Projekt:Translatewiki.net 2014/Månadsrapport juli

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktiga händelser under den gångna månaden

 • Wikimedia Sverige och MetaSolutions AB hade den 30 juni ett inledande möte om projektet. Där specificerade vi tydligare de olika uppgifterna och när kontakter och rapporteringar skall ske. Ett avtal mellan Wikimedia Sverige och MetaSolutions AB skrevs då under.
 • Planering har påbörjats för översättningssprinten:
  • Ett översättningssprint har planerats in i Umeå tillsammans med Mikael Wiberg på Umeå universitet i september.
  • Vi har erbjudits lokal i Göteborg på FSCONS för att hålla ett översättningssprint där och skulle därför vilja förlägga ett av översättningssprinten till Göteborg.
  • Vi diskuterar med MetaSolutions om möjligheten att hålla ett sprint på KTH i Stockholm.
  • Ytterligare ett sprint kommer troligtvis att äga rum på Wikimedia Sveriges kontor.
 • Vi har valt ut projekt vi initialt kommer att fokusera på baserat på deras betydelse för internets infrastruktur, betydelse för fri kunskap och möjlighet att avsluta dem i tid. Se https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Translatewiki.net_2014/Prioriterade_projekt
 • Wikimedia Sverige har påbörjat arbetet med Open Badges, och håller nu på att undersöka vilka tekniska möjligheter som finns för kriterierna: https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Translatewiki.net_2014/Open_badges
 • Ett flertal förbättringsförslag på meddelanden/buggar har rapporteras om meddelande på Translatewiki.net. Åtgärdas detta gör förbättringsförslagen det lättare för andra att översätta dem till svenska och andra språk.
 • Några hundratal meddelanden har översatts.
 • I samband med översättningssprint i Umeå i september kommer vi att presentera projektet för en masterklass som en del av arbetet att identifiera en lämplig student som kommer att arbeta med projektet.
 • MetaSolutions har påbörjat arbetet med att konsolidera meddelanden i EntryScapes källkod.

Viktiga händelser den kommande månaden

Avvikelser från tidsplanen

 • Kontraktet skrevs under en månad senare än den ursprungliga tidsplanen och allt förskjuts därigenom en del. Vi arbetar på att komma ikapp.
 • Då all planering blivit förskjuten skulle vi vilja senarelägga de första översättningssprinten samt tävlingen. Detta då vi bedömer att det skulle öka chansen att involvera universiteten samt de redan aktiva Wikimedia-volontärerna. Wikimedia Sveriges personal har även börjat gå på semester. Vi skulle därför vilja skjuta på det första översättningssprintet samt översättningstävlingen till september respektive oktober.

Organisatoriska förändringar och nya medarbetare

 • Inga förändringar.

Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm)

Budget

Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen

 • Ett par projekt på Translatewiki.net har blivit färdigöversatta.
 • Ett omnämnande i extern blogg (Wikimedia Foundations).

Övrigt