Regler, riktlinjer och policy/Policyrevidering 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Policyrevidering 2019 är en sammanställning över föreningens regler, riktlinjer och policyer och hur de skall revideras under verksamhetsåret 2019.

Policy Kommentar Arbetsgrupp Prio Status
Jävsriktlinjer
Föreningens arbete
Policy om förmånsbeskattning, traktamente mm
Finansieringspolicy
Riktlinjer för representation
Miljöpolicy Arbetsgrupp tillsatt 2019-04-28. Sofie, Elza, John 1 Antagen 2019-05-28, publiceras senare.
Resepolicy Arbetsgrupp tillsatt 2019-05-28. Kristina, Sofie, Elza, Göran 2
Inköpspolicy Arbetsgrupp tillsatt 2019-05-28. Kristina, Sofie, Elza, Göran 2 Pågår
Placeringspolicy Arbetsgrupp tillsatt 2019-05-28. Sven-Erik, Mattias, John 3
Betalkortspolicy
Arbetsmiljöpolicy
Arbetstid för anställda
Kommunikationspolicy Revideringsbehov noterat 2018-04-15. Görs i mån av tid.
Personalpolicy Revideringsbehov noterat 2018-04-15. Förslag: Mattias, Sven-Erik, Kristina (HR-utskottet), John
Krisplan
Integritetspolicy Ny sedan maj 2018
Policy för en mångfald av perspektiv
Riktlinjer för inkluderande möten
WMSE och förvanskningar i Wikipediaartiklar
Policy mot korruption och bedrägeri Utkast, som diskuterats i styrelsen

Kategori:Policy