Diarium/2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>
Löpnummer Datum Projekt Dokumenttyp Finns i
1 2019-01-07   Vinnova. Kompetenscentrum 2020. Declaration of intent for Wikimedia Sverige (WMSE) participating in the competence centre Centre for Speech Technology. Undertecknad 2019-01-07 Diariepärm 1 2019
2 2019-01-08 195204 WMSE. Inbjudan till Keynote Speaker till Wikimania 2019. Originalbrev och kopia av mejlkonversation, inklusive positivt svar på inbjudan. Diariepärm 1 2019
3 2019-01-09 992600 Swedbank. Information om villkorsändringar för Visa Business Card. Diariepärm 1 2019
4 2019-01-09 992600 Swedbank. Bekräftelsen på mottagen och beviljad ansökan om Swish Handel. Diariepärm 1 2019
5 2019-01-11 992600 Fora. Information om lönerapportering 2018. Diariepärm 1 2019
6 2019-01-28 992600 Datainspektionen. Underrättelse om beslut. Datainspektionens diarienummer PUI-2018-902. Referensnummer 2018083101. Diariepärm 1 2019
7 2019-01-28 992600 The Generation. Avtal Wordpress förvaltning & support. Undertecknat 2019-01-28. Diariepärm 1 2019
8 2019-01-30 Wikimedia Deutschland. Bekräftelse på att Wikimedia Sverige fört över pengar för lobbyingarbete i Bryssel. Diariepärm 1 2019
9 2018-02-12 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikimania.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
10 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikimediacommons.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
11 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen qrpedia.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
12 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen commons.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
13 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen frikunskap.nu inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
14 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikispecies.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
15 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen fri-kunskap.nu inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
16 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikiversity.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
17 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikipedia.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
18 2019-02-18 184203 Kungliga tekniska högskolan. Avtal mellan Kungliga tekniska högskolan och Wikimedia Sverige om projektet Talresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Undertecknat 2018-08-01. Diariepärm 1 2019
19 2019-02-28 183102 John Cummings. Consultancy agreement 2018. Undertecknat 2019-02-28. Diariepärm 1 2019
20 2019-02-28 183102 John Cummings. Consultancy agreement 2019. Undertecknat 2019-02-28. Diariepärm 1 2019
21 2019-02-28 193120 Arbetets museum. Avtal mellan Arbetets museum och Wikimedia Sverige om samarbete inom Sounds of Change. Undertecknat 2019-02-28. Diariepärm 1 2019
22 2019-02-18 193120 Statens musikverk. Avtal mellan Statens musikverk och Wikimedia Sverige om Wikimedian Developer in Residence. Undertecknat 2019-02-18. Diariepärm 1 2019
23 2019-05-13 992600 Wikimedia Sverige. Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige. Undertecknad 2019-05-13. Diariepärm 1 2019
24 2019-03-16 992600 Wikimedia Sverige. Årsredovisning för Wikimedia Sverige för räkenskapsåret 2018. Undertecknad 2019-03-16. Diariepärm 1 2019
25 2019-03-16 992600 Grant Thornton. Revisionsberättelse för Wikimedia Sverige för räkenskapsåret 2018. Undertecknad 2019-03-16. Diariepärm 1 2019
26 2019-03-16 992600 Wikimedia Sverige. Uttalande från företagsledningen till Grant Thornton gällande revisionen för räkenskapsåret 2018. Undertecknad 2019-03-16. Diariepärm 1 2019
27 2019-04-11 195204 Regeringen, Kulturdepartementet. Beslut för Wikimedia Sveriges ansökan om bidrag. Diariepärm 1 2019
28 2019-03-20 992600 Försäkringskassan. Beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader för 2018. Diariepärm 1 2019
29 2019-04-11 193117 Kungliga biblioteket. Kontrakt gällande Wikimedia i biblioteken undertecknat 2019-04-11. Diariepärm 1 2019
30 2019-04-05 992600 Gefvert. Försäkringsbevis daterat 2019-04-05. Diariepärm 1 2019
31 2019-04-05 992600 Gefvert. Information om Gefverts nytecknade samarbetsavtal med Söderberg & Partners. Diariepärm 1 2019
32 2019-06-18 992600 Trygg-Hansa. Avtalsinformation för Wikimedia Sverige. Diariepärm 1 2019
33 2019-06-18 992600 Gefvert. Försäkringsbevis daterat 2019-06-18. Diariepärm 1 2019
34 2019-07-11 195204 UR, Sveriges utbildningsradio. Avtal gällande Wikimania undertecknat 2019-07-11. Diariepärm 1 2019
35 2019-07-09 992600 Fora. Information om försäkringsvillkoren för 2019. Diariepärm 1 2019

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: