Projekt:Organisationsutveckling 2020/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 206101 Ansvarig John
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 15 000
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 9/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 9/9 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Finansieringsplan för 2021 skapad.
 • Genomgång av riktlinjer för utvecklare.
 • Stressenkät genomförd. Gruppdiskussion baserat på svaren återstår.
 • Arbetsmiljögenomgång inplanerad.
 • Strategiarbetet för föreningen pågår.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 4 stycken i personalen. Därtill har hela personalstyrkan fått delta på interna utbildningar.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Omstrukturering av hur föreningen rapporterar. Utgångspunkten är en kritisk analys av nuvarande format på verksamhetsberättelsen.
 • Arbetsmiljögenomgång.
 • Färdigställande av alkohol- och drogpolicyn.
 • Utveckling av krisplanen.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen