Mötesprotokoll/Protokoll 2012-04-10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali (diskussion) 10 april 2012 kl. 23.36 (CEST)[svara]
Justeringsman Haxpett (diskussion) 14 april 2012 kl. 00.36 (CEST)[svara]


Tid
10 april 19.45 - 22.00 via Google Hangout
Närvarande

Jan Ainali, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Axel Pettersson, Albin Jacobsson, Harald Andersson, Mattias Blomgren

Frånvarande

Mikaela Waxin, Ylva Pettersson, Arild Vågen

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan Ainali valdes

Val av justeringsman

 • Axel Pettersson valdes

Val av sekreterare

 • Jakob Hammarbäck valdes

RAPPORTERING

Beslut om projektbeskrivningar

 • Beslut om gemenskapens projekt har gjorts.

Wiki Skills

 • Rapport för mars
 • Det kommer att köras två workshops denna vecka på kansliet.
 • En enkät har genomförts.

Teknologiprojektet

 • Tillsättandet av teknikpoolsutskott har annonserats på Bybrunnen (motsvarande) på Wikipedia, Wiktionary, Wikinews, Wikisource, Wikibooks, Wikiquote och Wikiversity samt på diskussionssidan för WP:Månadens nyuppladdade bilder.
 • Jakob kollar med återförsäljare om partnerskap (rabatter, kurser, service, support, expertis)
 • Försäkring av teknikpoolens prylar. Jakob har kollat TryggHansa, och Gefvert som verkar bäst
 • Tre intresserade har anmält sig till deltagande i Teknikpoolsutskottet.
  • Styrelsen beslutar om att tillsätta detta utskott.
  • Det diskuterades hur teknikpoolen skall göras känd och det föreslogs bland annat en sida på Wikipedia.

Edit-a-thons

 • Resultat från edit-a-thon 24 mars med tema Fåglar. Vi lyckades kanske inte riktigt med detta första tillfälle. Lite för kort tid innan vi körde eventet, och ingen riktig samarbetspartner.
 • Nu ska vi närmast hitta en institution att samarbeta med inför nästa Edit-a-thon

Auktoriserad revisor

 • Vi träffar KPMG när våra kalendrar passar ihop i slutet av april

Anställningsärenden

 • Ett 30-tal ansökningar till två tjänster. Vi har sorterat fram 8 personer, som alla har fått en uppgift att lösa. Sju kvar efter det.
 • Jan, Bengt och Holger med stöd av Jakob håller i denna process.

Status övriga projekt

Teknikpool

 • Rapporterades ovan.

Litteraturprojekt

 • Få ut information om att det finns. De tyska reglerna var väldigt enkelt och föredömligt- om en person har varit aktiv och kommer in med en bra beskrivning ska vi snabbt ge respons.
 • http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Deutschland_e.
 • Möjlighet att starta Kindle-konto finns, där vi kan låna ut elektroniska böcker som vi köpt.

Projekt drivna av gemenskapen

 • Utskott bestående av två personer:
  • Albin Jacobsson
  • Jonathan Lindborg
 • Två ansökningar (Uppdaterat wikisidan med info)
 • Några ansökningar har kommit in på fel sätt och skall också behandlas. Holger vidarebefordrar.
 • Holger sätter upp en e-post adress gemenskapensprojekt()wikimedia.se för gemenskapens projekt som vidarebefodras till Albin och Jonathan.

Undersökningar

 • Vi har fått in några ansökningar och det verkar inte idag som att det är riktigt bra ansökningar. De flesta är engelsktalande. Att handleda ett examensarbete kan innebära mycket arbete om det inte är en självgående student.
 • Holger träffade på sin fysikkonferens en tjej som forskar på socio-ekonomiska system och stora datamängder, specifikt på Wikipedia. Holger kan ta kontakt direkt med denna arbetsgrupp och hör med dem om det finns möjlighet att göra något i år.

Flygfoton

 • Harald har kontaktat en riksdagsman (s) som han känner med information om regeln och förslag på hur vi vill att lagen skall ändras. Jag har inte fått svar från honom än. * Ett mail ligger även på gång att skickas till en från (m), som även hon är via känningar till Harald. Båda har anknytning till försvarsutskottet.
 • Det finns en önskelista skapad på Wikipedia nu, som kommer att pushas ut senare.

Chapters Conference i Berlin 30 mars-1 april

 • WMF:s styrelseledamot Bishaka Datta, NGO-ordförande från Indien, till Stockholm nästa vecka. Kommer på wikiträff på restaurang Blekholmen torsdag 19 april 18:00. Styrelseledamöter som vill träffa henne då eller kanske fredag? T.ex hennes syn på nya Wikimedia Association.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Holger och Bengt har haft möte med de övriga i Berlin 1 april. Dagordning för vad som ska göras i Oslo 22 april på meta-wikin "Nordic Chapters", [1]
 • Intresse finns för att samarbeta kring ett samiskt projekt tillsammans.
 • En viktig fråga för alla Chapters är frågan om Fundraising, det kan vi börja ta upp med norrmännen och övriga länder i vårt närområde.

Holger, Bengt, Jakob och Lennart åker till Oslo. Har vi fått en projektledare för GLAM till dess ska vi undersöka möjligheterna att skicka även denna person.

 • Filmprojekt
 • Vi är beroende av att vi hittar ett mediagymnasium som vi kan bygga upp relation med. Anställd för GLAM-Outreach kommer att ansvara för detta projekt.
 • Styrelsen belsutar att bifalla denna plan.

Wikimedia Association, tidigare Chapters Council

 • Reserapport från Berlinkonferensen på styrelsewiki, Rapport
 • Vi har ännu inte gjort ett uttalande och behöver göra ett nu. Vi behöver inte diskutera och belsuta om vi ska gå med nu, det kan vi vänta med till i juni.
 • Jan Ainali lägger ut vårt uttalande enligt nedan:

The board of Wikimedia Sverige resolves:

 1. Wikimedia Sverige recognizes the need for chapters to:
  1. Promote the exchange of experiences among the chapters
  2. Support and promote the development of chapters as self-sustaining, capable organizations
 2. Wikimedia Sverige prefers a robust, capable, and self-reliant organization with clear and unambigous rules.
 3. Wikimedia Sverige's joining of such organization is dependent on that the rules clearly preserve each chapter's sovereignty.

Wikipedian in Residence

 • Vi har träffat en institution som vill ha två olika WiR. (fyra veckor) Den första skall fungera som vanligt och delta i arbetet och inspirera de anställda. De önskar också en utvecklare som ska undersöka vad som går att göra med deras API och Wikipedias API.
 • Vilken typ av anställningsform ska vi ha för en sådan om den är i tidsomfattningen 3-4 veckor? Ska vi ta på oss detta ansvar, eller finns det andra former? Kan vi anställa en person för detta, och kan vi få uppdraget och sedan ta in en person med F-skattsedel.
 • Vi tar fram ett dokument där vi listar de olika alternativen som vi ser, deras respektive fördelar och nackdelar och diskuterar det vidare med dem på måndag.

Verksamhetsplan 2012/Utbildningsinstitutioner

 • Styrelsen beslutar att planen är ok. Beslut: Den är ok.
 • Harald har varit i kontakt med två institutioner. Den ena har han fått ok från dekanen och nu är det upp till att hitta intresserade lärare. Här pågår arbete.

Den andre institutionen skall det vara möte med på torsdag. Mötet flyttades från idag för att fler intresserade skulle kunna lyssna.

Chapter selected board seats

 • Med tanke på diskussionerna på Berlinkonferensen beslutades att stödja Alice Wiegand och Patricio Lorente.

Formalisering av beslutsprocess i frågor för per capsulam beslut

 • Arild har arbetat hårt med denna del.
 • Beslutades att godkänna denna projektbeskrivning

Kontoret

 • Behövs ytterligare kontorsrum? Om vi anställer två personer till (plus ytterligare examensarbetare) så kan det vara vettigt att ta ett rum till. Vi kommer att få lägre personalkostnader än planerat för året, och delvis lite lägre materialkostnader. Enligt budgeten borde det gå. Vi beslutar att vi tar det rummet som finns kvar.
 • Samarbete med Skyddsvärnet. De skulle kunna göra ett projekt tillsammans med oss och ansvara för arbetsledning.
 • Jakob har anmält Wikimedia till SJ Biz som är deras erbjudande för organisationer. Förenklar bokningar för grupper, och enklare betala med faktura.
 • Diskussion om deltagande på Wikimania 2012 för anställda, projektledare och övriga.
  • Det finns en post för anställdas resor att användas för detta.
  • Styrelsen förordar att Jakob åker, och de nyanställda om de har möjlighet så kan de åka också.

Praktikant internationell kommunikation

 • Jakob sätter upp en tjänstebeskrivning som vi kan beslut om sedan.

Arbetsfördelning i kansliet

 • Jakob är ansvarig för göra den fortlöpande planeringen, och vara koordinator för det arbetet. Styrelsen tar formellt beslut på hans underlag.
 • Input från övriga delprojektledare och andra initiativ är mycket viktigt för att planeringen ska kunna göras.

AVSLUTNING

Nästa styrelsemöte

 • 8 maj 19.45 via Hangout
 • Lördag 9 juni i Stockholm
 • Jakob ska meddela uppgifter till SJ Biz så att det går att boka resor redan nu.

Övriga frågor

Beslut om gemenskapens projekt

 • En arbetsstation för bokscanning som finns tillgänglig hela tiden. (Upp till tre år)
 • Bokscanner köps in och övergår till teknikpoolen när inscanningsprojektet är avslutat.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.