Diarium/2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Fysisk arkivplats (om applicerbart) Dokumenttyp
1 2021-01-27 215203 Swedish Institute application – WikiGap Ansökningar
2 2021-01-29 193116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata – Slutrapport Projektrapportering
3 2021-02-05 992700 Certifikat för 2021 – VD Styrelseansvarsförsäkring
4 2021-02-19 213104 Samarbetsavtal WMSE – Arbetets museum Samarbetsavtal
5 2021-03-03 213120 Avtal Göteborgs museer och WMSE bilder år 2021 på Wikimedia projekten Diariepärm 20/21/22 Avtal
6 2021-03-05 992400 Information från student till handledare (vad gäller för praktikanter fr. Jensens yrkeshögskola)
7 2021-03-02 213128 Bokningsbekräftelse – Wikimedia håller digital presentation Täby Bibliotek
8 2021-03-09 214105 Avtal med avsiktsförklaring – Trackuback och Wikimedia Sverige Avtal
9 2021-03-23 992700 Grant Thornton Wikimedia revisionsberättelse 2020
10 2021-03-29 194205 Etapprapport 4 till PTS Projektrapportering
11 2021-04-06 194205 Mailtråd med PTS om projekt-förändringar Avtalsändringar
12 2021-04-06 213126 Beslut från Kalmar kommun i Direktupphandling Konsulttjänster för skrivarcirklar Avtal
13 2021-06-09 992700 Fora försäkringsvillkor
14 2021-06-08 992700 Skatteverket omprövningsbeslut
15 2021-06-21 213102 Avtal med Wikimedia Foundation om projektmedel för Content partnerships support system Avtal
16 2021-07-05 193122 Redovisning till konstnärsnämnden – Fri Musik på Wikipedia Projektrapportering
17 2021-05-21 213123 Samarbetsavtal Nationalmuseum och WMSE för Wikidata för auktoritetskontroll Avtal
18 2021-01-07 922700 Tides Advocacy Grant Award Letter Notice Beviljade ansökningsmeddelanden
19 2020-12-22 183104 Samsyn slutfört fel år, ska flyttas till 2020 Projektrapportering
20 2021-10-22 215205 Sänkta trösklar för WikiGap 2021
21 2021-05-05 992700 Registrering Norge inkl. underlag
22 2021-08-02 992700 Trygghansa uppsägning kvar att läggas in
23 2021-06-02 992700 Mottagande organisationer Wikimedia Sverige 2020 kvar att läggas in
24 2021-04-16 992700 Gefvert försäkringsbevis kvar att läggas in
25 2021-09-07 215101 Tillgång till Retriever kvar att läggas in
26 2021-09-15 992700 Arbetsmiljöverket kvar att läggas in
27 2021-06-14 992700 Fora villkor kvar att läggas in
28 2021-09-29 992700 Fora nytt avtalsnummer kvar att läggas in
29 2021-09-01 992700 Tele2 ramavtal kvar att läggas in Avtal
30 2021-10-25 992700 Folksam försäkringsbesked kvar att läggas in
31 2021-06-22 992700 90-konto beviljande om förlängning kvar att läggas in
32 2021-02-05 213120 Inventeringsunderlag öppna datamängder
33 2021-10-08 992500 Beslutsmeddelande Vinnova "Gör din röst hörd! Taldatainsamlaren" Beviljade ansökningsmeddelanden
34 2021-12-12 992500 Grant Application Received R-GS-2112-07530
35 2021-08-31 992500 Svenska institutet ansökan - ref. no. 10223/2021
36 2021-01-04 213123 Förlängning av Wikidata för auktoritetskontroll 2021 Avtalsändringar
37 2021-08-26 213123 Halvårsredovisnignen Wikidata för auktoritetskontroll 2021 Projektrapportering
38 2021-09-17 213123 Fortsättningsansökan Wikidata för auktoritetskontroll Ansökningar
39 2021-05-31 992700 Rapportpaket till Svensk Insamlingskontroll Projektrapportering
40 2021-04-20 992700 Insamlingsstatistik Giva Sverige
41 2021-09-06 992700 Effekrapport med bilaga till Giva Sverige
42 2021-06-29 194205 Slutrapporten till PTS för projektet Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 samt godkännande av rapport Projektrapportering
43 2021-12-08 213203 Avtal med American University för projekt Avtal
44 2021-03-23 992700 Uttalande från företagsledningen 2020
45 2021-04-25 992700 Protokoll från konstituerande möte 2021-04-25 - signerat
46 2021-04-24 992700 Årsmötesprotokoll 2021-04-24 - signerat
47 2021-05-27 992700 Mötesprotokoll Extra årsmöte 2021-05-27 - signerat
48 2021-03-23 992700 Wikimedia Sverige Årsredovisning för 2020
49 2021-03-23 992700 Revisionsberättelse för 2020
50 2021-07-28 992700 Rapportpaket till Svensk Insamlingskontroll - kompletering
51 2021-09-28 992700 Certificate of Status of Beneficial Owner - W-8BEN-E
52 2021-05-29 992700 Fullmakts- och firmateckningsordning Wikimedia Sverige 2021-05-16
53 20210424 992700 Årsmötesprotokoll 2021-04-24 - fysisk signatur

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: