara Mörtsell. Diariepärm 2 2018
62 2018-06-31 992600 Bahnhof. Wikimedia Sveriges kunduppgifter hos Bahnhof. Diariepärm 2 2018
63 2018-10-19 183116 Kungliga biblioteket. Godkännande av föreslagen ändring av antalet event som ska genomföras inom projektet Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018, ett i stället för två. Diariepärm 2 2018
64 2018-10-24 992600 Non-profit identification for Raptim-tickets. Intyg till Raptim om att John Andersson reser som representant för ideell organisation. Diariepärm 2 2018
65 2018-09-24 992600 Skatteverket. Kopia av inskickad komplettering gällande behörighet till Skatteverkets e-tjänster. Kopia av begäran om komplettering och Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige. Diariepärm 2 2018
66 2018-12-03 992600 Wikimedia Sverige. Intyg som en medlem i Wikimedia-rörelsen kan lämna in för sin visumansökan. Diariepärm 2 2018
67 2018-11-30 185101 Kjell & Company. Kopia av kvitto för beställning av TP-link M7450 4G-router med modem AC1200. Routern inköpt till teknikpoolen för att användas av gemenskapen i Göteborg. Diariepärm 2 2018
68 2018-12-13 992700 Bankgirot. Bekräftelse på ändrat adress. Ändringen anmäldes av Wikimedia Sveriges kontaktperson på Swedbank och bekräftades till en mejladress kontaktpersonen gett dem. Diariepärm 2 2018
69 2018-11-14 992600 Tele2. Ordersammanställning gällande telefonabonnemang, avtalet gjordes muntligen per telefon. Avtalet tecknades för att telefonnumret för en anställd som slutar ska hållas aktivt och vidarebefordras till växel i väntan på en nyanställd som tar över numret. (Abonnemanget för den person som slutar har tidigare flyttats till en annan anställd som saknade telefonabonnemang.) Diariepärm 2 2018
70 2018-12-20 992600 Tele2. Avtal om telefonabonnemang för nyanställd. Abonnemanget ersätter det abonnemang som tecknades i avtal diariefört med nummer 69 för 2018. Diariepärm 2 2018
71 2018-06-19 184203 PTS, Post- och telestyrelsen. Beslut gällande Wikimedia Sveriges ansökan till PTS innovationstävling, "Talresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech". PTS diarienummer 17-10324. Diariepärm 2 2018
72 2018-09-28 992600 Fora. Sammanfattning av försäkringsvillkoren för 2018. Diariepärm 2 2018
73 2018-12-18 992600 Swedbank. Ansökan om Swish Handel. Undertecknad av Wikimedia Sverige 2018-12-18 och därefter postad till Swedbank. Diariepärm 2 2018
74 2018-10-22 992600 Swedbank. Information om att tjänstepaketet Bättre Affärer blir Företagspaket Plus. Diariepärm 2 2018
75 2018-10-26 185101 Postnord. Reklamation av skadad försändelse. Diariepärm 2 2018
76 2018-10-26 992600 Folksam. Försäkringsbesked 2018, Småföretagarförsäkring. Diariepärm 2 2018
77 2018-10-29 992600 Bahnhof AB. Personuppgiftsbiträdesavtal. Undertecknat 2018-10-24. Diariepärm 2 2018
78 2018-11-21 193122 Kulturbryggan. Rekvisition av beviljat projektbidrag för Fri musik på Wikipedia. Diariepärm 2 2018
79 2018-11-21 992600 Skatteverket. Ansökan e-tjänster Deklarationsombud. Diariepärm 2 2018
80 2018-11-12 WMSE. Intyg till volontär för att underlätta visumansökan. Diariepärm 2 2018
81 2018-11-27 183104 Stockholms universitet. Kompletterande avtal inom Samsyn-projektet. Undertecknat 2018-11-27. Diariepärm 2 2018
82 2018-11-21 183122 Nordiska museet. Avtal mellan Nordiska museet och Wikimedia Sverige om uppladdnings- och utvecklingshjälp. Undertecknat 2018-11-21. Diariepärm 2 2018
83 2018-12-18 183126 Riksantikvarieämbetet. Avtal mellan RAÄ och Wikimedia Sverige om arbete med historiskt material med problematiskt innehåll. Undertecknat 2018-12-18 Diariepärm 2 2018
84 2018-12-19 992600 Skatteverket. Information om att utbetalningar och skatteavdrag ska redovisas per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen från januari 2019. Diariepärm 2 2018
85 2018-12-20 183105 Skolverket. Avtal gällande revidering av stödmaterial inom Läslyftet M22. Undertecknat 2019-01-07. Diariepärm 2 2018
86 2018-12-27 992600 Vetenskap & Allmänhet. Brev till medlemmarna. Diariepärm 2 2018
87 2018-08-06 183102 Postkodstiftelsen. Ansökan till Postkodstiftelsen gällande FindingGLAMs. Innehåller bland annat information om projektplan, tidsplan och projektbudget. Undertecknat 2018-08-06. Diariepärm 2 2018
88 2018-08-24 183102 Postkodstiftelsen. Avtal om projektstöd gällande FindingGLAMs. Postkodstiftelsens projektnummer 18A491. Undertecknat 2018-08-24. Innehåller också bilaga 1 Betalningsplan och rapporteringsschema och bilaga 2 Revisionsinstruktioner. Diariepärm 2 2018
89 2018-11-14 193122 Konstnärsnämnden/Kulturbryggan. Besked om beslut i utlysning 2 2018. För bilagor se diarium för 2018 i Drive, mappen "20181114-89-193122 Konstnärsnämnden/Kulturbryggan. Besked om beslut i utlysning 2 2018". Diariepärm 2 2018
90 2018-12-13 195204 Musikverket, Wikimania, om faktura. Diariepärm 2 2018
91 2018-02-13 184203 Ansökan till steg 1 i PTS femtonde innovationstävling. Projekttitel: Talresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Diariepärm 2 2018
92 2018-12-31 992700 WMFs "Financial Report to Wikimedia Sverige" i samband med Site Visit. <enbart digital>
93 2018-12-31 992700 Godkännande från avbildade att använda bilder på WMSEs nya webbplats <enbart digital>

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: