Projekt:Föreningsengagemang 2020/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 206301 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 232 500
Interna mål
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (1008/1008 stycken).
 • M.3.1c - 30% fler frivilliga (125/125 stycken). 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 27 juni 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Möte på Kungliga biblioteket med eventansvarige för att bättre kunna planera inför årsmötet.
 • Kommunikation med potentiella deltagare i Wikipedia-dag
 • Kommunikation med medlemmar och intresserade
 • Möten med Eric och Josefine om utbildnings- och volontärstrategi
 • Möten med Sofie i Göteborg om utbildnings- och volontärstrategi
 • Digitalt årsmöte genomfört.
 • Lärdomar och förberedande material sammanställt och utskickat till globala gemenskapen.
 • Planering och genomförande av medlemsmöte för att sätta igång processen för strategi 2025.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Planera för eventuell Wikipedia-dag inför hösten
 • Utveckla strategi för föreningsengagemang
 • Rekrytera medlemmar till arbetsgrupper.
 • Tillsätt arbetsgrupper, och skapa material för arbetsgrupperna i deras arbete.
 • På grund av Coronavirusutbrottet varken kan eller får vi anordna årsmöte eller Wikipedia-dag fysiskt. Därför togs beslutet att anordna årsmötet helt digitalt, och att skjuta Wikipedia-dagen på obestämd framtid.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen