Mötesprotokoll/Protokoll 2010-01-10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 5 februari 2010 kl. 10.51 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 10 januari 2010 kl. 16.11 (CET)[svara]


Tid
10 januari 14:30-1545
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff och Einar Spetz fysiskt och Anna Bauer på Skype. Adjungerad var David Öhlin.

INLEDNING

Mötets öppnande

Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare (Jan när han är närvarande)

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

 • Frågan bordlades.

Rapportering från våra projekt

 • Jan rapporterade att han har försökt få kontakt med SUB.
 • Inget att rapportera.

Rapport från dialog med museer och arkiv

Västerbottens museum
 • Inget att rapportera.
Regionarkivet i Göteborg mm
 • Inget att rapportera.
Stadsmuseet i Göteborg
 • Inget att rapportera.
Möte i Stockholm för att åstadkomma en mer samlad insats

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor

 • Arbetsgruppen har startats.

Rapportering av medlemsaktiviteter

Wikifikor

 • En har varit i Stockholm med 11 närvarande.
 • Diskussion om optimala mötelokaler.

Roslagen

 • Einar har skickat brev till Norrtälje stadsbibliotek.

Skellefteå-Luleå

 • Inget att rapportera.

Gävle-Sandviken

 • Frågan bordlades.

Västerås

 • Frågan bordlades.

Nedre Dalarna

 • Frågan bordlades.

Umeå

 • Inget att rapportera.

Värmland

Inget att rapportera.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Frågan bordlades.

Rapportering om PR-aktiviteter

Pressmeddelanden mm

 • Anna har skivit ett blogginlägg på internetdagarnas webbplats.
 • Lennart har skivit ett blogginlägg på webbstjärnans webbplats.
 • Skickat.
 • Skickat.

Twitter

 • Vi har nu totalt 20 followers.

Facebook

 • 5 nya fans på vår sida sedan förra styrelsemötet, totalt 53. 69 medlemmar i gruppen

Blogg

 • Jan kollar med WMF om vi kan ha en blogg hos dem och om det går så startas bloggen där.

Övrigt

 • Frågan bordlades.

Rapportering om vårt marknadsmaterial (Jan)

 • Inget att rapportera

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus

5 nya medlemmar sedan förra styrelsemötet vara 2 via Payson och 3 via bankgiro, totalt 207. Välkomstbrevet skickas så fort Jan hinner, vanligen samma dag. Ett Påminnelsebrev#Förnyelse vid nytt år skickades 4 januari. Sedan dess har 21 personer förnyat sitt medlemsskap vara 1 via Payson och 20 via bankgiro.

Ekonomisk redogörelse

 • 3600 kr i donationer sedan förra styrelsemötet.
 • Årsredovisningen har färdigställts och skickats till revisorerna.

Adressändring

 • Reservation av postbox på KLARABERGSVIADUKTEN 84, STOCKHOLM har gjorts. Kostar 1350 per år.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Lennart rapporterade om möjliga samarbetspartners.

Föreläsningar och mässor

 • Anna har en föreläsning för Rotary nästa vecka.
 • Anna och Lennart ska föreläsa på Energi- och miljötekniska föreningen av typen "train the trainers".

Vår wikicommunity

 • Inget att rapportera.

Nordenmöte (chapters möte?)

 • Frågan bordlades.

Fundraising

 • Fundraisern avslutad.

Övrig verksamhetsplanering

Bot-server

 • Frågan diskuterades.
 • Pågår.
 • Lokal bokad mellan 0800-1200.
 • Jan förmedlar kontakt av våra Uppsala-medlemmar till Anna som kontaktar dem.

Kallelse

 • Skall skickas senast 16/1.
 • Jan skickar denna.
 • Diskussionspunkt.

Artikelskrivartävling(spris)

 • Jan rapporterade om möjligheten att få pris via Erik Zachte.
 • Vi agerar inte i denna fråga.

Googledocs

 • Vi agerar inte i denna fråga.

Lässkyddad del på wikin

 • Vi agerar inte i denna fråga.

Annonser

 • Frågan bordlades.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Möteseffektivisering

 • Vi ska försöka att föra över den mesta av rapportering att göra till rapportering mellan mötena.
 • Punkter som inte har föreslagits tas upp flyttas inte över från förra mötet.
 • Målet är att ett styrelsemöte skall ta max en timme och en enskild punkt fem minuter.

Nästa möte

 • 8 februari 19:30 via skype
 • Jan tar fram förslag på mötesdatum för 2010.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.