Projekt:Europeana Awareness 2012/Diversity Conference Berlin 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-09-01
Rese-ID
 • 2013-52
Resenär(er)
 • John Andersson
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
 • Leder workshop om skrivstugor (bl.a. modeskrivstugan) som en del av Europeana Awareness-projektet
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-11-08 18.00, 3 timmar (+2 timmar arbete på vägen)
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-11-08 22.00-24.00 till 2013-11-10 09.00-18.00
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-11-11 23.00, 5 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • Flyg t/r: 1 414 kr
 • Hotell: 1 550 kr
 • Flyg-buss/tåg = 150 kr
 • Lokaltrafik = 100 kr
Uppskattning av traktamenten
 • 2 dagar à 349 kr = 698 kr
Uppskattning av restidersättning
 • 8 timmar à 123 kr = 984 kr
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 4 896 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 3203 Europeana Awareness

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg, flyg

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses. Stannar under måndagen 11 november.

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum

John Andersson (WMSE) (diskussion) 15 november 2013 kl. 14.00 (CET)[svara]

avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader
 • Flyg t/r: 1 414 kr
 • Hotell: 1 586 kr
 • Taxi = 470 kr
 • Lokaltrafik = 96,68 kr
 • Restidsersättning: 5 timmar à 123 kr = 615 kr
 • Restidsersättning hög: 2 timmar à 142 kr = 284 kr
 • Traktamente: 3 dagar, det blev en extra dag p.g.a. planerade möten med WMDE-personal men bjöds på mat = 780,95 kr
 • Totalt: 5 246,63kr

Rapport

En mycket bra konferens med flera lärdomar att inhämta och ett stort intresse från andra chapters av vårt arbete med tematiska skrivstugor (som jag ledde en workshop om), om SFI och om Teahouse.

Faktum var att det här nog var den bäst organiserade konferens jag varit på med väldigt många bra föredrag.

Jag hade ett möte med Jan Eissfeldt (WMF) om Europeana Awareness och om att sprida erfarenheterna från det. Jan var väldigt, väldigt positiv och vill att det ska presenteras på Wikimedia Conference 2014 i Berlin i mars nästa år.

Jag besökte även WMDE:s kontor då de ville ha mer information om SFI för att kunna anpassa det till egna förhållanden och lära av oss samt om EU-lobbying. Det var intressant att se deras nuvarande kontor (de kommer dock att byta till ett enormt kontor (en sa 1 200 kvadrat, och en sa 2 000 kvadrat) om en vecka.

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

Speciellt kan det nämnas att:

 • tyskarna och holländarna arbetar med ett Teahouse (ett mycket seriöst projekt som det verkar!);
 • många andra projekt (även utanför Wikimedia-rörelsen) har kommit fram till att upprepade skrivstugor är centralt för att få en bredare bas;
 • det är väldigt viktigt att ha en policy om hur folk ska bete sig (så att folk vågar dyka upp). Vi måste alltså jobba vidare på Riktlinjer för trevliga möten.
 • det är viktigt att se till att det finns en dedikerad toalett för transpersoner på större event. Pusha på de som har lokalen (kan även leda till permanent förändring).