Kansliets veckobrev/2013-09

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vecka 9

Aktuellt framöver
 • Sophie workshop på Stockholm Universitet
 • John möte med Eva om WLPA
 • Sophie föreläsning Tierp
 • Flytt till nya kontoret fredag 1 mars
 • Flera skrivstugor på gång, kolla på skrivstugesidan och boka in i kalendern.
Kontakter tagna förra veckan
 • Kursdeltagare i Skellefteå under Wiki-skills kurs
 • Möte med Mikael Wiberg på Umeå universitet om forskning kring Wikipedia och dess interaktiva användande
 • Telefonmöte med Maria Jansson på RAÄ om gemensamma aktiviteter under Kulturhuvudstadsåret
Projekt/resultat
 • 9 deltagare på Wiki-skills kurs i Skellefteå
 • Axel var med på smygläsning av företagsminnen med Centrum för Näringslivsforskning under förra veckan som en del i lanseringen av Wikipediakategorin i Svenska Publishingpriset
 • Artikel i UNT här om Wikipedia på SLU
 • Webbplatsen Wikilovespublicart.se/ är uppe
Inre arbete
 • Bidragsansökan till Kulturbryggan för wikibussen skickades in
 • Bidragsansökan till Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond för Wikipedia i utbildning skickades in
 • Bidragsansökan till Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning för Fri offentlig forskning skickades in
Särskilt uppmärksamma denna vecka
 • Dags att flytta till nytt kontor! Packning och flytt fredag 1 mars. Hjälp gärna till, antingen med flytten eller med införskaffande av kontorsutrustning. Läs mer på kontorsutrustningssidan och se om du kan bidra med nånting.