Diarium/2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2015 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning
1 2014-02-18 Projekt kvinnor Nytt slutdatum
2 2014-02-18 Projekt kvinnor Budgetomfördelning
3 2014-03-10 Projekt kvinnor Ansökningsmottagningskvittens
4 2014-03-12 Projekt kvinnor Ansökningsbehandlingskvittens
5 2014-04-23 Projekt Umepedia Budgetomfördelning
6 2014-04-25 Projekt Wikimaps Användningsgodkännande
7 2014-01-17 Projekt Wikimaps Avtal mellan WMSE och WMFITele2 uppsägning kabelbredband
8 2014-01-16 Projekt:Organisationspåverkan 2014 Ersättning för föreläsning
9 2014-04-29 Projekt kvinnor Budgetomfördelning
10 2014-02-21 Uganda pilot Muntligt godkännande från GS på WWF om att betala internet för 1 år i Wikipediacentret.
11 2014-04-30 Projekt kvinnor Nytt slutdatum
12 2014-05-02 [[|Inget]] Dokumentation av inkomstdeklaration [1]
13 2014-05-02 [[|Inget]] Inkomstdeklaration
14 2014-05-19 Då och Nu Överenskommelse om avtal
15 2014-05-26 Projektansökningar 2014 Ansökningssvar från Jacob Wallenberg Stiftelse (negativt)
16 2014-05-22 Projektansökningar 2014 Ansökningssvar från Ungdomsstyrelsen (positivt)
17 2014-05-26 Wiki Loves Monuments Sponsring från RAÄ
18 2014-04-05 [[|Inget]] Kontoutdrag Skatteverket
19 2014-01-29 [[|Inget]] Kvittens filöverföring Skatteverket
20 2014-04-10 [[|Inget]] Begäran uppgift från Försäkringskassan
21 2014-04-16 [[|Inget]] Underlag för att använda Arbetsgivartjänsten hos Försäkringskassan
22 2014-03-31 [[|Inget]] Kontoutdrag från Swedbank
23 2014-04-22 Teknikpool Försäkringsbevis Gefvert
24 2014-02-18 Teknikpool Skadeanmälan Gefvert
25 2014-03-19 [[|Inget]] Arbetsgivarintyg Wikimedia Sverige
26 2014-03-19 [[|Inget]] Arbetsgivarintyg Wikimedia Sverige
27 2014-02-06 [[|Inget]] Beslutsmeddelande arbetspraktik
28 2014-01-24 [[|Inget]] Kvittens Fora
29 2014-03-15 [[|Inget]] Röstlängd årsmöte 2014
30 2014-04-14 [[|Inget]] Longitudinella studier löner (LINDA) 2013
31 2014-05-23 [[|Inget]] Användning av bilder i konstdatabas
32 2014-04-14 [[|Inget]] Rättsutlåtande
33 2014-03-15 [[|Inget]] Medlemsansökan Wikimedia Sverige
34 2014-03-16 [[|Inget]] Medlemsansökan Wikimedia Sverige
35 2014-03-18 [[|Inget]] Medlemsansökan Wikimedia Sverige
36 2014-03-23 [[|Inget]] Medlemsansökan Wikimedia Sverige
37 2014-04-11 [[|Inget]] Medlemsansökan Wikimedia Sverige
38 2014-04-10 [[|Inget]] Medlemsansökan Wikimedia Sverige
39 2014-04-11 [[|Inget]] Medlemsansökan Wikimedia Sverige
40 2014-03-04 Teknikpool Inlämningskvitto Scandinavian Photo
41 2014-04-23 Teknikpool Inlämningskvitto Scandinavian Photo
42 2014-04-25 Teknikpool Utlämningskvitto Scandinavian Photo
43 2014-04-08 [[|Inget]] Bokning av resa via den svenska Norwegian sidan
44 2014-03-31 [[|Inget]] Faktura Mullet Scandinavia AB
45 2014-01-29 [[|Inget]] Avtal aktiv leads generering med AddressPoint
46 2014-03-31 [[|Inget]] Fullmakts-/firmateckningsordning för Wikimedia Sverige
47 2014-02-19 [[|Inget]] Office Depot följesedel
48 2014-02-21 [[|Inget]] Office Depot följesedel och plocklista
49 2014-01-15 [[|Inget]] Ansökan till BA Danelii stiftelse avslagits
50 2014-02-26 [[|Inget]] Ansökan till Riksantikvarieämbetet avslagits
51 2014-05-21 Uganda pilot Rekvisition Uganda pilotprojekt
52 2014-06-11 Då och Nu Avtal mellan RAÄ och Wikimedia Sverige om fotoprojekt beviljad
53 2014-06-18 Uganda Bootcamp Avtal mellan Stiftelsen Världsnaturfonden WWF och Wikimedia Sverige
54 2014-06-16 Pilot för inspelning av fri svensk musik Beslutsunderlag mellan Kammarkollegiet och Wikimedia Sverige
55 2014-06-16 Instruktionshjälp till Wikimediaprojekten Avtal mellan Lund universitet och Wikimedia Sverige
56 2014-06-24 Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2014 Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2014-03-15
57 2014-06-27 En expandering av Translatewiki.net Avtal mellan Stiftelsen för Internetinfrastruktur och Wikimedia Sverige
58 2014-06-30 En expandering av Translatewiki.net - Förbättrad svensk lokalisering av öppen källkod Avtal mellan MetaSolutions AB och Wikimedia Sverige
59 2014-02-07 [[|Inget]] Trygg Hansa försäkringsbesked till de försäkrade i Wikimedia Sverige
60 2014-02-07 [[|Inget]] Trygg Hansa försäkringsbesked till de försäkrade i Wikimedia Sverige
61 2014-01-29 [[|Inget]] FORA försäkring
62 2014-08-18 [[|Inget]] Kommunikation med PhoneSmart angående Tele 2 abonnemang
63 2014-05-13 [[|Inget]] Offert Tele 2 från PhoneSmart
64 2014-08-18 [[|Inget]] Översikt fakturor och telefonlista för Tele 2
65 2014-08-20 [[|Inget]] EAwareness Cost Claim
66 2014-08-26 Projekt kvinnor Nytt slutdatum
67 2014-08-26 [[|Inget]] Betalning från WMF
68 2014-08-25 [[|Kvinnor på Wikipedia]] Offert för revision av projektet Kvinnor på Wikipedia
69 2014-09-09 [[|Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst]] Ansökan till VINNOVA för projektet Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst
70 2014-09-09 [[|Öppet publiceringsverktyg för beskrivning av datamängder med DCAT-AP]] Ansökan till VINNOVA för projektet Öppet publiceringsverktyg för beskrivning av datamängder med DCAT-AP
71 2014-09-09 [[|Öppet publiceringsverktyg för beskrivning av datamängder med DCAT-AP]] CV för nyckelpersoner för projektet Öppet publiceringsverktyg för beskrivning av datamängder med DCAT-AP
72 2014-09-09 [[|Öppet publiceringsverktyg för beskrivning av datamängder med DCAT-AP]] Projektbeskrivning för projektet Öppet publiceringsverktyg för beskrivning av datamängder med DCAT-AP
73 2014-09-09 [[|DCAT-AP för Wikibase och Wikidata DCAT-AP for Wikibase and Wikidata]] Ansökan till VINNOVA för projektet DCAT-AP för Wikibase och Wikidata DCAT-AP for Wikibase and Wikidata
74 2014-09-09 [[|Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser]] Ansökan till VINNOVA för projektet Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser
75 2014-09-12 [[|]] Ansökan till Landshypotek Bank
76 2014-09-12 [[|]] Ansökan till Marginalen Bank
77 2014-09-12 [[|Kvinnor på Wikipedia]] Granskningsrapport Hammarbergsrevisionsbyrå
78 2014-09-30 [[|Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser]] Beslutsmeddelande från VINNOVA
79 2014-09-30 [[|DCAT-AP för Wikibase och Wikidata]] Beslutsmeddelande från VINNOVA
80 2014-09-30 [[|Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst]] Beslutsmeddelande från VINNOVA
81 2014-09-29 [[|Swedish Open School]] Beslutsmeddelande från VINNOVA
82 2014-07-21 [[|Final Proposal Task Force]] Beslutsmeddelande från Europeana
83 2014-07-07 TranslateWiki.net Månadsrapporter till Internetfonden 7 juli
84 2014-08-07 TranslateWiki.net Månadsrapporter till Internetfonden 7 augusti
85 2014-09-07 TranslateWiki.net Månadsrapporter till Internetfonden 7 september
86 2014-10-08 Då och Nu Aktivitetsrapport Q3 till Europeana
87 2014-10-08 Inspelning av PD-musik 2014 Beslut om framflyttat slutdatum
88 2014-10-13 [[|DCAT-AP för Wikibase och Wikidata]] Projektparts godkännande VINNOVA DCAT-AP för Wikibase och Wikidata
89 2014-10-13 [[|Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser]] Projektparts godkännande VINNOVA Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser
90 2014-10-13 [[|Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst]] Projektparts godkännande VINOVA Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst André
91 2014-10-14 [[|Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst]] Projektparts godkännande VINNOVA Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst Pernilla
92 2014-10-13 [[|Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst]] Projektparts godkännande VINNOVA Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst Lamin
93 2014-10-15 [[|Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst]] Projektparts godkännande VINNOVA Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst Joakim
94 2014-10-10 [[|Tele 2 orderbekräftelse bredband]] Tele 2 orderbekräftelse bredband via TV-uttaget
95 2014-10-22 [[|Välkomstbrev Tele2 för bredband via TV-uttaget]] Välkomstbrev Tele2 för bredband via TV-uttaget
96 2014-10-14 [[|Tele2 orderinformation för bredband via TV-uttaget]] Tele2 orderinformation för bredband via TV-uttaget
97 2014-10-15 [[|Tele 2 orderinformation för bredband via TV-uttaget]] Tele 2 orderinformation för bredband via TV-uttaget
98 2014-10-14 [[|Projektparts godkännande VINNOVA Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst]] Projektparts godkännande VINNOVA Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst, Patrik
99 2014-10-28 [[|Påminnelse Westermark & Anjou]] Påminnelse Westermark & Anjou
100 2014-10-24 [[|Tele2 faktura ska ej betalas]] Tele2 faktura ska ej betalas
101 2014-10-27 [[|Social Imprints följesedlar]] Social Imprints
102 2014-10-13 [[|Basrapport VINNOVA DCAT-AP för Wikibase och Wikidata]] Basrapport VINNOVA DCAT-AP för Wikibase och Wikidata
103 2014-10-15 [[|Basrapport VINNOVA Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst]] Basrapport VINNOVA Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst
104 2014-10-22 [[|Basrapport VINNOVA Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser]] Basrapport VINNOVA Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser
105 2014-10-27 [[|]] Folksam företagsförsäkring
106 2014-11-05 [[|]] Tele2 uppsägning av bredband
107 2014-10-24 [[|Telenor faktura ska ej betalas]]
108 2014-11-05 [[|]] Telenor kreditfaktura
109 2014-11-05 Kvinnor på Wikipedia Godkänd slutrapport MUCF.se
110 2014-10-02 [[|]] AIG försäkringsvillkor
111 2014-11-11 [[|]] Tele2 ej beställt
112 2014-12-02 [[|]] Tele2 uppsägning kabelbredband
113 2014-12-05 [[|]] Utvärdering verksamhetschef 2014-09-30
114 2014-12-02 [[|]] Plocklista Office Depot
115 2014-12-11 [[|]] Postnord Postservice avslut, ändring postbox
116 2014-12-17 [[|]] Fora lönerapportering
117 2014-12-17 [[|]] Försäkringskassan ersättning för höga sjuklönekostnader
118 2014-12-09 [[|]] Skatteverket beräkning slutlig skatt
119 2014-12-12 [[|]] Telenor betalningspåminnelse av faktura som redan är betald
120 2014-12-17 [[|]] Posten bekräftelse uppsägning postbox
121 2014-12-30 [[|]] Collectum underlag löneskatt 2014
122 2014-12-30 [[|]] Scandinavian Photo följesedel
123 2014-12-30 [[|]] Dustin plocklista
124 2014-10-13 [[|Kvinnor på Wikipedia 2014]] För Diarium_ justering i Kvinnor på Wikipedia 2014, godkänd 13 oktober
125 2014-09-20 [[|]] Fullmakt- och firmateckningsording för Wikimedia Sverige
126 2014-06-13 [[|]] Ansökan om stämning BUS
127 2014-05-23 [[|]] Sandart & Partners konstdatabas
128 2014-06-02 [[|]] URL lag
129 2014-05-07 [[|]] Skatteverket: Förseningsavgift
35-2018 2018-04-01 [[|]] Bokföringsunderlag för 2013. Upphittat vid kontorsflytten 2018. Diarieförda på med nummer 35 för 2018.

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: