Mötesprotokoll/Protokoll 2012-03-20

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali (diskussion) 20 mars 2012 kl. 23.45 (CET)[svara]
Justeringsman Haxpett (diskussion) 21 mars 2012 kl. 00.18 (CET)[svara]


Tid
20 mars 19.45 via Google Hangout
Närvarande
Jan Ainali, Axel Pettersson, Arild Vågen, Harald Andersson, Ylva Petterson, Mattias Blomgren, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Mikaela Waxin. Jakob Hammarbäck deltog som föredragande.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan Ainali valdes.

Val av justeringsman

 • Axel Pettersson valdes.

RAPPORTERING

Beslut om projektbeskrivningar

Wiki Skills

 • Både Anna Bauer och Leo Wallentin är anställda nu.
 • Anna har initialt arbetat med praktiska detaljer för projektet som tagit mycket tid.

Domäninköp

 • Vi äger nu wikimediacommons.se, commons.se, frikunskap.nu, fri-kunskap.nu, qrpedia.se, wikimania.se, wikipedia.se, wikispecies.se, wikiversity.se
 • Utveckla Wikimediacommons.se med projektet för ackrediteringar.

Teknologiprojektet

 • Tillsättandet av teknikpoolsutskott har annonserats på Bybrunnen (motsvarande) på Wikipedia, Wiktionary, Wikinews, Wikisource, Wikibooks, Wikiquote och Wikiversity samt på diskussionssidan för WP:Månadens nyuppladdade bilder.
 • Twitter, Facebook, mailinglistor, kontakta personer inblandade i diskussionen direkt.
 • Att ha i åtanke: försäkring av teknikpoolens prylar.
 • Tillfälle 1: 24 mars, tema Fåglar
 • Idag är det inte så många anmälningar till evenemanget.
 • Jan provar Facebookannonser och andra kanaler som ska nå fler än de vanliga Wikipedianerna.
 • Redigeringsträff: 22 mars på Hallwylska.
 • Inbjudna personer deltar.
 • Ordnas tillsammans med Digisam och Livrustkammaren.
 • Arild kommer att delta.

Auktoriserad revisor

 • Jakob och Holger rapporterade från möte med KPMG.
 • Vi anlitar KPMG som vår auktoriserade revisor.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Vi går vidare med projekten under förutsättning att någon annan nordisk organisation ansluter sig.
 • Ylva går vidare med det och skall försöka få igång arbetet under hösten när ett nytt läsår börjar.
 • Harald finns med som stöd och kan ta kontakt med en skola i Stockholm.

Filmprojekt

 • Holger går vidare med projektet, första prioritet är att ordna finansiering.
 • Diskussionspunkt.
 • Jan Ainali arbetar med ett utkast för vår hållning i frågan.

Wikipedia.se

AVSLUTNING

Övriga frågor

Styrelsens bloggposter

 • Jan börjar med en bloggpost och övriga följer efter.

Övriga projektbeskrivningar

Nästa fysiska styrelsmöte

 • Lördag 9 juni i Stockholm.

Nästa möte

 • 10 april 19.45 via Google+ hangout.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.