Mötesprotokoll/Protokoll 2019-04-28

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 2 maj 2019 kl. 18.58 (CEST)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 2 maj 2019 kl. 15.23 (CEST)[svara]


Tid
Söndag 28 april 2019 klockan 10.30–17.10 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Bengt Oberger, Kristina Berg, Brit Stakston, Elza Dunkels, Göran Konstenius, Sofie Jansson, Ylva Pettersson (till klockan 16.40), John Andersson (föredragande)
Frånvarande

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

 • Styrelsen beslöt att hålla följande styrelsemöten under verksamhetsåret:
  • Tisdag 28 maj klockan 19.00–20.00 (via Google Meet). Policy + arbetsmiljörapportering
  • Tisdag 25 juni klockan 19.00-20.00 (via Google Meet). Behovsstyrt.
  • Inget möte i juli, augusti och september
  • Augusti: Wikimania 14-18/8
  • Lördag 5 oktober klockan 10.30–17.00 på kontoret. Möte med kansliets personal.
  • Lördag 9 november klockan 10.30–17.00 – medlemsmöte på kontoret
  • Söndag 10 november 10.00–17.00 på kontoret
  • Inget möte i december
  • Lördag 11 januari klockan 10.30–17.00 på kontoret. Årsmötesplanering
  • Lördag 15 februari klockan 10.30–17.00 på kontoret
  • Lördag 14 mars klockan 10.30–17.00 på kontoret. Inför årsmötet.
  • Lördag 25 april – årsmöte i Stockholm
  • Söndag 26 april klockan 10.00–17.00 på kontoret
 • Styrelsen beslöt att årsmötet 2020 hålls i Stockholm. Plats beslutas senare.
 • Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Sven-Erik, Mattias och Göran för uppföljning och revidering av finansieringsstrategin.
 • Styrelsen beslöt att uppdatering av årscykeln utförs av John, Mattias och Sven-Erik.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
Från styrelsemötet 2018-01-20
 • Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
  • 2018-03-17: Se punkt nedan.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Utkast framtaget och diskuterat. Ytterligare arbete skall göras.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår. Tas upp på konstituerande möte och då tillsätts arbetsgrupper.
  • 2019-04-28: Se punkt nedan.

Rapportering från verksamhetschefen

Ansökningar på gång
 • Teknisk utveckling inom GLAM med stöd från WMF (åtskilliga miljoner fortgående).
  • Utvecklar modell för samarbete.
 • Ansökan om minoritetsspråk till Institutet för språk och folkminnen.
  • Diskussioner i maj.
 • EU-ansökan med fokus på Wikispeech inskickad. Svar om ett par månader. 4 miljoner på 3 år.
 • Ansökan om Fake News till Vinnova i maj (500 000 kr).
Viktiga händelser
 • Wikimedia Summit
 • |Impact Report till Wikimedia Foundation är inskickad
 • Flera dataset uppladdade i FindingGLAMs
 • Avtal på gång från UNESCO Archives
 • Möte med Postkodstiftelsen om gemensamt event
 • Förberedelser av kampanjen 1Lib1Ref samt FindingGLAMs-kampanj i Sverige
 • Avslutning av Strategisk biblioteksdata pågår
 • Digikult-deltagande
 • Planering inför Almedalen
 • Årsmöte och Wikipedia-dagen
Förbättringsarbete 2019
 • John redovisade status för de olika punkterna.
Wikimania
 • Föreläsare och tre paneldeltagare klara till Wikipedia-dagen
 • Ny personal på plats hos WMF
 • Eric i Berlin
 • Reseguide
 • Nordiska museet bestämt
 • PR-byråer intervjuas och kommer snart med ett utvecklat koncept
 • Spaces beslutade! Vidareutvecklas på wikin wikimania.wikimedia.org
 • Ansvarig volontär för “conference heroes”, kanske för dokumentation
 • Öppna förfrågan om volontärer
 • Nå ut om Wikimania i Almedalen
 • Diskutera vidare med partner och andra
 • Hitta ansvarig för culture crawl
 • PR-byrå
 • Visuell design klar
 • Sponsorskap
 • Hållbart resande
 • Sprida call for submissions
 • Partnerskap
 • Planering med Norrsken Foundation
 • Diskussioner med WMF och Postkodstiftelsen om sidoevent för finansiärer
 • Diskussioner om lansering av miljörapport från WMF och miljöpolicyer från föreningar på konferensen

Se även punkt Wikimania nedan.

Utveckling med WMF
 • John redovisade omvärldsanalys och förslag till inriktning om samarbeten, vilka diskuterades inom styrelsen.
 • Styrelsen såg positivt på idéerna och ställde sig bakom planerna.

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

 • Ingen rapportering gjordes.

Ledningsrapporter för projekt

Wikimania

 • Keynote speakers diskuterades. Fri kunskap skall vara en viktig del.
 • Styrelsens roll under konferensen diskuterades.

Regler, riktlinjer och policyer

 • Regler, riktlinjer och policy behöver ses över.
  • Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av John, Sofie, Elza för revidering av miljöpolicyn, vilken skall göras till mötet den 28 maj 2019.
  • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
  • Enligt tidigare beslut skall strukturen på alla policyer ses över, för att få enhetlighet, och policymall, med antagandedatum, skall läggas in.

Wikimedias strategiarbete

 • Stående punkt under 2019 angående Wikimedias strategiarbete.
  • John och Mattias rapporterade från Wikimedia Summit i Berlin.

Styrelseutbildningar

 • Brit rapporterade från styrelseutbildning i Berlin.

Personalfrågor

 • John rapporterade om personalfrågor.

Övriga frågor

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.