Förslag till riktlinjer för föreläsningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Eihpossophie och Hannibal tycker att vi behöver en vidare diskussion om vilken ståndpunkt Wikimedia Sverige ska ha när det gäller föreläsningar om Wikipedia, etc. Andra synpunkter tas gärna emot både här och på diskussionssidan.

Vilka föreläser för vilka?

Vi har hittills identifierat flera olika grupper av föreläsare:

  • Frivilliga som föreläser gratis (till exempel medlemmar eller lärare, se Wikipedia i utbildning)
  • Arvoderade föreläsare
  • Anställda vid Wikimedia Sverige

Sammanhangen kan vara antingen gratis för deltagarna eller ha inträdesavgift. En del kan vara stängda för allmänheten, till exempel klubbar eller företag. I vissa fall kan det kosta pengar att föreläsa, såsom under mässor, se nedan.

Frågor

Ska Wikimedia Sverige "godkänna" föreläsare?

Än så länge har det inte funnits någon kvalitetsstämpel eller annan märkning på föreläsarna eller föreläsningarna. Är det något vi bör satsa på? På sidan Projekt:Frivilligutbildning har Sophie, Lennart och Axel börjat skissa på en utbildning för personer som vill hålla Wikipedia-utbildning.

Wikimedia Sverige kan i ganska liten grad påverka vilka som föreläser om Wikipedia (och andra WMF-projekt). Det finns alltför många arenor, målgrupper och kontaktvägar. Däremot kan Wikimedia Sverige via sidor som Frivilliga och frivilliglistan på Wikipedia tipsa de som tar kontakt med föreningen om personer som föreningen har förtroende för.

Hur undviker vi krockar mellan frivilliga, arvoderade och anställda?

Vi talade om Lennarts möjlighet att tillsammans med ett utbildningsföretag åka runt i Sverige och berätta om Wikipedia och för detta få betalt. Detta arrangemang kostar samtidigt pengar för deltagarna. Vi har också medlemmar som gratis erbjuder sig att föreläsa om Wikipedia samtidigt som vi på kontoret gratis ger workshop och föreläsning. Än så länge har vi inte diskuterat:

  • hur målgrupperna upplever det att det vid ett tillfälle kostar, medan det vid andra tillfällen är gratis
  • vem som är avsändare av informationen (är en arvoderad egenföretagare "från Wikipedia"?)
  • rättvisan i att en del kan få betalt för det som andra gör gratis
  • den "förstörda" marknaden för dem som vill ta betalt för att föreläsa när det samtidigt finns frivilliga som gör det gratis

Situationen är komplex, men det övergripande målet bör vara att så många personer i målgrupperna som möjligt får högkvalitativ information om Wikimedia-projekten. Vi tror också att det finns tillräckligt med jobb för att tillfredsställa utbudet av föreläsare. Nyckeln tror vi är transparens och kommunikation. Vi bör vara medvetna om att rykten går fort, till exempel ifall föreläsare gör ett dåligt jobb eller ifall betalda föreläsningar inte har något extra att ge.

Vad gäller för när Wikimedia Sveriges anställda föreläser?

På samma sätt som Wikimedia Sverige har riktlinjer för de flesta andra saker, kan det finnas skäl att etablera någon slags ramverk för föreläsningar. Se även frågan nedan om när andra tar betalt för gratisföreläsningar.

Vad är ett lämpligt arvode för en Wikipedia-föreläsning

För en del föreläsare är arvode inte aktuellt, antingen av val eller av organisatören inte har ekonomiska möjligheter att ersätta föreläsaren. I andra fall kan föreläsaren få arvode, resa och/eller logi betalt.

Även om de flesta föreläsare inte är medlemmar i exempelvis Sveriges författarförbund kan det vara värt att titta på deras riktlinjer (pdf) för arvoden för hel- och halvdagar.

Ska arvoderade föreläsare betala delar av sitt arvode till Wikimedia Sverige?

Det finns argument både för och emot att föreläsare ska delge föreningen av sina arvoden. Ett argument för är att föreläsaren använder sig av ett varumärke som han eller hon inte äger, och som Wikimedia Sverige är den officiella representanten för i Sverige. Ett argument emot är att föreningen inte har något sätt att kontrollera hur väl sådana regler efterföljs. Sådana "tionden" är därför högst frivilliga.

Hur ser en bra Wikipedia-föreläsning ut?

Lennart har fått i uppdrag att skapa en Standardföreläsning. Det ska dock sägas att inga föreläsningstillfällen är så lika att det går att använda exakt samma föreläsning varje gång. En bra föreläsare har dock förberett sig på de olika vanliga frågor som brukar komma, och håller sig à jour med Wikimedia-rörelsen, via till exempel The Signpost, mailinglistor, Bybrunnen och persoliga möten med wikipedianer.

Det är vår bedömning att det är svårt för en person som inte själv redigerar Wikipedia att ge en tydlig bild av hur Wikipedia fungerar, olika verktyg som finns, hur gemenskapen resonerar i olika frågor, och mer ovanliga frågor.

Ska andra kunna ta betalt för gratisföreläsningar?

Det händer att vi blir inbjudna till att hålla föredrag och workshops där de som bjuder in tar betalt av deltagarna. Hur ska vi förhålla oss till det? På ett sätt känns det lite fel att någon ska snålskjuts på oss och Wikipedias varumärke, men å andra sidan får vi ofta chans att tala inför en publik som är så pass intresserade av att höra oss så att de är beredda att betala för det och ofta sammanfaller de med vår målgrupp (t. ex. pedagoger), men som vi har haft svårt att få kontakt med själva. Är det rätt av oss att tacka ja till sådana tillfällen om vi ser att vi kan uppfylla föreningens syfte? Exempelvis har Sophie blivit inbjuden till att vara med på en kurs i vår för rektorer då vi möjligen kan få hålla två workshop. Hon gör ju då detta utan kostnad medan deltagarna betalar samarbetsorganisationen för att få gå kursen.

Föreningen har begränsade resurser och kan inte åta sig alla förfrågningar. Ska föreningen då koncentrera sig på den målgrupp som vill lära sig och är beredda att betala för saken eller den målgrupp som vill lära sig men inte är beredda eller kan betala för sig? En åsikt är därför att föreningen ska fokusera på dem som inte är beredda eller kan betala för sig eftersom den andra gruppen som kan betala för sig ändå kommer att få sitt behov tillgodosett genom sådana som tar betalt för att hålla föreläsningar i ämnet. En annan åsikt är att föreningen ska fokusera på dem som är beredda men inte kan betala för sig eftersom den gruppen troligtvis har en större motivation än de som kan betala för sig men inte vill.

I varje fall/förfrågan till föreningen bör vi bedöma om mottagarna, åhörarna, är en lämplig målgrupp för vårt budskap Om den är så bör vi delta oberoende hur deltagarna kommit till platsen. Om vi är oroliga bli förknippade med en eventuell kommersiell aktör, så kan vi tydliggöra (går att göra på olika sätt) att vi aldrig tar betalt för att sprida vårt budskap (förutom möjligtvis omkostnader).

När ska Wikimedia Sverige betala för att få föreläsa?

Se Checklista för projekt och Checklista för mässor för olika bedömningskriterier och saker att tänka på.

Det går att ansöka om pengar via Gemenskapens projekt till exempelvis inträde på mässor.

Hur ska organisatörer göra för att få använda Wikipedia-logotypen?

Wikimedia Foundations trademark policy är ganska lång. Vad gäller för de organisatörer som vill använda Wikipedia-logotypen. Å ena sidan bör vi vara lätta att ha att göra med, å andra sidan måste vi följa reglerna.

Diskussion och beslut