Diarium/2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>
Löpnummer Datum Projekt Dokumenttyp Finns i
1 2019-01-07   Vinnova. Kompetenscentrum 2020. Declaration of intent for Wikimedia Sverige (WMSE) participating in the competence centre Centre for Speech Technology. Undertecknad 2019-01-07 Diariepärm 1 2019
2 2019-01-08 195204 WMSE. Inbjudan till Keynote Speaker till Wikimania 2019. Originalbrev och kopia av mejlkonversation, inklusive positivt svar på inbjudan. Diariepärm 1 2019
3 2019-01-09 992600 Swedbank. Information om villkorsändringar för Visa Business Card. Diariepärm 1 2019
4 2019-01-09 992600 Swedbank. Bekräftelsen på mottagen och beviljad ansökan om Swish Handel. Diariepärm 1 2019
5 2019-01-11 992600 Fora. Information om lönerapportering 2018. Diariepärm 1 2019
6 2019-01-28 992600 Datainspektionen. Underrättelse om beslut. Datainspektionens diarienummer PUI-2018-902. Referensnummer 2018083101. Diariepärm 1 2019
7 2019-01-28 992600 The Generation. Avtal Wordpress förvaltning & support. Undertecknat 2019-01-28. Diariepärm 1 2019
8 2019-01-30 183202 Wikimedia Deutschland. Bekräftelse på att Wikimedia Sverige fört över pengar för lobbyingarbete i Bryssel. Diariepärm 1 2019
9 2018-02-12 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikimania.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
10 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikimediacommons.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
11 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen qrpedia.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
12 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen commons.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
13 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen frikunskap.nu inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
14 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikispecies.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
15 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen fri-kunskap.nu inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
16 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikiversity.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
17 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikipedia.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
18 2019-02-18 184203 Kungliga tekniska högskolan. Avtal mellan Kungliga tekniska högskolan och Wikimedia Sverige om projektet Talresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Undertecknat 2018-08-01. Diariepärm 1 2019
19 2019-02-28 183102 John Cummings. Consultancy agreement 2018. Undertecknat 2019-02-28. Diariepärm 1 2019
20 2019-02-28 183102 John Cummings. Consultancy agreement 2019. Undertecknat 2019-02-28. Diariepärm 1 2019
21 2019-02-28 193120 Arbetets museum. Avtal mellan Arbetets museum och Wikimedia Sverige om samarbete inom Sounds of Change. Undertecknat 2019-02-28. Diariepärm 1 2019
22 2019-02-18 193120 Statens musikverk. Avtal mellan Statens musikverk och Wikimedia Sverige om Wikimedian Developer in Residence. Undertecknat 2019-02-18. Diariepärm 1 2019
23 2019-05-13 992600 Wikimedia Sverige. Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige. Undertecknad 2019-05-13. Diariepärm 1 2019
24 2019-03-16 992600 Wikimedia Sverige. Årsredovisning för Wikimedia Sverige för räkenskapsåret 2018. Undertecknad 2019-03-16. Diariepärm 1 2019
25 2019-03-16 992600 Grant Thornton. Revisionsberättelse för Wikimedia Sverige för räkenskapsåret 2018. Undertecknad 2019-03-16. Diariepärm 1 2019
26 2019-03-16 992600 Wikimedia Sverige. Uttalande från företagsledningen till Grant Thornton gällande revisionen för räkenskapsåret 2018. Undertecknad 2019-03-16. Diariepärm 1 2019
27 2019-04-11 195204 Regeringen, Kulturdepartementet. Beslut för Wikimedia Sveriges ansökan om bidrag. Diariepärm 1 2019
28 2019-03-20 992600 Försäkringskassan. Beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader för 2018. Diariepärm 1 2019
29 2019-04-11 193117 Kungliga biblioteket. Kontrakt gällande Wikimedia i biblioteken undertecknat 2019-04-11. Diariepärm 1 2019
30 2019-04-05 992600 Gefvert. Försäkringsbevis daterat 2019-04-05. Diariepärm 1 2019
31 2019-04-05 992600 Gefvert. Information om Gefverts nytecknade samarbetsavtal med Söderberg & Partners. Diariepärm 1 2019
32 2019-06-18 992600 Trygg-Hansa. Avtalsinformation för Wikimedia Sverige. Diariepärm 1 2019
33 2019-06-18 992600 Gefvert. Försäkringsbevis daterat 2019-06-18. Diariepärm 1 2019
34 2019-07-11 195204 UR, Sveriges utbildningsradio. Avtal gällande a undertecknat 2019-07-11. Diariepärm 1 2019
35 2019-07-09 992600 Fora. Information om försäkringsvillkoren för 2019. Diariepärm 1 2019
36 2019-07-19 992600 Wikimedia Sverige. Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige. Undertecknad 2019-07-19. Diariepärm 1 2019
37 2019-07-24 992600 Spreadshirt. Bekräftelse av rätt till angivande av mervärdesskatt, undertecknad 2019-07-24. Mejlad till Spreadshirt 2019-07-24. Diariepärm 1 2019
38 2019-07-29 992600 Skatteverket. Bevis om tilldelat organisationsnummer, daterat 2019-07-29. Diariepärm 1 2019
39 2019-03-06 193117 Kungliga biblioteket. Beslut om projektbidrag till Wikimedia Sverige för projekt inom satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Projektet är Wikipedia i biblioteken. Diariepärm 1 2019
40 2019-03-14 992600 Grant Thornton. Mejl från revisorn på Grant Thornton som informerar om att revisionen för 2018 är avslutad. Diariepärm 1 2019
41 2019-03-21 992600 Wikimedia Sverige. Godkännanden att använda foton som headerbilder på webbplatsen wikimedia.se från de som porträtteras på bilderna. Diariepärm 1 2019
42 2019-04-07 992600 Stiftelsen för intrenetinfrastruktur, Internetstiftelsen. Särskilt avtal Goto 10 coworking space. Undertecknat 2019-04-07. Diariepärm 1 2019
43 2019-05-21 992600 Tele2. Avtal om telefonabonnemang för nyanställd. Diariepärm 1 2019
44 2019-06-10 992600 Wikimedia Foundation. WMF Organizational grant agreement (FDC Int’l Version), för perioden 2020-01-01 - 2010-12-31. Avtal + bilaga 1-4. Undertecknat 2019-06-10. Diariepärm 1 2019
45 2019-06-12 195204 Wikimedia Foundation. Wikimania 2019 Brand Permission Agreement. Diariepärm 1 2019
46 2019-08-07 193202 Wikimedia Deutschland. Bekräftelse på att Wikimedia Sverige fört över pengar för lobbyingarbete i Bryssel. Diariepärm 1 2019
47 2019-08-19 183102 Circle K. Hyresavtal liten lastbil, hyrdes för att köra grejer från lokalen för Wikimania till kontoret efter avslutad konferens. Diariepärm 1 2019
48 2019-08-06 195204 Terrapass. Carbon offset, Renewable Energy Certificate, BEF Water Restoration Certificate Customer Agreement, undertecknat 2018-08-06. Avtal om miljökompensering under Wikimania. Diariepärm 1 2019
49 2019-07-26 Unesco. Partnership Agreement between Unesco and Wikimedia Sverige, undertecknat 2019-07-26. Diariepärm 1 2019
50 2019-07-11 992600 Trygg-Hansa. Försäkringsbesked till de försäkrade i Wikimedia Sverige för försäkringstiden 2019-07-01 - 2020-06-30. Diariepärm 1 2019
51 2019-08-23 992600 Syna. Orderbekräftelse på normalabonnemang. Abonnemanget tecknades för att kunna beställa kreditupplysningar som underlag till ansökan om 90-konto. Diariepärm 1 2019
52 2019-08-26 992600 Skatteverket. Förläggande att lämna inkomstdeklaration. Ankom 2019-08-26. Diariepärm 1 2019
53 2019-09-12 194205 Post- och telestyrelsen, PTS. Avtal för stöd av mindre betydelse. Projettitel: Telresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Undertecknat 2019-08-14. Diariepärm 1 2019
54 2019-06-04 193203 Wikimedia Foundation. WMF Fiscal Sponsorship Agreement (Project Grant). Grant approved for John Cummings in support of his Wikimedia in Residence at Unesco 2019-2020. Diariepärm 1 2019
55 2019-06-19 Sida. Besked om beviljade medel till aktivitet om Globala målen för hållbar utveckling, per mejl skickat 2019-06-19. Mejlet inkluderar tre bilagor: 1. Instruktioner Globala målen ansökan maj 2019.pdf, 2. Beviljade ansökningar maj 2019_med belopp.pdf och 3. Uppföljning av Globala målen maj 2019.docx Diariepärm 1 2019
56 2019-07-29 Sida. Godkännande om förändring av tidplanen för aktiviteten om Globala målen för hållbar utveckling, per mejl skickat 2019-07-29. Diariepärm 1 2019
57 2019-08-08 Sida. Godkännande om förändring av budget för aktiviteten om Globala målen för hållbar utveckling, per mejl skickat 2019-08-08. Diariepärm 1 2019
58 2019-08-21 992600 Syna. Information om beställning av normalabonnemang per mejl. Abonnemanget tecknades för att kunna beställa kreditupplysningar som underlag till ansökan om 90-konto. Mejlet säger att abonnemanget inte har någon uppsägningstid och att det löper ut efter 2020-08-20. Diariepärm 1 2019
59 2019-06-10 195204 Wikimedia Foundation. WMF Organizational grant agreement (FDC Int’l Version), gällande projektet Wikimania Volunteer Management. Undertecknat 2019-06-10. Diariepärm 1 2019
60 2019-02-20 194205 Post- och telestyrelsen, PTS. Beslut om finansiering i PTS innovationstävling. Projektet Talresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Daterat 2019-02-20. Diariepärm 1 2019
61 2019-08-27 195204 Terrapass. Certificate of sustainability, Wikimedia Foundation and Wikimedia Sverige, Wikimania 2019. 656.35 lbs of Carbon Offsets. Diariepärm 1 2019
62 2019-08-23 992600 Svensk Insamlingskontroll. Ansökan om 90-konto till Svensk Insamlingskontroll, inlämnad 2019-08-23. För bilagor, se mappen Ansökan om 90-konto 2019 i Drive. Diariepärm 1 2019
63 2019-09-18 992600 Svensk Insamlingskontroll. Begäran om komplettering av ansökan om 90-konto (för ansökan, se diarienummer 62 för 2019). Diariepärm 1 2019
64 2019-08-22 992600 The Generation. Personuppgiftsbiträdesavtal, gällande webbplatsen wikimedia.se. Undertecknat 2019-07-31. Diariepärm 1 2019
65 2019-09-09 183104 Kreablo. Bekräftelse på kontraktsförlängning för drift av Samsynwikin, från Wikimiedia Sverige till Kreablo. Diariepärm 1 2019
66 2019-08-23 992700 UPS. Information om paket som skickats till Wikimedia Austria, i samband med Wikimania. Diariepärm 1 2019
67 2019-10-01 992700 Erasmus. Mandat från Wikimedia Sverige till Wikimedia Österreich att lämna in projektansökan gällande Wikipedia for Peace: Queer [Edit]. Diariepärm 1 2019
68 2019-05-24 193117 Kungliga biblioteket. Beslut om projektbidrag till Wikimedia Sverige för projekt inom satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Projektet är Wikipedia i biblioteken. Diariepärm 1 2019
69 2019-10-03 193116 Kungliga biblioteket. Kontrakt gällande projektet Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata, undertecknat 2019-10-03. Diariepärm 1 2019
70 2019-10-07 992700 Paypal. Bekräftelse på att ett kontot avslutats. Det konto som avslutats är ett gammalt konto som inte längre användes. Diariepärm 1 2019
71 2019-10-07 992700 Payson. Utdrag av historik som gjordes innan föreningens konto hos Payson avslutades. Kontot avslutades eftersom vi inte använt Payson för att ta emot inbetalningar sedan 2017. Utdraget har inte skivits ut, eftersom det blev så många sidor, och finns därför bara förvarat digitalt. Diariepärm 1 2019
72 2019-10-10 194205 Post- och telestyrelsen. PTS godkännande av uppdaterad projektbudget för Talresursinsamlaren – För ett  tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech (inklusive den uppdaterade budgeten). Diariepärm 1 2019

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: