Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Ledningsrapport 2013-05/2013-03

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-04-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • API grundutvecklat och dokumenterat.
 • Databasstruktur grundutvecklad och dokumenterad.
 • Kontaktat kommuner samt statens konstråd.
 • Diskussion om samarbete med Morus för att dela erfarenheter kring öppna data och kommuner.
 • Vissa av de inkomma dataseten har förberetts för import i databasen.
 • Förberedelser inför Digikult
 • 21 kommuner har kontaktats
 • 10 kommuner har lämnat ut data (i varierande utsträckning)
 • APIet har färdigställts
 • Se även: #Status/Resultat
 • Datan är sällan välstrukturerad och kräver mycket manuellt arbete för att kunna integreras
 • Kontakten med kommunerna kräver mycket arbete innan data (även inkomplett) lämnas ut
 • Det finns ingen standard inom kommunerna för formatet i vilket datan lämnas ut
 • Se även: /Erfarenheter
 • Budget
  355.200 Arbetstid
  70.000 övrigt
 • Aktuell
  116.821,25 Arbetstid
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar