Mötesprotokoll/Protokoll 2010-11-01

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 19 november 2010 kl. 20.42 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 1 november 2010 kl. 21.06 (CET)[svara]


Tid
Måndagen 1 november 19.30 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Kristoffer mellberg och Axel Pettersson. Albin Jacobsson till punkten Nordenmöte 2010. Anna Bauer till punkten Wikipedia Academy 2010.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Lennart valdes.

Val av mötessekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING

Digitalisera nu

 • Anna rapporterade.

Internetdagarna

 • Lars rapporterade.
 • Har inte hunnit skickas in.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Jan och Lars berättade om hur arbetet fortskrider.
 • Jan och Lars finns på plats på fredagen.
 • Diskussion nordiska tävlingen.
 • Jan berättade om hur arbetet fortskrider.
 • Preliminärt 14/1 i Stockholm.
 • Lennart utsågs till projektledare.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.