Mötesprotokoll/Protokoll 2019-06-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 3 juli 2019 kl. 18.44 (CEST)
Justeringsman Kriber (diskussion)


Tid
Tisdag 25 juni 2019 klockan 19.00–20.15 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Kristina Berg, Elza Dunkels, Sofie Jansson, Bengt Oberger, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Sven-Erik Jonsson, Göran Konstenius, Ylva Pettersson, Brit Stakston

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

  • Kristina Berg valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Regler, riktlinjer och policyer

Wikimania

  • Information hade skickats ut och John lämnade kompletterande uppgifter. Styrelsen gav John råd i vissa frågor.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades och de deltagande önskades trevlig sommar.