Diarium/2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2022 | 2024 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Fysisk arkivplats (om applicerbart) Dokumenttyp
1 2023-03-20 992700 Årsredovisning Wikimedia Sverige 2022 Annat
2 2023-01-12 992700 Rapportering Fremia 2022 Annat
3 2023-06-15 992700 Ansökan om förlängd giltighetstid 90-konto /inklusive godkännande Kvar att läggas in i pärm
4 2023-01-12 992700 Rapportering av Slutlig lön 2022 - Fora - kvittens Annat
5 2023-03-08 992700 Certifikat VD- & Styrelse samt Olycksfallsförsäkring för frivilligarbetare 2023 Annat
6 2023-03-15 992700 Uttalande från företagsledningen om 2022 Annat
7 2023-01-16 215205 Revidering av budget för Creative Force Avtalsändringar
8 2023-01-31 215205 Slutrapportering Creative Force Projektrapportering
9 2023-03-21 992700 Utökningsavtal med Scrive Avtal
10 2023-04-03 992700 Rapportering Giva kvalitetskoden, inkl. godkännande Annat
11 2023-04-24 992700 Rapportering Giva insamlingsstatistik 2022 Annat
12 2023-06-01 225206 Delrapport Wikipedia för hela Sverige - inkl. godkännande Projektrapportering
13 2023-05-09 992700 Rapportpaket 90-konto för 2022 Annat
14 2023-01-10 213203 PIJIP Report and invoice 2022 Q3-Q4 Projektrapportering
15 2023-05-15 992700 Kommentar från Svensk Insamlingskontroll på inskickat Rapportpaket Annat
16 2023-06-29 213203 PIJIP Report and invoice 2023 Q1-Q2 Projektrapportering
17 2023-06-14 231503 MSIG Agreement - Capacity building in the Content Partnerships Hub Avtal
18 2023-05-30 231214 Signed contract for KR21 national coordinator for Sweden Avtal
19 2023-07-13 992500 Bekräftelse om inkommen ansökan Allmänna Arvsfonden Annat
20 2023-05-02 992700 Gefvert försäkringsbrev Kvar att lägga in Försäkring
21 2023-05-30 992700 Konstituerande protokoll - signerat Kvar att lägga in
22 2023-08-28 992700 Årsmötesprotokoll - fysisk signatur Kvar att lägga in
23 2023-08-28 213203 Förtydligande kring finansiering
24 2023-09-28 992500 Beslutsmeddelande: Avslag ansökan till Vinnova
25 2023-10-16 992500 Offert och Bekräftelse "Workshop för uppstart av arbete med wikidata i Norrbotten"
26 2023-01-23 992500 Letter of Intent - Nordplus WMSE Ansökningar
27 2023-06-14 992700 Årsmötesprotokoll 2023 Wikimedia Sverige - digital signatur Annat
28 2023-10-16 234501 Konsultavtal SHM_Wikimedia
29 2023-10-16 231101 Avtal_Wikimedian_in_Residence Musikverket
30 2023-11-03 992500 Request for propsal - Knowledgerights21 (KR21) Ansökningar
31 2023-11-03 992500 Request for propsal - Knowledgerights21 (KR21) tillsammans med Svensk Biblioteksförening Ansökningar
32 2023-11-30 231505 Avtal med Svenska Institutet - Hotat kulturarv och crowdsourcing
33 2023-12-11 225206 Uppdaterad budget för Wikipedia för hela Sverige
34 2023-12-13 213203 Avtalsrevidering Internationell upphovsrätt Avtalsändringar
35 2023-12-21 213102 MoU med EiB Avsiktsförklaringar
39 2023-10-25 992700 Folksam försäkringsbrev

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: