Projekt:Translatewiki.net 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
6204 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Internetfonden, FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga: Översättare samt deltagare på översättningssprint...
Övergripande mål:  
 • L.2.2 - Översättningsgraden ska hållas över 95% för de relevanta kategorierna. Översättningsgemenskapen ska stärkas med nytt blod.
 • L.2.3 - Bevaka nya funktionalitetsreleaser för att undersöka och åtgärda behovet av översättning.
 • L.1.2 - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • K.2.5 - Målet är att 20 klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • F.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6204 ? Övergripande
Se Projekt:Translatewiki.net 2014/Ansökan till Internetfonden#Mål (specifikation/mått samt antal/mätetal)
6200 50 000? Interna mål utöver de ovanstående
 • Aldrig en översättningsgrad på mindre än 95% under mer än en månad
 • Nya funktionaliteter ska översättas innan de släpps eller minst 4 veckor efter att släppet annonserats.


Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • MetaSolution har ansökt om att bli tillagda på translatewiki.net. Det mesta tekniska arbetet är klart och det är code review som återstår.
 • MetaSolutions har även bidragit med programvara som gör det möjligt för andra projekt som använder sig av Dojo att använda sig av translatewiki.net. Det är något vi är väldigt nöjda över då det kan leda till att fler intressanta programvaror läggs till i framtiden.
 • 4 av 5 prioriterade projekt översatta på translatewiki.net. Antalet meddelanden på MediaWiki som översatts bedöms dock vara fler än antalet som fanns oöversatta när projektet började. Det har dock kommit till tusentals nya under året p.g.a. den snabba utvecklingen av MediaWiki.
 • 4 av 4 översättningssprint har genomförts (Umeå/FSCONS/KTH/WMSE). Deltagandet har varit lågt på samtliga event. Relationer med Mozillas översättargemenskap har dock grundats genom detta och Mozilla kommer att ha ett översättningsevenemang på vårt kontor i april. Genom Volontärbyrån.se har vi dock nått flera volontärer som aktivt bidragit.
 • 5 av 5 instruktionsvideos (samt en introduktionsvideo) har skapats.
 • 13 av 10 nya översättare på portalen för svenska.
 • UmU har identifierat en doktorand som börjat sätta sig in i projektet. Wiberg har skickat in ett abstract till en konferens. Forskarnas fokus är främst mot Open Badges, snarare än översättargemenskapen som specifik grupp. Värdefulla erfarenheter av mer generell karaktär bör dock kunna komma från det.
 • Open Badges har designats och vi har lagt upp ett förslag om teknisk utveckling på Phabricator.
 • SR var med på KTH och intervjuade oss om projektet. Därtill har en del journalister deltagit under ett evenemang för att lära sig mer och intervjuade John, även om han inte hade sålt in artikeln vid det tillfället. En press- och bloggsammanställning har ännu inte färdigställts men målet med 8 blir troligtvis svårt att nå upp till.
 • Dokumentation av translatewiki.net har strukturerats och prioriterats och ett förslag på en introduktionsportal håller på att färdigställas.
 • Många tusen översättningar har skett inom ramen för översättningstävlingen.

Interna mål:

 • MW core: 100%
 • Extensions used by WM: 93% (notera att detta inte uppfyller vårt mål för <95% var månad. Detta skedde då WMF vid ett enskilt tillfälle la till 1000+ nya meddelanden för att stödja översättning av API:et)

 

 • Stort intresse från översättare efter annons på volontärbyrån. Majoriteten som svarat på annonsen var glädjande nog kvinnor.
 • Det är svårt att motivera oinvigda att delta på översättningssprint. Behovet av att den lokala partnern aktivt bjuder in tycks vara stor.
 • Det är alltid värt att skicka ut en pressrelease, bara man tänkt igenom vilka som är lämpliga mottagare.
 • Stora förändringar i hur/om meddelade översätts kan skapa en arbetsbörda som inte går att hantera på en månad.
 • Budget 387 000 kr
 • Aktuell 364 795,72 kr
 • Prognos 387 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • UmU har inte lyckats uppnå de uppsatta målen runt deras forskning då deras material inte blivit antagit till den konferens de satsat på. Inte heller har en masterstudent skrivit om translatewiki.net. Doktoranden som arbetade med internetgemenskaper har ett bredare fokus och kommer inte att publicera något innan projektslut.
 • MetaSolutions har haft svårt att få kontakt med WMF för att få sin kod godkänd, vilket minskar värdet och intresset av att lägga upp fler produkter där. De kunde inte heller inkluderas i översättningstävlingen.
 • Översättarna har inte fortsatt regelbundet vilket minskar möjligheten att allt kommer att hållas efter systematiskt. Flera lärdomar har dock nåtts runt detta och idéer på förbättringar för framtida projekt finns.

Projektet har förlängts till 31 maj.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: