Diskussion:Arbetsmiljöpolicy

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Genomgång av arbetsmiljön har identifierat ett behov av riktlinjer eller liknande vad gäller tillgänglighet. Med detta avses i vilken utsträckning anställda ska vara tillgängliga på olika sätt (exempelvis telefon, mail, chat) under dygnet. Detta relaterar till Arbetstid för anställda samt även hur arbetstid regleras i kollektivavtalet. Här är några tankar kring detta. Med tanke på att den normala arbetstiden är förlagd 8.30-17.00 innebär det att tillgänglighet egentligen endast kan antas vara inom detta intervall. Om tillgänglighet ska vara utanför detta intervall behöver antingen arbetstiden förskjutas eller jourtid eller liknande beordras. För den anställde kommer detta alltså att vara tydligt när så är fallet. Det är däremot mycket klurigare när det kommer till flextid. Flextiden innebär ju i princip att en anställd kan välja att jobba 17.00-01.30. Skulle det innebära att en anställd inte behöver vara tillgänglig 8.30-17.00 samtidigt som han inte kan förväntas vara tillgänglig 17.00-01.30 (dvs aldrig vara tillgänglig)? Detta blir något orimligt. Samtidigt förtas flextidens syfte om den anställde ändå förväntas vara tillgänglig på telefon och mail under denna tid. Trots detta kan jag inte se någon riktigt bra lösning som inte sätter förväntningarna på att en anställd ska vara tillgänglig i princip dygnet runt annat än att tillgänglighet ska vara under normal arbetstid. Andra tankar och synpunkter?

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Att kräva tillgänglighet på schemalagda aktiviteter för alla anställda inom normal arbetstid tycker jag är rimligt, liksom andra förbestämda möten där man accepterat mötestiden.

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, det är rimligt. Den arbetsmiljömässiga frågan var egentligen riktad åt det andra hållet: förväntas anställda kolla (och svara) på jobbmailen på kvällar och helger?

Historiker (diskussionbidrag)

Jag anser inte att det skall förväntas av de anställda att de skall vara tillgängliga dygnet runt, utan förväntan är under normal arbetstid. Det är ju en fråga som diskuteras allmänt i samhället idag att folk är uppkopplade dygnet runt och att det är en bidragande orsak till den stress som finns i samhället. En del ser det som en frihet att kunna lämna arbetet i tid för att hämta barn och sedan utföra en del arbete hemifrån på kvällen, vilket snarare minskar stressen i deras liv. Det må så vara, men som arbetsgivare kan vi inte kräva att de anställda skall svara på mejl, telefon etc utanför arbetstid. Enligt Arbetstid för anställda, som refereras ovan, så har de anställda stor frihet att förlägga arbetstiden när som helst på dygnet. I det fallet, så har den anställde en annan arbetstid än den normala, och då kan det förväntas att denne är tillgänglig under den tid den arbetar. En av förutsättningarna för att förlägga arbetet utanför ordinarie arbetstid är att verksamhetschefen är informerad. Därmed är det också känt när personen arbetar och då skall arbetet utföras - ett arbete som normalt sett innefattar mejlkorrespondens och telefonsamtal.

Det finns inga äldre ämnen