Mötesprotokoll/Protokoll 2024-04-27

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 9 maj 2024 kl. 20.20 (CEST)[svara]
Justerare Boberger (diskussion) 9 maj 2024 kl. 19.43 (CEST)[svara]


Tid
Lördag 27 april 2024 klockan 15.00–16.50 på kontoret och via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Johanna Berg, Brit Stakston (online), Karl-Magnus Johansson, Per Hasselberg, John Andersson (föredragande), samt André Costa (ställföreträdande verksamhetschef)
Frånvarande
Ylva Pettersson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Bengt Oberger valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2024

Budgetuppföljning

 • Ekonomisk sammanställning skickades ut efter mötet, men gicks inte igenom på mötet.

Rapportering från verksamhetschefen

 • John rapporterade från Wikimedia Summit i Berlin.
Ansökningar
 • Ansökan till Wikimedia DE för utveckling har lämnats in.
 • Erbjudande om att vara med i ansökan för EU-projekt för framtagande av innehåll i pilotdatabas för att knyta ihop public domain-material. Egeninsatsen uppgår till 140 000 kronor, vilket överskrider verksamhetschefens beslutsgräns och därför behöver godkännas av kassören eller ordföranden.

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

 • Styrelsen beslöt att hålla följande styrelsemöten under verksamhetsåret:
  • Lördag 15 juni klockan 10.00–13.00 online
  • Torsdag 5 september klockan 19.00–20.30 online
  • Lördag 12 oktober klockan 10.30–17.00 på kontoret. Halvdagsmöte + Wikipediadagen
  • Lördag 16 november klockan 10.30–17.00 på kontoret. Halvdagsmöte + möte med personalen
  • Lördag 8 februari 2025 klockan 10.30–17.00 på kontoret (kan kortas till halvdag online)
  • Lördag 15 mars 2025 klockan 10.30–17.00 på kontoret
  • Lördag 26 april 2025 – årsmöte
  • Lördag 26 april 2025 – konstituerande styrelsemöte
 • Inget styrelsemöte hålls i maj, juli, augusti, december och januari.
 • Plats för årsmötet 2025: Preliminärt Stockholm.
 • Årscykeln gicks igenom och kommer att uppdateras.

Policyer

 • Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik och Mattias att identifiera en eller två policyer att uppdatera under året.

Styrelseutbildningar

 • Tips om utbildningar för styrelseledamöter diskuterades.

Personalfrågor

 • Diskuterades.

Övriga frågor

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.