Projekt:Stöd till gemenskapen 2020/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 205101 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 124 000
Interna mål
  • G.1.1a - Stöd ges vid 365/365 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd ges till minst 100/100 wikimedianer och dylika.
  • G.1.2 - Stöd 75/75 återkommande träffar för wikimedianer
  • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering Projekt:Stöd till gemenskapen 2020/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 25 februari 2020 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Diskussioner inledda om hembygdsfokuserat gemenskapsprojekt.
  • G.1.1a - Stöd har givits vid 294 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd har givits till minst 79 wikimedianer och dylika.
  • G.1.2 - Stöd har givits till 62 återkommande träffar för wikimedianer.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Fortsatta konversationer om hembygdsprojekt.
  • Se över teknikpoolen och hur vi kan sänka trösklarna för stöd till gemenskapen.

På grund av Coronavirusutbrottet kan vi inte ge stöd till fysiska träffar. Vi behöver fundera över hur vi bäst stöttar gemenskapen i en helt och hållet onlinemiljö.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen