Diarium/2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021 | 2023 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Fysisk arkivplats (om applicerbart) Dokumenttyp
1 2022-01-11 213123 Fördelning av 2022 års FOU-medel Beviljade ansökningsmeddelanden
2 2022-02-08 213102 DGC-Civil Society - Special Accreditation for Stockholm+50 Annat
3 2022-02-23 992700 Certifikat Olycksfallsförsäkring Fremia/Söderbergs & Partners Annat
4 2022-02-18 992700 Avtal för Wikimedia Community Fund multi-year grant 2022-2024 Avtal
5 2022-01-18 992700 Årsuppgifter Fremia Annat
6 2022-02-25 992700 Certifikat samt VD- och Styrelseansvarsförsäkring 2022 Annat
7 2022-01-31 213102 Kontrakt för John Cummings - arbete med Hubben
8 2022-03-08 223120 Avtal mellan Riksarkivet och WMSE om samarbete Avtal
9 2022-05-31 992700 Rapportpaket med bilagor till Svensk Insamlingskontroll
10 2022-05-20 992700 Insamlingsstatistik till Giva Sverige med svarsdokument
11 2022-03-22 992700 Avtal med Norrsken House inkl. bilagor Avtal
12 2022-03-15 213102 Minutes / Presentation - Pan-Eur/IO -EC DG CONNECT meeting 15 March 2022
13 2022-04-08 992700 Wikimedia - Uttalande från företagsledningen 2021
14 2022-04-19 194206 Redovisning kostnader för 2021
15 2022-04-12 992700 Wikimedia Sverige Årsredovisning för 2021
16 2022-05-12 992700 SCB Yrkesregistrering Wikimedia Sverige - svar
17 2022-04-23 992700 Årsmötesprotokoll 2022 Wikimedia Sverige
18 2022-05-31 992700 Ansökan om förlängd giltighetstid 90-konto Wikimedia Sverige kvar att läggas in i pärm Ansökningar
19 2022-06-29 992700 Beviljande förlängd giltighetstid 90-konto för Wikimedia Sverige Beviljade ansökningsmeddelanden
20 2022-08-08 225206 Avtal Postkodsstiftelsen - Wikipedia för hela Sverige Avtal
21 2022-04-28 223120 Avtal Unika Historiska Kalmar Län Avtal
22 2022-05-03 992700 Fullmakts- och firmateckningsordning
23 2022-06-22 223203 Reporting and invoicing for PIJIP Projektrapportering
24 2022-07-04 215205 Godkänd förändring av projektbudget Avtalsändringar
25 2022-06-20 223121 Avtal stiftelsen Nordiska museet 100 000 bildminnen Avtal
26 2022-08-02 226402 Wikimania 2022 Grant Agreement Avtal
27 2022-10-11 213102 GLAM coordinators meeting 2022 agreement Avtal
28 2022-05-30 213203 WIPO observatörstatus - besked om process för ansökan
29 2022-09-02 992700 TechSoup Sverige: Revalidation
30 2022-08-29 223122 Avtal mellan Statens musikverk - developer in Residence Avtal
31 2022-09-06 992700 Bekräftelse - Granskning och godkännande av rapportpaket
32 2022-09-06 213102 Analys om database Rights
33 2022-05-24 992700 Salesforce - godkända för deras fria licenser
34 2022-09-15 992700 Förhandlingsframställan och Godkännande - Unionen - Policy för distansarbete
35 2022-08-22 213203 WIPO besked om ansökan om observatörsstatus - avslag
36 2022-09-07 992700 Registrering av skyddsombud Unionen
37 2022-04-01 215205 Utbetalning till Uganda - svar från Swedbank
38 2022-06-28 213203 American University - Förtydligande av rapporteringskrav
39 2022-09-06 223250 Beställning Insprirationsföreläsning, Medioteket"
40 2022-09-30 992500 Letter of Intent - Nordplus WMSE Ansökningar
41 2022-10-07 213123 Fortsättningsansökan Wikidata för auktoritetskontroll (år 3) Ansökningar
42 2022-09-12 992700 Inlämning av inkomstdeklaration signerad Kvar att läggas in/alternativt skickas till OP
43 2022-10-11 992700 Folksam Försäkringsbesked Småföretagarförsäkring
44 2022-10-18 992700 Fora villkor för 2022
45 2022-09-30 992700 Fora uppdaterad försäkringsbekräftelse
46 2022-07-04 223201 Avtal Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande Avtal
47 2022-09-02 223202/223203 Expediering av RK-beslut
48 2022-10-27 992700 Ansökan Power of Us Salesforce CRM Ansökningar
49 2022-09-30 223201 Confirmation of submission for preparatory meeting Nordplus plus application Ansökningar
50 2022-11-02 223201 Decision on application for preparatory meeting Nordplus Beviljade ansökningsmeddelanden
51 2022-04-01 992700 Försäkringsvillkor olycksfallsförsäkring
52 2022-11-07 223201 Agreement on network assignments Josefine Hellroth Larsson
53 2022-11-22 992501 Besked om ansökan - statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken
54 2022-11-22 992501 Besked om ansökan 2 - statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken
55 2022-10-05 992700 Försäkringsbrev Folksam Småföretagarförsäkring
56 2022-11-25 223250 Godkänt anbud Workshops om Länkade Data för IoT Sverige Avtal
57 2022-07-07 213203 Reporting and invoicing for PIJIP Wikimedia Sverige year 1 Projektrapportering
58 2022-12-15 213123 Fördelning av 2023 års FOU-medel Beviljade ansökningsmeddelanden
59 2022-10-05 992501 FoU-ansökan med beslut Beviljade ansökningsmeddelanden
60 2022-12-13 223103 Upphandling från Abes av utvecklingsinsats kring Pattypan Avtal
61 2022-12-29 992700 Avtal Maria Jalkenäs - revisortjänster Avtal
62 2023-02-28 992700 Årsmötesprotokoll 2022 (fysisk underskrift) kvar att läggas in i pärm Annat
63 2023-02-17 992700 Protokoll konstituerande möte 2022 (fysisk underskrift) kvar att läggas in i pärm Annat
64 2023-02-17 992700 Fullmakts- och firmateckningsordning 2022 (fysisk underskrift) kvar att läggas in i pärm Annat
65 2022-12-13 225203 Kontakt om fortsatt samarbete med Utrikesdepartementet
66 2022-05-03 992700 Sponsring av servrar Glesys
67 2022-12-22 992700 "Flerårigt verksamhetsbidrag från Wikimedia Foundation. Amendment 1 – Supporting an equitable free knowledge movement" (diarium 2022-4) Avtalsändringar
68 2022-09-09 992700 Gefvert försäkringsbevis tillägg av utrustning september
69 2022-10-06 992700 Gefvert försäkringsbevis tillägg av laptops
70 2022-04-24 992700 Protokoll konstituerande möte 2022 (digital underskrift)
71 2022-04-12 992700 Revisionsberättelse för 2021
72 2022-09-26 992700 Rapportering mot GIVA Sveriges interna riktlinjer - 2022
73 2022-09-30 992500 Ansökan till ISOF - Wikipedia på ditt (minoritets)språk! Ansökningar
74 2022-09-30 992500 Ansökan till ISOF - Ökad tillgänglighet på det egna (minoritets)språket Ansökningar
75 2022-06-06 992500 Ansökan Postkodsstiftelsen - Wikipedia för hela Sverige Ansökningar
76 2022-05-05 992200 Deklaration kring Jäv - OT 2022

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: