Diarium/2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Finns i Bilagor
1 2020-02-10 992700 Giva. Välkommen som medlem i Giva Sverige. Diariepärm 1 2020 2 st.
2 2020-01-24 992700 Unesco. Memorandum of agreement regarding John Cummings and Unesco. Undertecknad 2020-01-24. Diariepärm 1 2020 -
3 2020-01-15 194206 Wikispeech – Bekräftelse på justerad budget/tidplan. Diariepärm 1 2020 1 st. För fullständig bilaga se digital mapp i Drive.
4 2020-03-06 194206 Wikispeech – Etapprapport 1. Diariepärm 1 2020
2 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
5 2020-01-15 992600 Marginalen Bank – Anmälan om ny användare Diariepärm 1 2020 -
6 2020-01-21 193116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikimedia – Projektredovisning Diariepärm 1 2020 -
7 2020-01-15 992600 Pennybridge – Avtal Pennybridge mottagare samt bekräftelse av e-signerat dokument Diariepärm 1 2020 1 st.
8 2020-01-23 992600 Nordea. Kom igång med Nordea Swish Företag Admin. Diariepärm 1 2020 1 st.
9 2020-02-21 992600 Gefvert. Frågor om villkor. Diariepärm 1 2020 -
10 2020-03-05 992700 Avtal John Cummings–WMSE. Diariepärm 1 2020 -
11 2020-03-01 992600 Folksam. Ansökan försäkring "Olycksfall företag". Diariepärm 1 2020 -
12 2020-03-05 992700 Nordea behörigheter Diariepärm 1 2020 -
13 2020-04-01 992700 Giva Sverige. Insamlingsstatistik 2019. Diariepärm 1 2020 -
14 2020-03-10 992600 Grant Thornton. Oberoende revisors rapport. Diariepärm 1 2020 -
15 2020-04-07 194103 Globala målen, informationskampanj Wenderfalck. Diariepärm 1 2020 1 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
16 2020-03-20 193122 Konstnärsnämnden. Framflyttning av slutdatum av Fri musik på Wikipedia. Diariepärm 1 2020 -
17 2020-04-04 992600 Gefvert. Faktura försäkringsperiod 20200501–20210430. Diariepärm 1 2020 -
18 2020-05-14 183102 Finding GLAMS. Mejlkonversation, Minor grants. Diariepärm 1 2020 -
19 2020-02-24 992600 Gefvert och Fotosidan, mejlkonversation. Diariepärm 1 2020 -
20 2020-04-27 196102 Vinnova. Ansökan och mottagningsbekräftelse, EDIH. Projekt "Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting". Diariepärm 1 2020 1 st.
21 2020-04-20 205202 Naturvårdsverket. Mejlkonversation om synkronisering med databas. Projekt Wiki Loves Earth 2020. Diariepärm 1 2020 -
22 2020-05-25 194103 Sida. Godkänd rapport, Globala målen. Diariepärm 1 2020 -
23 2020-05-29 992600 Svensk insamlingskontroll. Rapport för 90-kontoredovisning. Diariepärm 1 2020 3 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
24 2020-05-20 194103 UNFPA Avtal, Globala målen. Diariepärm 1 2020 2 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
25 2020-05-18 194103 Globala målen, Wenderfalck-rapport samt synpunkter om artiklar. Diariepärm 1 2020 5 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
26 2020-03-26 992500 Postkodlotteriet. Ansökan om förmånstagarskap. Diariepärm 1 2020 5 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
27 2020-06-16 193116 KB, Strategisk inkludering. Godkännande av begärda justeringar. Diariepärm 1 2020 -
28 2020-06-22 203202 Upphovsrättsdirektivet. Synpunkter på uppföljande underlag om artikel 17. Diariepärm 1 2020 -
29 20200518 992500 Remissvar – Principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande Diariepärm 1 2020 -
30 20200611 194205 Wikispeech – Projektändringar som ett resultat av Coronapandemin Diariepärm 1 2020 2 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
31 20200602 193117 Wikipedia i biblioteken – Projektbeskrivning hbtqi Diariepärm 1 2020 1 st. För fullständig bilaga se digital mapp i Drive.
32 20200617 193117 Wikipedia i biblioteken – Justering av budgetposter Diariepärm 1 2020 1 st.
33 20200826 196102 Blueprinting – Ansökan till Vinnova, Crowdsourcing. Diariepärm 1 2020 1 st.
34 20200802 992500 Trackuback – Avsiktsförklaring Diariepärm 1 2020 2 st.
35 20200629 992700 Scrive – Digital signering, val av leverantör Diariepärm 1 2020 -
36 20200722 186201 Report for the Northern Europe Meeting Diariepärm 1 2020 6 st. För bilagor se digital mapp i Drive.
37 20200220 992600 Leiekontrakt for Wikimedia Sverige ansatt Diariepärm 1 2020 -
38 20200702 992700 Svensk insamlingskontroll – Ansökan Diariepärm 1 2020 1 st.
39 20200826 203202 Tillägg till Justitiedepartementet apropå EU-kommissionens riktlinjer för artikel 17 Diariepärm 1 2020 -
40 20200622 196102 WMF Organizational Grant Agreement – Avtal Diariepärm 1 2020 -
41 20200826 196102 Blueprinting – Ansökan till Vinnova, Wikikartan Diariepärm 2 2020 1 st. För bilaga se digital mapp i Drive.
42 20200817 183104 Samsyn – SU. Film och tillägg. Mejlkonversation. Diariepärm 2 2020 -
43 20200824 992500 Stödbrev, Argupedia. Diariepärm 2 2020 -
44 20200703 194205 Wikispeech – Etapprapport 2. Diariepärm 2 2020 2 st. För bilagor se digital mapp i Drive.
45 20200309 992500 Letter of Support for European H2020 Project – Culture beyond borders Diariepärm 2 2020 1 st.
46 20200430 183104 Samsyn Rapportering april 2020 Diariepärm 2 2020 För se digital mapp i Drive.
47 20200504 992500 Kultur- och språkresurser från Wikimedia för AI – Beslutsmeddelande Diariepärm 2 2020 1 st.
48 20200903 992600 Scrive – Avtal för E-signering Diariepärm 2 2020 -
49 20200716 992700 Folksam – Ansökan/upplysningar Diariepärm 2 2020 -
50 20200526 194205 Wikispeech – Projektavtal KTH och WMSE. För samtliga bilagor, se digitalt diarium. Diariepärm 2 2020 -
51 20200310 992700 Skatteverket – Deklaration, ej ifylld Diariepärm 2 2020 -
52 20200526 992700 Svensk insamlingskontroll – Resultat och balansräkning Diariepärm 2 2020 -
53 20200428 194103 Globala målen – Uppföljning Diariepärm 2 2020 -
54 20200502 992500 Organisationsinformation till Postkodsstiftelsen Diariepärm 2 2020 -
55 20200219 992500 Consent form – Enkät Diariepärm 2 2020 -
56 20200121 992500 Vetenskap och allmänhet – Årsbrev Diariepärm 2 2020 -
57 20200128 992700 Nordea – Avtal, användare och behörigheter Diariepärm 2 2020 -
58 20200120 992700 Svensk insamlingskontroll – Information om årsavgift för 2020 mm. Diariepärm 2 2020 -
59 2020 992700 Svensk insamlingskontroll – Mottagande organisation i Sverige och utomlands Diariepärm 2 2020 -
60 20200427 204204 Kunskap i krissituationer – Avtal United Nations Populations Fund och WMSE Diariepärm 2 2020 -
61 20200311 992700 Postnord – Fullmakt för postärenden Jenny och Maria Diariepärm 2 2020 -
62 20200225 992700 Försäkringskassan – Ersättning för höga sjuklönekostnader.pdf Diariepärm 2 2020 -
63 20200129 183102 Grant Thornton – Uppdragsbrev revision av Finding Glams 2018 Diariepärm 2 2020 -

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: