Mötesprotokoll/Protokoll 2011-02-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 8 februari 2011 kl. 21.26 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 8 februari 2011 kl. 20.53 (CET)[svara]


Tid
Tisdag 8 februari 19.30 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Albin Jacobsson, Kristoffer Mellberg, Lennart Guldbrandsson, Lars Aronsson

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Lennart valdes.

Val av mötessekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING

 • Jan slutrapporterade ekonomin.
 • Verksamhetsplan har skrivits efter mötet.
 • Jan slutrapporterade Fundraisingen.
 • Lennart slutrapporterade.

Extra priser i Astronomitävlingen

 • Lennart rapporterade om kontakt med observatoriet i Göteborg.
 • Jan rapporterade att vinnaren har meddelats om att pris finns att hämta.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Diskussionspunkt.
 • Årsmötet hålls på eftermiddagen 26 eller 27 mars. Axel hör med Nordiska museet om det går att vara där det datumet.

Utbildning av föreläsare

 • Diskussionspunkt.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Nordiska museet

 • Axel rapporterade om kontakter med Nordiska museet.

Projekt:Wiki Loves Monuments

 • Diskussionspunkt.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.