Mötesprotokoll/Protokoll 2011-04-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali 11 april 2011 kl. 23.54 (CEST)[svara]
Justeringsman Bengt ObergerTid
11 april 19.45 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Axel Pettersson, Sofia Tenglin. Anna Bauer från punkten Projekt:Internet i Sverige. Axel avvek vid punkten Wiki Loves Monuments (efter att han rapporterat om DigiDel2013).

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

 • Mötet beslutade att använda Etherpad för att författa protokollet kollaborativt.
 • Bengt valdes till att justera protokollet.

RAPPORTERING

 • De inlämnade resebidragen delas ut.
 • Planeringen för Årsmöte 2012 har påbörjats.
 • Jan rapporterade om Internet Sverige. Johan är igång och har skrivit ett blogginlägg om projektet. Vi skickar första fakturan till .SE.

Projekt Europeana / Wikiskills

 • Jan och Anna har skrivit en ansökan och skickat in. Vi får svar i augusti.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Drivs av Wikimedia Deutschlands tidigare Chapter-ordförande Senastian och en person till. Någon ska utses att leda på svenska sida.
 • Jan utsågs till projektledare för Wikimedia Sveriges sida, Bengt stöder Jan.
 • Vi tror att mötet kommer att hållas i Wien i juni, men datum är ännu inte spikat.
 • Holger och Anna utsågs att resa och att föreningen täcker deras kostnad för lågprisflyg och lågprisboende.
 • Pengarna tas från posten Oförutsedda utgifter.
 • Diskussion om vi ska försöka leta efter en eller flera projektledare eller två projektledare för olika delar (en andra del är fototävlingen).
 • Lars sköter den första delen. Lars utsågs att resa till möte i Berlin 13 maj, ersättning utgår för lågprisflyg och (lågprisboende).
 • Pengarna tas från posten Oförutsedda utgifter.
 • Projektledare för den andra delen (tävlingen) utses senare.

Framtida nyhetsbrev

 • Holger rapporterade om att han nu har CiviMail i ordning för att kunna skickas ut till alla medlemmar.
 • Vi skickar ut detta en gång i månaden.
 • Vi skickar ut ett till tackmail till alla som har donerat med verksamhetsberättelsen och länk till anmälan till nyhetsbreven.
 • Jan driver nyhetsbreven med tekniskt stöd av Holger.
 • Diskussion på hur vi skulle kunna göra utformningen av vb för 2010 och vilka färdigheter personerna har i styrelsen för att kunna realisera detta.
 • Jan färdigställer den med förra årets layout.
 • Sofia hjälper till att se över texten, men övriga styrelsen (framförallt de från 2010 års styrelse) ser över texten.
 • Vi trycker upp verksamhetsberättelser till kostnaden maximalt 2 000 kr.
 • Vi använder idag Payson, vilket kostar 3 kronor + 3 procent per transaktion. Kanske finns bättre alternativ.
 • Diskussion om vi ska byta till andra betalningstjänster.
 • Anna och Holger gör en marknadsundersökning och presenterar på nästa styrelsemöte.
 • Holger rapporterade om att det finns en kalender som vi kan använda.

HTML, ical

 • Diskussion om hur vi ska nyttja den.
 • Vi behöver fundera över våra mål och vilka viktigaste målgrupper vi har och hur vi ska kunna nå ut till dem och med vad.
 • Vi anskaffar enligt förslag (rollup, tryckning 1000 dubbelsidig A5 färg, T-shirts, verksamhetsberättelse), total budget 15.000 SEK

Teknikinköp

 • Vi anskaffar en projektor, ett kontantkortsinternetabonnemang och en bärbar dator/surfplatta, total budget 10.000 SEK.

AVSLUTNING

Övriga frågor

DigiDel2013 - http://digidel.se

 • Axel informerade om ett informationsmöte. Till 2013 öka internetanvändningen med nya användare (internettjänster), i samarbete med studieförbund och andra. Föreslog att WMS ska bli partner, Styrelsen accepterade detta (genom Axels försorg).

Svenska Wikisource

 • Lars rapporterade att de passerade 10 000 korrekturlästa sidor.

Kommande teknikdag med SFIS Mellansverige i Norrköping

Sofia informerade om kommande teknikdag i Norrköping 25 oktober om mobila plattformar, där eventuellt WMSE kan delta. Vi återkommer till frågan.

Ansökan till bidrag för fotosafari

CiviCRM och bokföring

 • Holger rapporterade att kostnadsställen ska läggas till och kan snart användas fullt ut.

Hackathon

 • Andreas utsågs att resa till möte i Berlin 14-15 maj, ersättning utgår för lågprisflyg och lågprisboende.
 • Pengarna tas från posten Oförutsedda utgifter.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades kl 22:12.

Justering av protokoll

 • Bengt justerade protokollet i det skick det hade 2011-04-11 klockan 22:12

För information: Länkar som användes i chatten