Mötesprotokoll/Protokoll 2019-05-28

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 30 maj 2019 kl. 20.03 (CEST)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 30 maj 2019 kl. 07.46 (CEST)[svara]


Tid
Tisdag 28 maj 2019 klockan 19.00–20.30 via Google Meet/på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Göran Konstenius (t.o.m. kl. 20.10), Elza Dunkels, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Kristina Berg (fr.o.m. kl. 19.35), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson, Brit Stakston

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Rapportering från verksamhetschefen

 • Arbetsmiljörapportering (enligt årscykel): Arbetsmiljögenomgång gjordes i slutet av förra året. Inget skyddsombud finns nu.
 • John hade skickat ut mejl med rapportering till styrelsen inför mötet. Inga frågor ställdes. John kompletterade informationen lite.

Wikimania

 • Information hade skickats ut och John lämnade kompletterande uppgifter.

Regler, riktlinjer och policyer

 • Regler, riktlinjer och policy behöver ses över enligt Policyrevidering 2019.
 • Enligt tidigare beslut skall strukturen på alla policyer ses över, för att få enhetlighet, och policymall, med antagandedatum, skall läggas in.
 • Förslag till revidering av miljöpolicy hade tagits fram av Sofie. Förslaget diskuterades och styrelsen antog en reviderad policy, vilken kommer att offentliggöras senare.
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt Kristina, Sofie, Elza och Göran att ta fram förslag på reviderade inköps- och resepolicyer.
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik, Mattias och John att ta fram förslag på reviderad placeringspolicy

Affiliate-selected Board seats 2019

 • Styrelsen diskuterade förslag till rankning av kandidaterna till Affiliate-selected Board seats 2019, framtaget av Bengt, och fattade beslut om föreningens röster, vilka kommer att lämnas av Mattias senast den 31 maj.

Övriga frågor

 • Sofie informerade att hon kommer att vara med i Epstein och Nordegren i radion på onsdag.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.