Projekt:Synlighet 2020/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 204102 Ansvarig Josefine
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 61 000 kr
Interna mål
  • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
  • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%.
Slutrapport/utvärdering Projekt:Synlighet 2020/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-02-01 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Vi har fortsatt mäta och utvärdera arbetet i sociala medier
  • A.1.1a - 1 mätmetod har tagits fram.
  • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat med x %
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Fortsätta samla och sammanställa data för uppföljning.
  • Vi behöver se över mätetalen för vår medienärvaro inför 2021, då en samlad siffra inte ger en bra överblick över samtliga plafformar, medier och kanaler.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020. Non-staff har överskridit budgeten för 2020, vilket har påverkat budgetens utfall och prognostiserar idag för ett negativt resultat.
Kommentar från verksamhetschefen