Medlemskap/Zynatic/Samtycke

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna text syns även på Åtgärdsplan för uppfyllande av dataskyddsreformen/Samtycke

Följande text används för samtycke i medlemshanteringssystemet Zynatic sedan 2018-03-16.

Jag ger mitt samtycke till att Wikimedia Sverige hanterar mina personuppgifter för att uppfylla sina åtaganden gentemot våra medlemmar, såsom: Utskick av kallelse till årsmöte och andra medlemsmöten; Utskick av information om föreningen och event relevanta för medlemmar, i det fall medlemmen accepterat utskick; Utskick av medlemsundersökningar; Utskick om årlig förnyelse av medlemskap, samt efterföljande påminnelser; Sammanställning av anonymiserad statistik om medlemsgruppen. Följande personuppgifter om mig kommer att behandlas av föreningen: namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn och betalningshistorik. För Wikimedia Sveriges integritetspolicy se https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy.

English translation

Note that this translation is offered for convenience only. The Swedish text is the one which is binding.

I give my consent for Wikimedia Sverige to handle my personal data for the intent of fulfilling its obligation towards its members, including: Sending out a call to the Annual general meeting and other member meetings; Sending out information about the organisation and events relevant for members, if the member has accepted mailings; Sending out membership surveys; Mailings about yearly renewal of membership and subsequent reminders; Collating anonymised statistics about the members. The following personal data about me will be handled by the organisation: Name, date of birth, gender, address, e-mail address, phone number, username and payment history. For Wikimedia Sverige's Privacy Policy see https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy.