Mötesprotokoll/Protokoll 2014-10-13

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 5 november 2014 kl. 20.55 (CET)[svara]
Justeringsman Boberger (diskussion) 4 november 2014 kl. 12.54 (CET)[svara]


Tid
13 oktober 2014 klockan 18.30-20.30 på kontoret/via Google Hangout.
Närvarande

Mattias Blomgren, Kristina Berg, Maria Arneng, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Arild Vågen (fr o m Rapportering från verksamhetschefen), Harald Andersson (fr o m Rapportering från verksamhetschefen, Pilot), Jan Ainali (föredragande)

Frånvarande

Ylva Pettersson

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Bengt Oberger valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

Från styrelsemötet 2013-10-14
 • Jan kontrollerar utskick till tidigare donatorer.
  • 2013-11-11: Har skickats in till WMF dagen efter förra styrelsemötet. Idag fick de en påminnelse och svaret var att inget hade hänt. Uppföljning görs på nästa möte.
  • 2013-12-09: Jan har talat med WMF två gånger sedan förra styrelsemötet. De kan inte ge något datum för när det är klart.
  • 2014-02-17: Den 13 januari fick vi godkännande av texten, efter mindre justering av sidfoten, från WMF legal team, men inget datum för utskick har givits.
  • 2014-03-16: Små ändringar i formulering, skickas förmodligen inom en månad.
  • 2014-04-14: Brevet har inte skickats ut.
  • 2014-05-12: Brevet har inte skickats ut. Påminnelse har skickats till WMF, men de har inte svarat.
  • 2014-06-15: Några brev har skickats, oklart hur många. De andra är på väg. Jan ber att utskick av huvudbatchen görs i slutet av augusti.
  • 2014-08-24: Avvaktar.
  • 2014-09-20 Fråga ställd om mailet har skickats, men inget svar har fåtts. Försök att eskalera ett steg upp i WMF:s organisation skall göras.
  • 2014-10-13 Brevet skickat till 18 793 personer, gav upphov till cirka 300 nya medlemmar. Hög svarsfrekvens på 1,5 %.
Från styrelsemötet 2014-04-14
 • Jan ska till styrelsemötet i juni se om något projekt lämpar sig för en internationell jämförelse.
  • 2014-06-15: Styrelsen beslöt att följande projekt jämförs: Wiki Loves Monuments, Teknikpool och Utbildningsprogram.
  • 2014-08-24: Påbörjat men ej klart. Identifierat var det finns. Skall användas i samband med WMF-ansökan.
  • 2014-09-20: Görs efter FDC-ansökan, då jämförelsen inte har någon påverkan eller betydelse för ansökan.
  • 2014-10-13 Planeras in i november, efter Q3 rapport.
Från styrelsemötet 2014-06-15
 • Jan fick i uppdrag att se över backup-rutiner avseende elektroniska dokument inför framtiden.
  • 2014-08-24: Kansliet har undersökt möjligheterna med att köpa tjänst eller egen server. Kansliet sätter upp en kravspecifikation så kontrollerar Holger om det kan lösas på Glesys och FS-data.
  • 2014-09-20 Kravspec för backuprutiner har ej tagits fram än, planerat till efter FDC-ansökan.
  • 2014-10-13 Arbete för genomgång av hela IT-miljön påbörjad.

Rapportering från verksamhetschefen

 • Vi har fått frågor på FDC-ansökan
 • Specifikation på faktura från advokaten har begärts.
 • Alla tre ansökningar till Vinnova om Öppna data blev godkända. Ansökan till Vinnova med Stockholms Universitet blev avslagen.
 • Volontär flyttar ner till Bryssel i månadsskiftet för att jobba med EU policy. Projekt:Opinionsbildning_2014/Volontärsmandat
 • Öppning till samarbete med Röda korset och SWEDESD. Detta för arbete med utveckling av Ugandaprojektet samt fokus på artiklar inom området hållbar utveckling.
 • Pilot av koppling Mapillary och Wikimedia Commons. Mapillary arbetar och WMSE ger tips om hur våra API:er fungerar. http://mapillary.com
 • Möjligt att kommentera på Vetenskapsrådets utkast på riktlinjer för Open Access. Deadline 22 oktober.
 • Intresse från Helsingborgs kommun om en Wikipedian in residence
 • Jan kommer att delta på ett ED-möte i Paris måndag-tisdag.
 • BUS har lämnat svar på vårt svar. Datum för muntlig förberedelse med rätten fastställt till 16 januari.

Projekt/budget 2014

Budgetuppföljning

Ledningsrapporter för projekt

Personalfrågor

 • Styrelsen ställde sig positiv till att omvandla nuvarande projektanställningar till tillsvidareanställningar.
 • Utvärdering av verksamhetschefen enligt avtal har initierats.

Övriga frågor

Uppmärksamma volontärer vid årsmötet

 • Det finns ett antal volontärer som på olika sätt har gjort insatser under året för föreningen. Kan vi bli bättre på att uppmärksamma deras insatser? Ett sätt att göra det på är att tacka volontärer som gjort stora insatser på årsmötet. Behöver vi en budget för det, exempelvis för blommor eller liknade?
  • Styrelsen beslöt att instifta Årets Wikimedia Sverige-volontär, som utses av styrelsen och presenteras med motivering på årsmötet. Nominering är öppen för alla och pågår från 20 december till 31 januari.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.