Diarium/2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Finns i Bilagor
1 2020-02-10 992700 Giva. Välkommen som medlem i Giva Sverige. Diariepärm 1 2020 2 st.
2 2020-01-24 992700 Unesco. Memorandum of agreement regarding John Cummings and Unesco. Undertecknat 2020-01-24. Diariepärm 1 2020 -
3 2020-01-15 194205 Wikispeech – Bekräftelse på justerad budget/tidplan. Diariepärm 1 2020 1 st. För fullständig bilaga se digital mapp i Drive.
4 2020-03-06 194205 Wikispeech – Etapprapport 1. Diariepärm 1 2020 2 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
5 2020-01-15 992600 Marginalen Bank – Anmälan om ny användare. Diariepärm 1 2020 -
6 2020-01-21 183116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikimedia – Projektredovisning. Diariepärm 1 2020 -
7 2020-01-15 992600 Pennybridge – Avtal Pennybridge mottagare samt bekräftelse av e-signerat dokument. Diariepärm 1 2020 1 st.
8 2020-01-23 992600 Nordea. Kom igång med Nordea Swish Företag Admin. Diariepärm 1 2020 1 st.
9 2020-02-21 992600 Gefvert. Frågor om villkor. Diariepärm 1 2020 -
10 2020-03-05 992700 Avtal John Cummings–WMSE. Diariepärm 1 2020 -
11 2020-03-01 992600 Folksam. Ansökan försäkring "Olycksfall företag". Diariepärm 1 2020 -
12 2020-03-05 992700 Nordea – behörigheter. Diariepärm 1 2020 -
13 2020-04-01 992700 Giva Sverige. Insamlingsstatistik 2019. Diariepärm 1 2020 -
14 2020-03-10 992600 Grant Thornton. Oberoende revisors rapport. Diariepärm 1 2020 -
15 2020-04-07 194103 Globala målen, informationskampanj Wenderfalck. Diariepärm 1 2020 1 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
16 2020-03-20 193122 Konstnärsnämnden. Framflyttning av slutdatum av Fri musik på Wikipedia. Diariepärm 1 2020 -
17 2020-04-04 992600 Gefvert. Faktura försäkringsperiod 2020-05-01–2021-04-30. Diariepärm 1 2020 -
18 2020-05-14 183102 Finding GLAMS. Mejlkonversation, Minor grants. Diariepärm 1 2020 -
19 2020-02-24 992600 Gefvert och Fotosidan, mejlkonversation. Diariepärm 1 2020 -
20 2020-04-27 196102 Vinnova. Ansökan och mottagningsbekräftelse, EDIH. Projekt "Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting". Diariepärm 1 2020 1 st.
21 2020-04-20 205202 Naturvårdsverket. Mejlkonversation om synkronisering med databas. Projekt Wiki Loves Earth 2020. Diariepärm 1 2020 -
22 2020-05-25 194103 Sida. Godkänd rapport, Globala målen. Diariepärm 1 2020 -
23 2020-05-29 992600 Svensk insamlingskontroll. Rapport för 90-kontoredovisning. Diariepärm 1 2020 3 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
24 2020-05-20 194103 UNFPA Avtal, Globala målen. Diariepärm 1 2020 2 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
25 2020-05-18 194103 Globala målen, Wenderfalck-rapport samt synpunkter om artiklar. Diariepärm 1 2020 5 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
26 2020-03-26 992500 Postkodlotteriet. Ansökan om förmånstagarskap. Diariepärm 1 2020 5 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
27 2020-06-16 193116 KB, Strategisk inkludering. Godkännande av begärda justeringar. Diariepärm 1 2020 -
28 2020-06-22 203202 Upphovsrättsdirektivet. Synpunkter på uppföljande underlag om artikel 17. Diariepärm 1 2020 -
29 2020-05-18 992500 Remissvar – Principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande. Diariepärm 1 2020 -
30 2020-06-11 194205 Wikispeech – Projektändringar som ett resultat av Coronapandemin. Diariepärm 1 2020 2 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
31 2020-06-02 193117 Wikipedia i biblioteken – Projektbeskrivning hbtqi. Diariepärm 1 2020 1 st. För fullständig bilaga se digital mapp i Drive.
32 2020-06-17 193117 Wikipedia i biblioteken – Justering av budgetposter. Diariepärm 1 2020 1 st.
33 2020-08-26 196102 Blueprinting – Ansökan till Vinnova, Crowdsourcing. Diariepärm 1 2020 1 st.
34 2020-08-02 992500 Trackuback – Avsiktsförklaring. Diariepärm 1 2020 2 st.
35 2020-06-29 992700 Scrive – Digital signering, val av leverantör. Diariepärm 1 2020 -
36 2020-07-22 186201 Report for the Northern Europe Meeting. Diariepärm 1 2020 6 st. För bilagor se digital mapp i Drive.
37 2020-02-20 992600 Leiekontrakt for Wikimedia Sverige ansatt. Diariepärm 1 2020 -
38 2020-07-02 992700 Svensk insamlingskontroll – Ansökan. Diariepärm 1 2020 1 st.
39 2020-08-26 203202 Tillägg till Justitiedepartementet apropå EU-kommissionens riktlinjer för artikel 17. Diariepärm 1 2020 -
40 2020-06-22 206102 WMF Organizational Grant Agreement – Avtal. Diariepärm 1 2020 -
41 2020-08-26 196102 Blueprinting – Ansökan till Vinnova, Wikikartan. Diariepärm 2 2020 1 st. För bilaga se digital mapp i Drive.
42 2020-08-17 183104 Samsyn – SU. Film och tillägg. Mejlkonversation. Diariepärm 2 2020 -
43 2020-08-24 992500 Stödbrev, Argupedia. Diariepärm 2 2020 -
44 2020-07-03 194205 Wikispeech – Etapprapport 2. Diariepärm 2 2020 2 st. För bilagor se digital mapp i Drive.
45 2020-03-09 992500 Letter of Support for European H2020 Project – Culture beyond borders. Diariepärm 2 2020 1 st.
46 2020-04-30 183104 Samsyn Rapportering april 2020 Diariepärm 2 2020 För bilagor se digital mapp i Drive.
47 2020-05-04 992500 Kultur- och språkresurser från Wikimedia för AI – Beslutsmeddelande. Diariepärm 2 2020 1 st.
48 2020-09-03 992600 Scrive – Avtal för E-signering. Diariepärm 2 2020 -
49 2020-07-16 992700 Folksam – Ansökan/upplysningar. Diariepärm 2 2020 -
51 2020-03-10 992700 Skatteverket – Deklaration, ej ifylld. Diariepärm 2 2020 -
52 2020-05-26 992700 Svensk insamlingskontroll – Resultat och balansräkning. Diariepärm 2 2020 -
53 2020-04-28 194103 Globala målen – Uppföljning. Diariepärm 2 2020 -
54 2020-05-02 992500 Organisationsinformation till Postkodsstiftelsen. Diariepärm 2 2020 -
55 2020-02-19 992500 Consent form – Enkät. Diariepärm 2 2020 -
56 2020-01-21 992500 Vetenskap och allmänhet – Årsbrev. Diariepärm 2 2020 -
57 2020-01-28 992700 Nordea – Avtal, användare och behörigheter. Diariepärm 2 2020 -
58 2020-01-20 992700 Svensk insamlingskontroll – Information om årsavgift för 2020 m.m. Diariepärm 2 2020 -
59 2020-05-26 992700 Svensk insamlingskontroll – Mottagande organisation i Sverige och utomlands. Diariepärm 2 2020 -
60 2020-04-27 204204 Kunskap i krissituationer – Avtal United Nations Populations Fund och WMSE. Diariepärm 2 2020 -
61 2020-03-11 992700 Postnord – Fullmakt för postärenden Jenny och Maria. Diariepärm 2 2020 -
62 2020-02-25 992700 Försäkringskassan – Ersättning för höga sjuklönekostnader.pdf Diariepärm 2 2020 -
63 2020-01-29 183102 Grant Thornton – Uppdragsbrev revision av Finding Glams 2018. Diariepärm 2 2020 -
64 2020-11-02 194205 Wikispeech – Etapprapport 3. Diariepärm 2 2020 2 st. För bilagor se digital mapp i Drive.
65 2020-11-12 196102 Extension of WMF-WMSE organizational grant agreement. Diariepärm 2 2020 -
66 2020-06-24 [APPROVED APG grant extension] WMSE: one-time funding for reserves. Diariepärm 1 2020/2021/2022
67 2020-09-17 206102 FOU-ansökan: Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning MF2020-0013. Diariepärm 1 2020/2021/2022
68 2020-09-24 183104 Samsyn och Tilläggsbeställning med på faktura 376 från Kreablo. Diariepärm 1 2020/2021/2022
69 2020-10-12 183104 Erbjudande Samsyn diskussion med SU. Diariepärm 1 2020/2021/2022
70 2020-10-23 183102 Approval for transfer of funds to outside part Minor Grants Iran. Diariepärm 1 2020/2021/2022
71 2020-10-20 196102 Beslut om avslag Vinnova ansökan Crowdsourcing. Diariepärm 1 2020/2021/2022
72 2020-10-26 206102 Försäkringsbevis Gefvert inköp plattor. Diariepärm 1 2020/2021/2022
73 2020-11-02 206301 Signerat avtal med UR Wikipediadagen. Diariepärm 1 2020/2021/2022
74 2020-10-27 992700 Årliga försäkringsbesked från Folksam. Diariepärm 1 2020/2021/2022
75 2020-11-13 193122 Nytt redovisningsdatum Fri Musik på Wikipedia. Diariepärm 1 2020/2021/2022
76 2020-09-30 193117 Rapport och Ekonomisk redovisning Wikipedia i Biblioteken. kvar att läggas in
77 2020-11-11 206102 LODEPA - COST Action Proposal Submitted. kvar att läggas in Mailkonversation inklusive full proposal in i pärm – resterande 8 bilagor hittas i digital Drive-mapp.
78 2020-12-17 216301 Avtal ROA 20-årsjubileumet. Diariepärm 1 2020/2021/2022
79 2020-12-14 213123 RAÄ-2020-2226 Beslut Fördelning av medel från 2021 års FoU-anslag. Diariepärm 1 2020/2021/2022 Mailkonversation och underlag, finns i mapp på driven.
80 2020-09-15 203202 Svar på EUs konsultation om digital åtkomst till europeiskt kulturarv. kvar att läggas in
  • Dok. 1. Position_paper_EC_consultation_on_digital_heritage_FINAL
  • Dok. 2. Survey questions.
81 2020-10-26 992501 Beslut om avslag på Ansökan till Vinnova, Wikikartan. Diariepärm 1 2020/2021/2022
82 2020-12-17 203202 Gemensamt remissvar till Öppna data-utredningen SOU 2020_55. Diariepärm 1 2020/2021/2022
83 2020-12-16 183104 Samsyn rapportering december 2020. kvar att läggas in
84 2020-06-10 992700 Trygghansa olycksfallsförsäkring volontärer. Diariepärm 1 2020/2021/2022
85 2020-08-10 992700 Avtal och Behörigheter Nordea Girolink Diariepärm 1 2020/2021/2022
86 2020-02-20 992700 Registrering av skyddsombud Unionen Diariepärm 1 2020/2021/2022
87 2020-01-15 183102 Redovisning av utbetalning Iran Finding Glams2018 Minor grants kvar att läggas in
88 2020-12-15 WMSE APG Round 1 2020-2021 Diariepärm 1 2020/2021/2022 2 dokument
89 2020-12-15 Wikimedia Foundation APG-FDC Application Agreement 2 dokument
90 2020-06-23 206102 Changes proposed by WMSE the DCHE on basic principles for 3D digitisation of tangible cultural heritage Diariepärm 1 2020/2021/2022
91 2020-02-19 992700 Wordpress 2020 Avtal The generation Diariepärm 1 2020/2021/2022
92 2020-02-19 203202 Deltagande i undersökningen "Lobbying strategies of Nordic organisations in Brussels" kvar att läggas in kolla upp om del saknas
93 2020-04-25 992700 Årsmötesprotokoll 2020 - signerat enbart digital
94 2020-04-25 992700 Protokoll från konstituerande möte 2020-04-25 - signerat enbart digital
95 2020-07-02 992600 Svensk insamlingskontroll. Rapport för 90-kontoredovisning. Kompletering enbart digital
96 2020-07-07 992700 Rapportering mot GIVA Sveriges interna riktlinjer - 2020 enbart digital
97 20201201 183104 Samlade rapporter till SU kopplade till Samsyn (20171204-20201201) enbart digital Projektrapportering
98 20200608 992700 90-konto Ansökan om förlängd giltighetstid enbart digitalt

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: