Diarium/2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Finns i
1 2019-01-07 194206 Vinnova. Kompetenscentrum 2020. Declaration of intent for Wikimedia Sverige (WMSE) participating in the competence centre Centre for Speech Technology. Undertecknad 2019-01-07. Diariepärm 1 2019
2 2019-01-08 195204 WMSE. Inbjudan till Keynote Speaker till Wikimania 2019. Originalbrev och kopia av mejlkonversation, inklusive positivt svar på inbjudan. Diariepärm 1 2019
3 2019-01-09 992600 Swedbank. Information om villkorsändringar för Visa Business Card. Diariepärm 1 2019
4 2019-01-09 992600 Swedbank. Bekräftelsen på mottagen och beviljad ansökan om Swish Handel. Diariepärm 1 2019
5 2019-01-11 992600 Fora. Information om lönerapportering 2018. Diariepärm 1 2019
6 2019-01-28 992600 Datainspektionen. Underrättelse om beslut. Datainspektionens diarienummer PUI-2018-902. Referensnummer 2018083101. Diariepärm 1 2019
7 2019-01-28 992600 The Generation. Avtal Wordpress förvaltning & support. Undertecknat 2019-01-28. Diariepärm 1 2019
8 2019-01-30 183202 Wikimedia Deutschland. Bekräftelse på att Wikimedia Sverige fört över pengar för lobbyingarbete i Bryssel. Diariepärm 1 2019
9 2018-02-12 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikimania.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
10 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikimediacommons.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
11 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen qrpedia.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
12 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen commons.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
13 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen frikunskap.nu inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
14 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikispecies.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
15 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen fri-kunskap.nu inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
16 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikiversity.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
17 2018-02-15 992600 Binero. Bekräftelse på att domänen wikipedia.se inte längre finns hos Binero. Diariepärm 1 2019
18 2019-02-18 184203 Kungliga tekniska högskolan. Avtal mellan Kungliga tekniska högskolan och Wikimedia Sverige om projektet Talresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Undertecknat 2018-08-01. Diariepärm 1 2019
19 2019-02-28 183102 John Cummings. Consultancy agreement 2018. Undertecknat 2019-02-28. Diariepärm 1 2019
20 2019-02-28 183102 John Cummings. Consultancy agreement 2019. Undertecknat 2019-02-28. Diariepärm 1 2019
21 2019-02-28 193120 Arbetets museum. Avtal mellan Arbetets museum och Wikimedia Sverige om samarbete inom Sounds of Change. Undertecknat 2019-02-28. Diariepärm 1 2019
22 2019-02-18 193120 Statens musikverk. Avtal mellan Statens musikverk och Wikimedia Sverige om Wikimedian Developer in Residence. Undertecknat 2019-02-18. Diariepärm 1 2019
23 2019-05-13 992600 Wikimedia Sverige. Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige. Undertecknad 2019-05-13. Diariepärm 1 2019
24 2019-03-16 992600 Wikimedia Sverige. Årsredovisning för Wikimedia Sverige för räkenskapsåret 2018. Undertecknad 2019-03-16. Diariepärm 1 2019
25 2019-03-16 992600 Grant Thornton. Revisionsberättelse för Wikimedia Sverige för räkenskapsåret 2018. Undertecknad 2019-03-16. Diariepärm 1 2019
26 2019-03-16 992600 Wikimedia Sverige. Uttalande från företagsledningen till Grant Thornton gällande revisionen för räkenskapsåret 2018. Undertecknad 2019-03-16. Diariepärm 1 2019
27 2019-04-11 195204 Regeringen, Kulturdepartementet. Beslut om avslag på Wikimedia Sveriges ansökan om bidrag gällande bidrag till resestipendier, dokumentation, tolkning och uppföljningsaktivteter i samband med Wikimania 2019. Diariepärm 1 2019
28 2019-03-20 992600 Försäkringskassan. Beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader för 2018. Diariepärm 1 2019
29 2019-04-11 193117 Kungliga biblioteket. Kontrakt gällande Wikimedia i biblioteken undertecknat 2019-04-11. Diariepärm 1 2019
30 2019-04-05 992600 Gefvert. Försäkringsbevis daterat 2019-04-05. Diariepärm 1 2019
31 2019-04-05 992600 Gefvert. Information om Gefverts nytecknade samarbetsavtal med Söderberg & Partners. Diariepärm 1 2019
32 2019-06-18 992600 Trygg-Hansa. Avtalsinformation för Wikimedia Sverige. Diariepärm 1 2019
33 2019-06-18 992600 Gefvert. Försäkringsbevis daterat 2019-06-18. Diariepärm 1 2019
34 2019-07-11 195204 UR, Sveriges utbildningsradio. Avtal gällande inspelning under Wikimania 2019. Undertecknat 2019-07-11. Diariepärm 1 2019
35 2019-07-09 992600 Fora. Information om försäkringsvillkoren för 2019. Diariepärm 1 2019
36 2019-07-19 992600 Wikimedia Sverige. Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige. Undertecknad 2019-07-19. Diariepärm 1 2019
37 2019-07-24 992600 Spreadshirt. Bekräftelse av rätt till angivande av mervärdesskatt, undertecknad 2019-07-24. Mejlad till Spreadshirt 2019-07-24. Diariepärm 1 2019
38 2019-07-29 992600 Skatteverket. Bevis om tilldelat organisationsnummer, daterat 2019-07-29. Diariepärm 1 2019
39 2019-03-06 193117 Kungliga biblioteket. Beslut om projektbidrag till Wikimedia Sverige för projekt inom satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Projektet är Wikipedia i biblioteken. Diariepärm 1 2019
40 2019-03-14 992600 Grant Thornton. Mejl från revisorn på Grant Thornton som informerar om att revisionen för 2018 är avslutad. Diariepärm 1 2019
41 2019-03-21 992600 Wikimedia Sverige. Godkännanden att använda foton som headerbilder på webbplatsen wikimedia.se från de som porträtteras på bilderna. Diariepärm 1 2019
42 2019-04-07 992600 Stiftelsen för internetinfrastruktur, Internetstiftelsen. Särskilt avtal gällande Goto 10 coworking space. Undertecknat 2019-04-07. Diariepärm 1 2019
43 2019-05-21 992600 Tele2. Avtal om telefonabonnemang för nyanställd. Diariepärm 1 2019
44 2019-06-10 992600 Wikimedia Foundation. WMF Organizational grant agreement (FDC Int’l Version), för perioden 2020-01-01 – 2010-12-31. Avtal + bilaga 1-4. Undertecknat 2019-06-10. Diariepärm 1 2019
45 2019-06-12 195204 Wikimedia Foundation. Wikimania 2019 Brand Permission Agreement. Diariepärm 1 2019
46 2019-08-07 193202 Wikimedia Deutschland. Bekräftelse på att Wikimedia Sverige fört över pengar för lobbyingarbete i Bryssel. Diariepärm 1 2019
47 2019-08-19 183102 Circle K. Hyresavtal liten lastbil, hyrdes för att köra grejer från lokalen för Wikimania till kontoret efter avslutad konferens. Diariepärm 1 2019
48 2019-08-06 195204 Terrapass. Carbon offset, Renewable Energy Certificate, BEF Water Restoration Certificate Customer Agreement, undertecknat 2018-08-06. Avtal om miljökompensering under Wikimania. Diariepärm 1 2019
49 2019-07-26 Unesco. Partnership Agreement between Unesco and Wikimedia Sverige, undertecknat 2019-07-26. Diariepärm 1 2019
50 2019-07-11 992600 Trygg-Hansa. Försäkringsbesked till de försäkrade i Wikimedia Sverige för försäkringstiden 2019-07-01 – 2020-06-30. Diariepärm 1 2019
51 2019-08-23 992600 Syna. Orderbekräftelse på normalabonnemang. Abonnemanget tecknades för att kunna beställa kreditupplysningar som underlag till ansökan om 90-konto. Diariepärm 1 2019
52 2019-08-26 992600 Skatteverket. Förläggande att lämna inkomstdeklaration. Ankom 2019-08-26. Diariepärm 1 2019
53 2019-09-12 194205 Post- och telestyrelsen, PTS. Avtal för stöd av mindre betydelse. Projettitel: Telresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Undertecknat 2019-08-14. Diariepärm 1 2019
54 2019-06-04 193203 Wikimedia Foundation. WMF Fiscal Sponsorship Agreement (Project Grant). Grant approved for John Cummings in support of his Wikimedia in Residence at Unesco 2019–2020. Diariepärm 1 2019
55 2019-06-19 194103 Sida. Besked om beviljade medel till aktivitet om Globala målen för hållbar utveckling, per mejl skickat 2019-06-19. Mejlet inkluderar tre bilagor: 1. Instruktioner Globala målen ansökan maj 2019.pdf, 2. Beviljade ansökningar maj 2019_med belopp.pdf och 3. Uppföljning av Globala målen maj 2019.docx Diariepärm 1 2019
56 2019-07-29 194103 Sida. Godkännande om förändring av tidplanen för aktiviteten om Globala målen för hållbar utveckling, per mejl skickat 2019-07-29. Diariepärm 1 2019
57 2019-08-08 194103 Sida. Godkännande om förändring av budget för aktiviteten om Globala målen för hållbar utveckling, per mejl skickat 2019-08-08. Diariepärm 1 2019
58 2019-08-21 992600 Syna. Information om beställning av normalabonnemang per mejl. Abonnemanget tecknades för att kunna beställa kreditupplysningar som underlag till ansökan om 90-konto. Mejlet säger att abonnemanget inte har någon uppsägningstid och att det löper ut efter 2020-08-20. Diariepärm 1 2019
59 2019-06-10 195204 Wikimedia Foundation. WMF Organizational grant agreement (FDC Int’l Version), gällande projektet Wikimania Volunteer Management. Undertecknat 2019-06-10. Diariepärm 1 2019
60 2019-02-20 194205 Post- och telestyrelsen, PTS. Beslut om finansiering i PTS innovationstävling. Projektet Talresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Daterat 2019-02-20. Diariepärm 1 2019
61 2019-08-27 195204 Terrapass. Certificate of sustainability, Wikimedia Foundation and Wikimedia Sverige, Wikimania 2019. 656.35 lbs of Carbon Offsets. Diariepärm 1 2019
62 2019-08-23 992600 Svensk Insamlingskontroll. Ansökan om 90-konto till Svensk Insamlingskontroll, inlämnad 2019-08-23. Diariepärm 1 2019
63 2019-09-18 992600 Svensk Insamlingskontroll. Begäran om komplettering av ansökan om 90-konto (för ansökan, se diarienummer 62 för 2019). Diariepärm 1 2019
64 2019-08-22 992600 The Generation. Personuppgiftsbiträdesavtal, gällande webbplatsen wikimedia.se. Undertecknat 2019-07-31. Diariepärm 1 2019
65 2019-09-09 183104 Kreablo. Bekräftelse på kontraktsförlängning för drift av Samsynwikin, från Wikimiedia Sverige till Kreablo. Diariepärm 1 2019
66 2019-08-23 992700 UPS. Information om paket som skickats till Wikimedia Austria, i samband med Wikimania. Diariepärm 1 2019
67 2019-10-01 992700 Erasmus. Mandat från Wikimedia Sverige till Wikimedia Österreich att lämna in projektansökan gällande Wikipedia for Peace: Queer [Edit]. Diariepärm 1 2019
68 2019-05-24 193116 Kungliga biblioteket. Beslut om projektbidrag till Wikimedia Sverige för projekt inom satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Projektet är Wikipedia i biblioteken. Diariepärm 1 2019
69 2019-10-03 193116 Kungliga biblioteket. Kontrakt gällande projektet Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata, undertecknat 2019-10-03. Diariepärm 1 2019
70 2019-10-07 992700 Paypal. Bekräftelse på att ett kontot avslutats. Det konto som avslutats är ett gammalt konto som inte längre användes. Diariepärm 1 2019
71 2019-10-07 992700 Payson. Utdrag av historik som gjordes innan föreningens konto hos Payson avslutades. Kontot avslutades eftersom vi inte använt Payson för att ta emot inbetalningar sedan 2017. Utdraget har inte skivits ut, eftersom det blev så många sidor, och finns därför bara förvarat digitalt. Diariepärm 1 2019
72 2019-10-10 194205 Post- och telestyrelsen. PTS godkännande av uppdaterad projektbudget för Talresursinsamlaren – För ett  tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech (inklusive den uppdaterade budgeten). Diariepärm 1 2019
73 2019-10-01 992700 Wikimedia Sverige. Partner identification form, som skickades in vid projektansökan gällande Wikipedia for Peace: Queer [Edit]. Diariepärm 2 2019
74 2019-09-27 194206 Vinnova. Beslut om bidrag till projektet Djupinlärd talsyntes för uppläsning av lång och informationsrik text på svenska. I diariepärmen finns dokumentet Beslut om bidrag, som inkluderar dokumentet Vinnovas allmänna villkor för bidrag - 2019 flera projektparter, samt dokumentet Projektparts godkännande. I Drive finns också bilagorna Vinnovas allmänna villkor för bidrag - 2019 flera projektparter (den fanns med både i Beslut om bidrag och som separat dokument) samt dokumentet Ansökan med bilagor, totalt 4 filer. Diariepärm 2 2019
75 2019-10-22 183102 Postkodstiftelsen. Ändringsavtal till Avtal om projektstöd gällande projekt 18A491, FindingGLAMs. Undertecknad 2019-10-22. Diariepärm 2 2019
76 2019-04-27 992700 Wikimedia Sverige. Årsmötesprotokoll 2019-04-27. Utskrift av årsmötesprotokollet med signaturer från ordförande, sekreterare och justerare. Diariepärm 2 2019
77 2019-10-31 992700 Opad. Kopia av blanketten Sammankoppling med redovisnings-/revisionsbyrå, som godkänner att redovisningsbyrån Opad förenklar sin inloggning i ekonomihanteringssystemet Fortnox samt mejlet från Opad om blanketten. Undertecknad 2019-10-31. Diariepärm 2 2019
78 2019-08-28 195204 Riksarkivet. Mejlkonversationer om överenskommelse om partnerskap vid Wikimania. Diariepärm 2 2019
79 2019-09-06 195204 Musikverket. Mejlkonversationer om överenskommelse om partnerskap vid Wikimania. Diariepärm 2 2019
80 2019-11-12 194205 Södermalms talteknologiservice AB. Avtal mellan Södermalms talteknologiservice AB och Wikimedia Sverige om projekt Talresursinsamlaren - För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech. Undertecknat 2019-11-12. Diariepärm 2 2019
81 2019-11-05 992700 Riksantikvarieämbetet. Avsiktsförklaring mellan Riksantikvarieämbetet och Wikimedia Sverige, med syftet att formalisera det gemensamma intresset i att genom digital teknik utveckla kulturarvssamlingars tillgänglighet och användbarhet. Undertecknat 2019-11-05. Diariepärm 2 2019
82 2019-12-20 992700 Skatteverket. Besked - Räkenskapsår 2018-01-01 – 2018-12-31: Resultatet av årlig beskattning enligt beslut 2019-11-29, samt Beräkning - Slutlig skatt att få tillbaka/att betala. Skannad kopia finns i det digitala diariet, originalet postades till redovisningsbyrån. Diariepärm 2 2019
83 2019-12-17 992700 Trygg-Hansa. Avtalsinformation för Wikimedia Sverige. Diariepärm 2 2019
84 2019-12-17 992700 Trygg-Hansa. Försäkringsbesked till de försäkrade i Wikimedia Sverige. Diariepärm 2 2019
84 2019-11-22 992700 Folksam. Välkommen till ett nytt försäkringsår. Diariepärm 2 2019
85 2019-11-22 992700 Folksam. Försäkringsbesked Småföretagarförsäkring. Diariepärm 2 2019
86 2019-10-01 992700 Svensk Insamlingskontroll. Beslut att godkänna Wikimedia Sverige som 90-kontoinnehavare. Utöver beslutet är följande bilagor diarieförda: 1. Kopia av information till revisor för Wikimedia Sverige, 2. Information om PlusGiro 90-konto för insamlingsorganisationer från Nordea, 3. Stadgar för Svensk Insamlingskontroll, 4. Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto, 5. Svensk Insamlingskontrolls information om årsavgifter m.m. för 2019, 6. Svensk Insamlingskontrolls information om vad det innebär att vara en organisation med 90-konto, 7. Svensk Insamlingskontrolls sekretesspolicy, 8. Svensk Insamlingskontrolls Integritetspolicy, 9. Svensk Insamlingskontrolls Grafisk guideline för 90-konto, 10. Svensk Insamlingskontrolls anvisningar för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto. Diariepärm 2 2019
87 2019-12-11 992700 Nordea. Swish Företag - Välkomstbrev Direktanslutning. Bekräftelse på att Wikimedia Sverige kopplat ett Swishnummer till sitt 90-konto. Det nummer som står i bekräftelsen ändrades sedan till 900-6859, kommunikationen med Nordea kring detta är inkluderad här. Diariepärm 2 2019
88 2019-10-28 992700 Wikimedia Foundation. Reimbursement Form, Harmonization Sprint, John Andersson. Diariefört för att vi vill behålla originalkvittona (formuläret och underlaget lämnades in digitalt till Wikimedia Foundation). Diariepärm 2 2019
89 2019-11-10 992700 Svensk Insamlingskontroll. Beslut: Nytt 90-bankgironummer hos Bankgirot. Diariepärm 2 2019
90 2019-11-14 992700 Nordea. Information från Nordea: Välkommen som kund i Nordea - Nu kan du börja använda ditt 90-konto. Bekräftelse på att Wikimedia Sverige har ett PlusGiro 90-konto hos Nordea. Diariepärm 2 2019
91 2019-10-25 992700 Svensk Insamlingskontroll. Information från Svensk Insamlingskontroll. Diariepärm 2 2019
92 2019-12-03 992700 Wikimedia Sverige. Letter of reference for applicant for SI Leader Lab 2020, utfärdat av verksamhetschef John Andersson. Diariepärm 2 2019
93 2019-09-06 195204 Musikverket. Bekräftelse på att Musikverket var med som partner under Wikimania. Diariepärm 2 2019
94 2019-06-04 195204 Riksarkivet, inför Wikimania. Diariepärm 2 2019
95 2019-08-27 195204 Riksarkivet, efter Wikimania. Diariepärm 2 2019
96 2019-11-27 992600 Business Card. Bekräftelse på uppsagt företagskort. Diariepärm 2 2019
97 2019-12-03 992700 Swedbank. Godkännande av autogiroblankett. Diariepärm 2 2019
98 2019-12-03 992700 Swedsoft. Fastställande av avgift. Diariepärm 2 2019
99 2019-05-20 195204 Kungliga biblioteket. Värdskap vid Wikimania. Diariepärm 2 2019
100 2019-09-24 196102 WMF. Avtal om hub, projekt "Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting" Diariepärm 2 1019
101 2019-08-14 194205 Projektavtal KTH - genomförande av Talresursinsamlaren för ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: