Mötesprotokoll/Protokoll 2011-04-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali 11 april 2011 kl. 23.54 (CEST)
Justeringsman Bengt ObergerTid
11 april 19.45 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Axel Pettersson, Sofia Tenglin. Anna Bauer från punkten Projekt:Internet i Sverige. Axel avvek vid punkten Wiki Loves Monuments (efter att han rapporterat om DigiDel2013).

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

 • Mötet beslutade att använda Etherpad för att författa protokollet kollaborativt.
 • Bengt valdes till att justera protokollet.

RAPPORTERING

Årsmöte 2011

 • De inlämnade resebidragen delas ut.
 • Planeringen för Årsmöte 2012 har påbörjats.

Projekt:Internet i Sverige

 • Jan rapporterade om Internet Sverige. Johan är igång och har skrivit ett blogginlägg om projektet. Vi skickar första fakturan till .SE.

Projekt Europeana / Wikiskills

 • Jan och Anna har skrivit en ansökan och skickat in. Vi får svar i augusti.

VERKSAMHETSPLANERING

Organizational Growth & Development Network

 • Drivs av Wikimedia Deutschlands tidigare Chapter-ordförande Senastian och en person till. Någon ska utses att leda på svenska sida.
 • Jan utsågs till projektledare för Wikimedia Sveriges sida, Bengt stöder Jan.

Fundraising Summit, juni 2011 i Wien

 • Vi tror att mötet kommer att hållas i Wien i juni, men datum är ännu inte spikat.
 • Holger och Anna utsågs att resa och att föreningen täcker deras kostnad för lågprisflyg och lågprisboende.
 • Pengarna tas från posten Oförutsedda utgifter.

Projekt:Wiki Loves Monuments

 • Diskussion om vi ska försöka leta efter en eller flera projektledare eller två projektledare för olika delar (en andra del är fototävlingen).
 • Lars sköter den första delen. Lars utsågs att resa till möte i Berlin 13 maj, ersättning utgår för lågprisflyg och (lågprisboende).
 • Pengarna tas från posten Oförutsedda utgifter.
 • Projektledare för den andra delen (tävlingen) utses senare.

Framtida nyhetsbrev

 • Holger rapporterade om att han nu har CiviMail i ordning för att kunna skickas ut till alla medlemmar.
 • Vi skickar ut detta en gång i månaden.
 • Vi skickar ut ett till tackmail till alla som har donerat med verksamhetsberättelsen och länk till anmälan till nyhetsbreven.
 • Jan driver nyhetsbreven med tekniskt stöd av Holger.

Verksamhetsberättelse 2010

 • Diskussion på hur vi skulle kunna göra utformningen av vb för 2010 och vilka färdigheter personerna har i styrelsen för att kunna realisera detta.
 • Jan färdigställer den med förra årets layout.
 • Sofia hjälper till att se över texten, men övriga styrelsen (framförallt de från 2010 års styrelse) ser över texten.
 • Vi trycker upp verksamhetsberättelser till kostnaden maximalt 2 000 kr.

Betalväxel

 • Vi använder idag Payson, vilket kostar 3 kronor + 3 procent per transaktion. Kanske finns bättre alternativ.
 • Diskussion om vi ska byta till andra betalningstjänster.
 • Anna och Holger gör en marknadsundersökning och presenterar på nästa styrelsemöte.

Mall:Kalendarium

 • Holger rapporterade om att det finns en kalender som vi kan använda.

HTML, ical

 • Diskussion om hur vi ska nyttja den.

Marknadsföringsmaterial 2011

 • Vi behöver fundera över våra mål och vilka viktigaste målgrupper vi har och hur vi ska kunna nå ut till dem och med vad.
 • Vi anskaffar enligt förslag (rollup, tryckning 1000 dubbelsidig A5 färg, T-shirts, verksamhetsberättelse), total budget 15.000 SEK

Teknikinköp

 • Vi anskaffar en projektor, ett kontantkortsinternetabonnemang och en bärbar dator/surfplatta, total budget 10.000 SEK.

AVSLUTNING

Övriga frågor

DigiDel2013 - http://digidel.se

 • Axel informerade om ett informationsmöte. Till 2013 öka internetanvändningen med nya användare (internettjänster), i samarbete med studieförbund och andra. Föreslog att WMS ska bli partner, Styrelsen accepterade detta (genom Axels försorg).

Svenska Wikisource

 • Lars rapporterade att de passerade 10 000 korrekturlästa sidor.

Kommande teknikdag med SFIS Mellansverige i Norrköping

Sofia informerade om kommande teknikdag i Norrköping 25 oktober om mobila plattformar, där eventuellt WMSE kan delta. Vi återkommer till frågan.

Ansökan till bidrag för fotosafari

CiviCRM och bokföring

 • Holger rapporterade att kostnadsställen ska läggas till och kan snart användas fullt ut.

Hackathon

 • Andreas utsågs att resa till möte i Berlin 14-15 maj, ersättning utgår för lågprisflyg och lågprisboende.
 • Pengarna tas från posten Oförutsedda utgifter.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades kl 22:12.

Justering av protokoll

 • Bengt justerade protokollet i det skick det hade 2011-04-11 klockan 22:12

För information: Länkar som användes i chatten