Projekt:GLAM 2015/SMM/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
3309 Fas: Pågår Ansvarig: André
Finansiering: Extern (SMM) Beslut: Avtal
Medverkan av frivilliga: Önskemål av bildmaterial
Övergripande mål: I.2.1, I.3.3
Budgetkod: Budget: Delmål:
3309 max 80.000
Leverabler
 • 500 bildfiler
 • 500 kopplingar mellan Wikidata och KulturNav
Möten
 • 1 bildurvalsmöte
 • 1 intern skrivstuga
 • minst 2 avstämningsmöten
Rapporter
 • Startrapport
 • Halvtidsrapport
 • SlutrapportTidplan:

2015-06-15 – 2015-09-15 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-11-18 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Projektet avslutat och faktura utskickad

 • Budget 80 000
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: