Diskussion:Krisplan

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Styrelsebehandling

Styrelsens respons: Utkastet till krisplanen justerad så att hänsyn tagits till flertalet förslag till utvidgningar och ändringar.

Dock utvidgas den inte à la WMUK, vilken styrelsen betraktar mer som fråga om riskhantering. Styrelsen vill med krisplanen i första hand få enkla fastställanden av ansvar och åtgärder i initialt skede.

Inte heller utvidgas den i detta skede - av samma skäl - med beskrivning av fortsatta åtgärder i mer konkreta kristyper.

Mall:LQT-sida konverterad till Flow

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Rent allmänt kan jag tycka att definitionen för Wikipedia bör utökas med de övriga projekten. Även om Wikipedia är det klart mest framträdande av projekten skulle jag kunna se hur Commons lika lätt skulle kunna vara en källa för en "kris".

Lsj (diskussionbidrag)

Instämmer att alla projekten bör inkluderas.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Instämmer absolut i det.

Ainali (diskussionbidrag)

Även jag håller med, och tror att det nog inte var avsiktligt att de andra utelämnades utan att det blev så i farten.

Risk register och förebyggande arbete

2
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Vill bara nämna att WMUK har skapat ett omfattande "Risk register" som kanske kan vara värt att titta på. http://uk.wikimedia.org/wiki/Risk_Register

Ett sätt att arbeta förebyggande är att i varje projekt arbeta med att identifiera risker, både när det gäller vad som kan leda till att det misslyckas, men även risker gällande föreningens anseende (d.v.s. hur saker skulle kunna misstolkas, och hur vi förhindrar att det sker).

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, det registret var välarbetat. Nu har ju det "tvingats" fram, men vi bör helt klart snegla på deras slutsatser, de kan helt klart vara till nytta för oss.

Talesperson, internt & externt

2
Lsj (diskussionbidrag)

Bra att krisplanen är tydlig med att vi ska ha en talesperson. Instämmer i att denne normalt bör vara verksamhetschefen. Två saker skulle jag dock vilja lägga till:

  • Om verksamhetschefen själv är inblandad i krisen (t.ex. anklagad för något fuffens), så träder ordföranden in.
  • Vi bör ha talesperson både internt och externt, vilket inte behöver vara samma person. En talesperson mot media är viktigt, men det är också viktigt att någon har ansvaret för att informera personal och ideella inom wikirörelsen, så att de slipper få nyheter om sig själva först via media.
Ainali (diskussionbidrag)

Jag håller fullständigt med om båda punkterna.

Mer handfast och att utnyttja all resurser

2
Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Bar sätta igång med detta. Jag uppfattar dock att det än så länge är för teoretiskt med tendens till byråkratiske beteende. Vi är inte större än att om och när det bränner ihop vi mycket snabbt kan få ihop kristeam med folk från olika sfärer. Och varför inte konkretisera de två huvudfallen

  • föreningsintern kris. Kassören/verksamhetschefen rymmer med 1 MSEK. en anställd skickar i föreningen namn ut ett meddelande att Wikimedia Sverige gått ihop med Sverigedemokraterna. En mindre grupp i styrelsen gör en kupp och fattar beslut i föreningens namn att ingå ett kommersiellt jippo med Lendo. I dessa fall tycker jag verksamhetschefen/ordföranden drar ihop en krisgrupp bestående av alla de kompetenser som kan hjälpas till bland föreningens medlemmar. Det är inte alltid säkert saker skall publiceras. Jag känner en mycket allvarlig kris i en av chaptrerna som inträffade förra året, där för att komma till lösning det var centralt inget nämndes, och det är fortfarande så känsligt att jag inte kan berätta om det här.
  • Wikipediakris. Scientologerna får kontroll över beslutsmekanismen och sabbar innehållet. Vi blir utsatta för en organiserad vandal/troll attack som vi i gemenskapen inte kan få stopp på. Några seniorer går amok och som uppmärksammas av media. Även här krävs att det då blixtsnabbt tillsätts en krisgrupp och att föreningen kan gå in med nödiga pengar för att möjliggöra ett IRLmöte blnd seniora WP medarbetare och också några ur styrelsen. Här kan man diskutera vem inom föreningen som skall vara nyckelperson mot föreningen, ordf, verksamhetschef eller den inom styrelsen som har ansvar mot gemenskapen

Så mer av vilka som drar ihop krisgruppen än hur man bör diskutera mellan gemenskap och föreningen och publicera.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag håller med om det mesta här, utom punkten om publicering.

Jag ser sällan att det skulle vara fördelaktigt att inte gå ut och säga om vi haft problem. Detta ger oss kontroll av hur det kommer till ljuset snarare än att någon annan hittar det och då kan lägga hemlighetsmakeri till anklagelserna. Just eftersom vi står för öppenhet och transparens är vi extra känsliga för den typen av anklagelser. Om något så desto större/känsligare kris desto viktigare att vi går ut med det. Även för de kriser jag skulle kunna föreställa mig som helt skulle försöka oss som förening ser jag mer nytta med att vi går ut. Sen kan man möjligen hålla på detaljer för att skydda individer och mindre helt interna kriserär inte alltid relevanta att publicera.

Lsj (diskussionbidrag)

Utkastet siktar enbart in sig på kriser i form av mediala skandaler. De krisplaner jag är bekant med i mitt civila liv tar även upp andra sorters kriser. För Wikimedias del kunde det vara att medarbetare omkommer i en olycka, eller att Wikipedias servrar totalkraschar och ligger nere mer än tillfälligtvis. Även den sortens kriser bör täckas av planen.

I planen talas det vidare om "krisungar". Detta kan behöva förtydligas. Min tolkning är att det handlar om saker som vi får kännedom om internt, och som skulle bli skandal om/när det kom ut, men där skiten inte träffat fläkten ännu. Helt rätt att krisplanen tar upp hur vi bör förhålla oss i det läget.

Det finns inga äldre ämnen