Projekt:Organisationsutveckling 2020/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 206101 Ansvarig John
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 15 000
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 9/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 9/9 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-10-08 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Krisövning genomförd inom ramen för F2F-arbetet
 • Att autogiro fungerar nu bekräftat med lyckade resultat. Blankett för digitalt medgivande skapat i Scrive.
 • Utvärdering av WMFs Risk Assesment Tool samt återkoppling om brister och kulturell bias i denna.
 • Migration till ny tidsregistreringsmodul i Fortnox
 • Förtydligade ekonomiska rutiner för rekvisitioner samt vidarefakturering
 • Förbättrade rutiner kring Diariumföring framtagna
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 4 stycken i personalen. Därtill har hela personalstyrkan fått delta på interna utbildningar.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Omstrukturering av hur föreningen rapporterar. Utgångspunkten är en kritisk analys av nuvarande format på verksamhetsberättelsen.
 • Arbetsmiljögenomgång.
 • Färdigställande av alkohol- och drogpolicyn.
 • Utveckling av krisplanen.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen