Projekt:Jämställdhet på Wikipedia 2015/FAQ

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sedan 2013 har den ideella föreningen Wikimedia Sverige fått pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, tidigare Ungdomsstyrelsen, för insatser som syftar till att skapa deltagande bland Wikipedias underrepresenterade grupper, i synnerhet har fokus legat på kvinnors representation. Vi är en förening som sätter stor tilltro till transparens, och därför publicerar vi alltid budget och bokföring löpande.

Här nedan finns svar på de vanligaste frågorna som vi har mött när det gäller vårt arbete för jämställdhet och mångfald.

FAQ

Vad menas med att det är skev representation bland Wikipedias användare?

Infografik - fördelning män & kvinnor på Svenska Wikipedia.png

Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser med omkring en halv miljard besökare per månad. Det är skapat av användarna själva som samarbetar kring att lägga till information, granska information och ta fram riktlinjer för uppslagsverket. Det har länge varit känt, och även bekräftat av flera användarundersökningar, att Wikipedias gemenskap är relativt demografiskt homogen.[1] Inom ramen för de här projekten har vi kunnat genomföra den första användarundersökningen av svenskspråkiga Wikipedia som visade att användarbasen där består av 84 % män.[2]

Bland Wikipedias läsare i Sverige är det å andra sidan relativt jämställt, enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån 2013.[3]

Varför är brist på mångfald ett problem för Wikipedia?

Wikipedia är skapat av sina användare som utgör en gemenskap som delar Wikipedias mål är att ge alla människor fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Wikipedia är också öppet för vem som helst att bidra till, oavsett vilka kvalifikationer eller bakgrund man har, och det är en av de allra mest bärande tankarna för Wikipedia som fritt uppslagsverk. Det verkar dock inte som om alla grupper bland läsare har en likvärdig möjlighet att bidra. Bristen på tillgång till den resurs som mångfald innebär resulterar för Wikipedia i utelämnat innehåll och saknade perspektiv i exempelvis diskussioner och granskningar. Det finns också studier som visar på att en högre mångfald leder till mer produktiva samarbeten.[4]

Vad spelar det för roll för Wikipedias innehåll?

Wikipedia har ett ofantligt stor innehåll, samtidigt återstår många ämnen att bli beskrivna och påbörjade artiklar väntar på att utvecklas och fördjupas. Bristen på mångfald bland de som skriver artiklar gör att de ämnesområden som täcks på Wikipedia kan bli ofrivilligt ensidigt beskrivna. Detta kan självklart gälla både vilka artiklar som skrivs, och även innehållet i de artiklar som finns.[5]

Vilka typer av aktiviteter ingår i projektet?

Projektet består av flera olika delas som tillsammans bildar ett helhetsgrepp om jämställdhet och mångfald på Wikipedia och vi kopplar den till Wikimedia Sveriges vision om fri kunskap tillgänglig för alla.

 1. Plan för jämställdhet och mångfald. I det interna arbetet utvecklar vi vår plan för hur jämställdhet och mångfald ska genomsyra vårt föreningsarbete med medlemmar och volontärer.
 2. Fortbildning för mentorer/faddrar. Erbjudande till föreningsmedlemmar och Wikipedias gemenskap i form av kompetenshöjande utbildning kring genus, inkludering och Fikarummet som forum och friendly space.
 3. Regelbundna Edit-a-thons. I Stockholm erbjuds deltagare regelbundna Edit-a-thons och i Göteborg stöttas de volontärer som har regelbundna träffar där.
 4. Best Practice för fritt normmedvetet bildmaterial.
 5. Stöd till forskning.

Hur mycket pengar har Wikimedia Sverige fått?

Wikimedia Sverige har fått medel i tre omgångar, med en ny ansökning mellan varje. 2013: 444 000 kr, 2014: 342 478 kr och 2015: 486 000 kr. Alla medel föreningen får från offentlig sektor finns listad på sidan med offentligt stöd. Föreningens övriga medel kommer till största del (cirka två tredjedelar) från Wikimedia Foundation, projektbidrag från privata stiftelser och vi får även en liten del av våra intäkter från medlemsavgifter och direktdonationer. Här finns vår senaste årsredovisning.

Vilka resultat har projekten haft hittills?

Målet med projekten har varit att öka mångfalden bland Wikipedias användare. Detta är inte något som helt lätt låter sig mätas då Wikipedia är mycket måna om användarnas integritet. Du får helt enkelt inte upp samma statistik som i till exempel Facebook som talar om vilken demografi de som gillar din sida har. På engelska Wikipedia har Wikimedia Foundation låtit genomföra några användarundersökningar och sett att andelen kvinnor ligger på 9-11%. Planerna på att de skulle göra en sådan på svenska Wikipedia föll dock igenom efter att projektet hade startat. När vi själva gjorde en mätning hade vi därför inte något att jämföra med. Att det är 13% kvinnor på svenska Wikipedia är ju klart bättre än engelska, men vi kan inte med säkerhet säga att det har ökat eller om svenska Wikipedia har haft en högre andel hela tiden. Under den pågående delen av projektet kommer vi att kunna göra en andra mätpunkt (i december).

Klart är dock att projektet har haft flera andra positiva effekter. Vi har utbildat över 200 personer på de två första åren, vilket kan jämföras med att det är cirka 800 aktiva användare på svenska Wikipedia varje månad[6]. Som det också beskrivs här har också diskussionsdynamiken förbättrats på Wikipedia vilket gynnar alla användare. Utöver det har också massvis med högkvalitativt material producerats varav en ovanligt stor andel har passerat genom Wikipedias interna kvalitetsgranskningssystem.

Referenser

 1. "Wikipedia Survey – Overview of Results" (2010)
 2. Detta säger läsarna om Wikipedia – och om att (inte) bidra
 3. Statistiska centralbyrån "Privatpersoners användning av datorer och internet 2013" s. 78
 4. Hamilton, Barton H.; Nickerson, Jackson A.; Owan, Hideo. Diversity and Productivity in Production Teams.
 5. Charting Diversity - Working together towards diversity in Wikipedia. s. 11 (2013)
 6. Aktiva användare de senaste 30 dagarna