Diarium/2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021 | 2023 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Fysisk arkivplats (om applicerbart) Dokumenttyp
1 20220111 213123 Fördelning av 2022 års FOU-medel Beviljade ansökningsmeddelanden
2 20220208 213102 Registration received, DGC-Civil Society – Special Accreditation for the international meeting Stockholm+50: conference Annat
3 20220223 992700 Certifikat Olycksfallsförsäkring Fremia/Söderbergs & Partners Annat
4 20220218 992700 Avtal från Wikimedia Community Fund Avtal
5 20220118 992700 Årsuppgifter Fremia Annat
6 20220225 992700 Certifikat samt VD- och Styrelseansvarsförsäkring 2022 Annat
7 20220131 213102 Kontrakt för John Cummings – arbete med Hubben
8 20220308 223120 Avtal mellan Riksarkivet och WMSE om samarbete Avtal
9 20220531 992700 Rapportpaket med bilagor till Svensk Insamlingskontroll
10 20220520 992700 Insamlingsstatistik till Giva Sverige med svarsdokument
11 20220322 992700 Avtal med Norrsken House inkl. bilagor Avtal
12 20220315 213102 Minutes / Presentation – Pan-Eur/IO – EC DG CONNECT meeting 15 March 2022
13 20220408 992700 Wikimedia – Uttalande från företagsledningen 2021
14 20220419 194206 Redovisning kostnader för 2021
15 20220412 992700 Wikimedia Sverige Årsredovisning 2022
16 20220512 992700 SCB Yrkesregistrering Wikimedia Sverige – svar
17 20220423 992700 Årsmötesprotokoll 2022 Wikimedia Sverige
18 20220531 992700 Ansökan om förlängd giltighetstid 90-konto Wikimedia Sverige kvar att läggas in i pärm Ansökningar
19 20220629 992700 Sv. Insamlinskontroll Beviljande förlängd giltighetstid 90-konto för Wikimedia Sverige
20 20220808 225206 Avtal Postkodsstiftelsen – Wikipedia för hela Sverige Avtal
21 20220428 223120 Avtal Unika Historiska Kalmar Län Avtal
22 20220503 992700 Fullmakts- och firmateckningsordning
23 20220622 223203 Reporting and invoicing for PIJIP
24 20220704 215205 Godkänd förändring av projektbudget Avtalsändringar
25 20220620 223121 Avtal stiftelsen Nordiska museet 100 000 bildminnen
26 20220802 226402 Wikimania 2022 Grant Agreement
27 20221011 213102 GLAM coordinators meeting 2022 agreement
28 20220530 213203 WIPO observatörstatus – besked om process för ansökan
29 20220902 992700 TechSoup Sverige: Revalidation
30 20220829 223122 Avtal mellan Statens musikverk – developer in Residence
31 20220906 992700 Bekräftelse – Granskning och godkännande av rapportpaket
32 20220906 213102 Analys om database Rights
33 20220524 992700 Salesforce – godkända för deras fria licenser
34 20220915 992700 Förhandlingsframställan och Godkännande – Unionen – Policy för distansarbete
35 20220822 213203 WIPO besked om ansökan om observatörsstatus – avslag
36 20220907 992700 Registrering av skyddsombud Unionen
37 20220401 215205 Utbetalning till Uganda – svar från Swedbank
38 20220628 213203 American University - Förtydligande av rapporteringskrav
39 20220906 223250 Beställning Insprirationsföreläsning, Medioteket"
40 20220930 992500 Letter of Intent - Nordplus WMSE
41 20221007 213123 Fortsättningsansökan Wikidata för auktoritetskontroll (år 3)
42 20220912 992700 Inlämning av inkomstdeklaration signerad
43 20221011 992700 Folksam Försäkringsbesked Småföretagarförsäkring
46 20220704 223201 Avtal Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: