Medlemskap/Zynatic/Manuella utskick/Kallelse till årsmötet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kallelse till årsmöte och Wikipedia-dagen 2019

<p><strong><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg/400px-Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="320" height="74" /><br /></strong></p>
<h1 style="text-align: left;">&nbsp;</h1>
<p>&nbsp;</p>
<!--Header end-->
<h1><span style="font-weight: 400;">V&auml;lkommen till Wikimedia Sveriges &aring;rsm&ouml;te och Wikipedia-dagen 2019</span></h1>
<p><em><span style="font-weight: 400;">Du f&aring;r detta mejl d&aring; du varit medlem i Wikimedia Sverige under 2017, 2018 eller 2019. </span></em></p>
<p><strong>Med denna kallelse vill vi &ouml;nska dig varmt v&auml;lkommen till Wikimedia Sveriges &aring;rsm&ouml;te 2019. &Aring;rsm&ouml;tet kommer g&aring; av stapeln l&ouml;rdagen den 27 april 2019, i samband med den tredje upplagan av Wikipedia-dagen &ndash; en eftermiddag fylld med sp&auml;nnande seminarier och intressanta talare.</strong></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Motioner till &aring;rsm&ouml;tet</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Vill du vara med och p&aring;verka verksamhets&aring;ret? Gl&ouml;m inte att skicka in motioner till &aring;rsm&ouml;tet. Dessa beh&ouml;ver ha inkommit till styrelsen senast klockan 12:00 den 16 mars, mejla dem till </span><a href="mailto:mattias.blomgren@wikimedia.se"><span style="font-weight: 400;">mattias.blomgren@wikimedia.se</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">&Aring;rsm&ouml;teshandlingar</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">M&ouml;teshandlingar kommer att publiceras p&aring; </span><a href="https://se.wikimedia.org/wiki/%C3%85rsm%C3%B6te_2019"><span style="font-weight: 400;">f&ouml;reningens wiki</span></a><span style="font-weight: 400;"> senast fyra veckor f&ouml;re &aring;rsm&ouml;tet. Om du har n&aring;got du vill lyfta med verksamhetsrevisorn finns information om det nedan.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Wikipedia-dagen</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">I &aring;r kommer Wikipedia-dagen vara inspirerad av Wikimania, som h&aring;lls i Stockholm den 14&ndash;18 augusti. Wikipedia-dagen kommer vara fylld av f&ouml;rel&auml;sningar och diskussioner. Under dagen delar vi ocks&aring; ut &aring;rets Wikimedia-pris. H&auml;r hittar du </span><a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Wikipedia-dagen_2019"><span style="font-weight: 400;">information om evenemanget</span></a><span style="font-weight: 400;">. </span><a href="https://www.eventbrite.com/e/wikimedia-sveriges-arsmote-och-wikipedia-dagen-2019-tickets-56112294383?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&amp;utm_term=eventurl_text"><span style="font-weight: 400;">Anm&auml;l dig h&auml;r</span></a><span style="font-weight: 400;">. N&auml;r Wikipedia-dagen &auml;r slut kommer det finnas en m&ouml;jlighet, f&ouml;r de som &auml;r intresserade, att g&aring; ut och &auml;ta tillsammans (du st&aring;r sj&auml;lv f&ouml;r din middagsmat).</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Wikimedia-priset</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">P&aring; Wikipedia-dagen den 27 april delas det tredje Wikimedia-priset ut. Priset g&aring;r till en person som gjort en s&auml;rskilt stor insats f&ouml;r att sprida fri kunskap under det senaste &aring;ret. </span><a href="https://www.wikimedia.se/sv/styrelse"><span style="font-weight: 400;">Wikimedia Sveriges styrelse</span></a><span style="font-weight: 400;"> utser vinnaren. Vi vill g&auml;rna ha din hj&auml;lp med att nominera l&auml;mpliga personer. Skicka namn och motivering till WMSE:s ordf&ouml;rande </span><a href="mailto:mattias.blomgren@wikimedia.se"><span style="font-weight: 400;">mattias.blomgren@wikimedia.se</span></a><span style="font-weight: 400;"> senast den 14 mars.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Praktiska detaljer f&ouml;r dagen</span></h2>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><strong>Datum: </strong><span style="font-weight: 400;">L&ouml;rdagen</span> <span style="font-weight: 400;">27 april 2019</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><strong>Tid: </strong><span style="font-weight: 400;">&Aring;rsm&ouml;te 11.00&ndash;13.15 och sedan Wikipedia-dagen 14.15&ndash;17.00. Om du deltar p&aring; b&aring;de &aring;rsm&ouml;tet och Wikipedia-dagen bjuder f&ouml;reningen p&aring; lunch.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><strong>Plats: </strong><a href="https://www.openstreetmap.org/#map=19/59.32702/18.02180"><span style="font-weight: 400;">Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13, Stockholm</span></a><span style="font-weight: 400;"> (OpenStreetMap)</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><strong>Medlemskap: </strong><span style="font-weight: 400;">F&ouml;r att delta p&aring; &aring;rsm&ouml;tet kr&auml;vs att du har </span><a href="http://medlem.wikimedia.se"><span style="font-weight: 400;">f&ouml;rnyat ditt medlemskap f&ouml;r 2019</span></a><span style="font-weight: 400;"> eller g&ouml;r det p&aring; plats. Inget medlemskap kr&auml;vs dock f&ouml;r deltagande p&aring; Wikipedia-dagen.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><strong>Uppf&ouml;randekod:</strong><span style="font-weight: 400;"> Alla som deltar f&ouml;rv&auml;ntas f&ouml;lja Wikimedia Sveriges </span><a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Riktlinjer_f%C3%B6r_inkluderande_m%C3%B6ten"><span style="font-weight: 400;">riktlinjer f&ouml;r inkluderande m&ouml;ten</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></li>
</ul>
<h2><span style="font-weight: 400;">Resebidrag</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Det finns resebidrag att s&ouml;ka om du vill ta dig till Stockholm. Om du &auml;r intresserad av resebidrag s&aring; kontakta oss s&aring; snart som m&ouml;jligt till </span><a href="mailto:info@wikimedia.se"><span style="font-weight: 400;">info@wikimedia.se</span></a><span style="font-weight: 400;">, s&aring; ger vi dig ytterligare information!</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Vill du hj&auml;lpa till?</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Vi beh&ouml;ver n&aring;gra extra h&auml;nder som kan hj&auml;lpa till med det praktiska under dagen. Om du vill hj&auml;lpa till, s&aring; mejla oss</span> <a href="mailto:info@wikimedia.se"><span style="font-weight: 400;">info@wikimedia.se</span></a><span style="font-weight: 400;">. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Vi ses den 27 april! </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Med v&auml;nlig h&auml;lsning,</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">John Andersson</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Verksamhetschef</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Wikimedia Sverige</span></p>
<p><br /><br /></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Medskick fr&aring;n verksamhetsrevisorn</span></h2>
<blockquote>
<p><span style="font-weight: 400;">Hej,</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">jag heter Kristoffer Mellberg och &auml;r verksamhetsrevisor 2018/2019 f&ouml;r Wikimedia Sverige.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">I mitt uppdrag ing&aring;r att f&ouml;lja styrelsens och de anst&auml;lldas arbete s&aring; deras verksamhet ligger i linje med det f&ouml;reningen f&ouml;resatt sig att g&ouml;ra. Jag f&ouml;rs&ouml;ker &auml;ven f&ouml;lja upp de eventuella st&ouml;rre risker som tas, s&aring; f&ouml;reningens fortlevnad och m&ouml;jlighet att bedriva sin verksamhet inte s&auml;tts p&aring; spel p&aring; grund av beslut som fattas utan medlemmarnas insyn eller m&ouml;jlighet till p&aring;verkan.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Vid &aring;rsm&ouml;tet i april kommer jag att l&auml;mna en revisionsber&auml;ttelse f&ouml;r det g&aring;ngna verksamhets&aring;ret, och ut&ouml;ver att granska de officiella protokollen och rapporterna vill jag ge medlemmarna m&ouml;jligheten att ta upp eventuella problem eller bekymmer enskilt med mig, initialt helst per e-mail men vid behov &auml;ven per telefon eller vid ett personligt m&ouml;te (mina m&ouml;jligheter att resa utanf&ouml;r Stockholmsomr&aring;det &auml;r dock begr&auml;nsade).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Skulle n&aring;gon mot f&ouml;rmodan vilja skicka n&aring;got helt anonymt per post g&aring;r det bra (jag g&aring;r att hitta vida Eniro och &auml;r den enda personen med mitt namn och stavning i Stockholms l&auml;n) men jag hoppas att det inte skall beh&ouml;vas - om ni vill ta upp n&aring;got med mig eller tipsa mig om att n&aring;got skulle beh&ouml;va kollas upp noggrannare kommer jag naturligtvis inte att f&ouml;ra det vidare utan er till&aring;telse.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ni n&aring;r mig enklast p&aring; </span><span style="font-weight: 400;">kristoffer.mellberg@wikimedia.se</span><span style="font-weight: 400;"> och jag arbetar p&aring; Blekholmen i centrala Stockholm, s&aring; jag kan ganska l&auml;tt vika en stund f&ouml;r ett kortare m&ouml;te dagtid.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Med v&auml;nliga h&auml;lsningar,</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Kristoffer Mellberg</span></p>
</blockquote>
<!--Footer start-->
<p><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg/581px-Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="150" height="112" /><br /></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;"> c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;">Organisationsnr 802437-8310 </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> Bankgiro 900-6859</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">info@wikimedia.se </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> http://wikimedia.se</span></span></span></strong></em></p>