Diarium/2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Finns i Bilagor
1 2020-02-10 992700 Giva. Välkommen som medlem i Giva Sverige. Diariepärm 1 2020 2 st.
2 2020-01-24 992700 Unesco. Memorandum of agreement regarding John Cummings and Unesco. Undertecknad 2020-01-24. Diariepärm 1 2020 -
3 2020-01-15 194205 Wikispeech – Bekräftelse på justerad budget/tidplan. Diariepärm 1 2020 1 st. För fullständig bilaga se digital mapp i Drive.
4 2020-03-06 194205 Wikispeech – Etapprapport 1. Diariepärm 1 2020
2 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
5 2020-01-15 992600 Marginalen Bank – Anmälan om ny användare Diariepärm 1 2020 -
6 2020-01-21 183116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikimedia – Projektredovisning Diariepärm 1 2020 -
7 2020-01-15 992600 Pennybridge – Avtal Pennybridge mottagare samt bekräftelse av e-signerat dokument Diariepärm 1 2020 1 st.
8 2020-01-23 992600 Nordea. Kom igång med Nordea Swish Företag Admin. Diariepärm 1 2020 1 st.
9 2020-02-21 992600 Gefvert. Frågor om villkor. Diariepärm 1 2020 -
10 2020-03-05 992700 Avtal John Cummings–WMSE. Diariepärm 1 2020 -
11 2020-03-01 992600 Folksam. Ansökan försäkring "Olycksfall företag". Diariepärm 1 2020 -
12 2020-03-05 992700 Nordea behörigheter Diariepärm 1 2020 -
13 2020-04-01 992700 Giva Sverige. Insamlingsstatistik 2019. Diariepärm 1 2020 -
14 2020-03-10 992600 Grant Thornton. Oberoende revisors rapport. Diariepärm 1 2020 -
15 2020-04-07 194103 Globala målen, informationskampanj Wenderfalck. Diariepärm 1 2020 1 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
16 2020-03-20 193122 Konstnärsnämnden. Framflyttning av slutdatum av Fri musik på Wikipedia. Diariepärm 1 2020 -
17 2020-04-04 992600 Gefvert. Faktura försäkringsperiod 20200501–20210430. Diariepärm 1 2020 -
18 2020-05-14 183102 Finding GLAMS. Mejlkonversation, Minor grants. Diariepärm 1 2020 -
19 2020-02-24 992600 Gefvert och Fotosidan, mejlkonversation. Diariepärm 1 2020 -
20 2020-04-27 196102 Vinnova. Ansökan och mottagningsbekräftelse, EDIH. Projekt "Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting". Diariepärm 1 2020 1 st.
21 2020-04-20 205202 Naturvårdsverket. Mejlkonversation om synkronisering med databas. Projekt Wiki Loves Earth 2020. Diariepärm 1 2020 -
22 2020-05-25 194103 Sida. Godkänd rapport, Globala målen. Diariepärm 1 2020 -
23 2020-05-29 992600 Svensk insamlingskontroll. Rapport för 90-kontoredovisning. Diariepärm 1 2020 3 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
24 2020-05-20 194103 UNFPA Avtal, Globala målen. Diariepärm 1 2020 2 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
25 2020-05-18 194103 Globala målen, Wenderfalck-rapport samt synpunkter om artiklar. Diariepärm 1 2020 5 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
26 2020-03-26 992500 Postkodlotteriet. Ansökan om förmånstagarskap. Diariepärm 1 2020 5 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
27 2020-06-16 193116 KB, Strategisk inkludering. Godkännande av begärda justeringar. Diariepärm 1 2020 -
28 2020-06-22 203202 Upphovsrättsdirektivet. Synpunkter på uppföljande underlag om artikel 17. Diariepärm 1 2020 -
29 20200518 992500 Remissvar – Principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande Diariepärm 1 2020 -
30 20200611 194205 Wikispeech – Projektändringar som ett resultat av Coronapandemin Diariepärm 1 2020 2 st. För fullständiga bilagor se digital mapp i Drive.
31 20200602 193117 Wikipedia i biblioteken – Projektbeskrivning hbtqi Diariepärm 1 2020 1 st. För fullständig bilaga se digital mapp i Drive.
32 20200617 193117 Wikipedia i biblioteken – Justering av budgetposter Diariepärm 1 2020 1 st.
33 20200826 196102 Blueprinting – Ansökan till Vinnova, Crowdsourcing. Diariepärm 1 2020 1 st.
34 20200802 992500 Trackuback – Avsiktsförklaring Diariepärm 1 2020 2 st.
35 20200629 992700 Scrive – Digital signering, val av leverantör Diariepärm 1 2020 -
36 20200722 186201 Report for the Northern Europe Meeting Diariepärm 1 2020 6 st. För bilagor se digital mapp i Drive.
37 20200220 992600 Leiekontrakt for Wikimedia Sverige ansatt Diariepärm 1 2020 -
38 20200702 992700 Svensk insamlingskontroll – Ansökan Diariepärm 1 2020 1 st.
39 20200826 203202 Tillägg till Justitiedepartementet apropå EU-kommissionens riktlinjer för artikel 17 Diariepärm 1 2020 -
40 20200622 206102 WMF Organizational Grant Agreement – Avtal Diariepärm 1 2020 -
41 20200826 196102 Blueprinting – Ansökan till Vinnova, Wikikartan Diariepärm 2 2020 1 st. För bilaga se digital mapp i Drive.
42 20200817 183104 Samsyn – SU. Film och tillägg. Mejlkonversation. Diariepärm 2 2020 -
43 20200824 992500 Stödbrev, Argupedia. Diariepärm 2 2020 -
44 20200703 194205 Wikispeech – Etapprapport 2. Diariepärm 2 2020 2 st. För bilagor se digital mapp i Drive.
45 20200309 992500 Letter of Support for European H2020 Project – Culture beyond borders Diariepärm 2 2020 1 st.
46 20200430 183104 Samsyn Rapportering april 2020 Diariepärm 2 2020 För se digital mapp i Drive.
47 20200504 992500 Kultur- och språkresurser från Wikimedia för AI – Beslutsmeddelande Diariepärm 2 2020 1 st.
48 20200903 992600 Scrive – Avtal för E-signering Diariepärm 2 2020 -
49 20200716 992700 Folksam – Ansökan/upplysningar Diariepärm 2 2020 -
50 20200526 194205 Wikispeech – Projektavtal KTH och WMSE. För samtliga bilagor, se digitalt diarium. Diariepärm 2 2020 -
51 20200310 992700 Skatteverket – Deklaration, ej ifylld Diariepärm 2 2020 -
52 20200526 992700 Svensk insamlingskontroll – Resultat och balansräkning Diariepärm 2 2020 -
53 20200428 194103 Globala målen – Uppföljning Diariepärm 2 2020 -
54 20200502 992500 Organisationsinformation till Postkodsstiftelsen Diariepärm 2 2020 -
55 20200219 992500 Consent form – Enkät Diariepärm 2 2020 -
56 20200121 992500 Vetenskap och allmänhet – Årsbrev Diariepärm 2 2020 -
57 20200128 992700 Nordea – Avtal, användare och behörigheter Diariepärm 2 2020 -
58 20200120 992700 Svensk insamlingskontroll – Information om årsavgift för 2020 mm. Diariepärm 2 2020 -
59 2020 992700 Svensk insamlingskontroll – Mottagande organisation i Sverige och utomlands Diariepärm 2 2020 -
60 20200427 204204 Kunskap i krissituationer – Avtal United Nations Populations Fund och WMSE Diariepärm 2 2020 -
61 20200311 992700 Postnord – Fullmakt för postärenden Jenny och Maria Diariepärm 2 2020 -
62 20200225 992700 Försäkringskassan – Ersättning för höga sjuklönekostnader.pdf Diariepärm 2 2020 -
63 20200129 183102 Grant Thornton – Uppdragsbrev revision av Finding Glams 2018 Diariepärm 2 2020 -
64 20201102 194205 Wikispeech – Etapprapport 3. Diariepärm 2 2020 2 st. För bilagor se digital mapp i Drive.
65 20201112 196102 Extension of WMF-WMSE organizational grant agreement Diariepärm 2 2020 -
66 20200624 [APPROVED APG grant extension] WMSE: one-time funding for reserves kvar att läggas in
67 20200917 206102 FOU-ansökan: Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning MF2020-0013 kvar att läggas in
68 20200924 183104 Samsyn och Tilläggsbeställning med på faktura 376 från Kreablo kvar att läggas in
69 20201012 183104 Erbjudande Samsyn diskussion med SU kvar att läggas in
70 20201023 183102 Approval for transfer of funds to outside part Minor Grants Iran kvar att läggas in
71 20201020 196102 Beslut om avslag Vinnova ansökan Crowdsourcing kvar att läggas in
72 20201026 206102 Försäkringsbevis Gefvert inköp plattor kvar att läggas in
73 20201102 206301 Signerat avtal med UR Wikipediadagen kvar att läggas in
74 20201027 992700 Årliga försäkringsbesked från Folksam kvar att läggas in
75 20201113 193122 Nytt redovisningsdatum Fri Musik på Wikipedia kvar att läggas in
76 20200930 193117 Rapport och Ekonomisk redovisning Wikipedia i Biblioteken kvar att läggas in
77 20201111 206102 LODEPA - COST Action Proposal Submitted kvar att läggas in mailkonversation inklusive full propsal in i pärm - resterande 8 bilagor hittas i digital drive-mapp
78 20201217 216301 Avtal ROA 20-årsjubileumet kvar att läggas in

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: