Projekt:Utbilda pedagoger 2014/resebeslut Lund1 John

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2014-21
John (id: 676) Workshop Lunds universitet
Beslut: 2014-03-27 Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 mars 2014 kl. 15.56 (CET)[svara]
Avresa (datum, restid)
2014-03-27 05:45, 4 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2014-03-28 20:00, 3,5 timmar
Tjänstgöring
2014-03-27 10:00 – 2014-03-27 19:00
2014-03-28 07:00 – 2014-03-28 16:00
Anmärkningar:

Reser med Sara

Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 1340 kr Kostnadsställe/Projekt: 4101
Kostnadsspann för resekostnader
0
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
2 dagar = 440 kr
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
1 125 kr
Val av transportmedel
Flyg
Rapport: inväntar signatur
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)
Rapport:

Dag 1 kom endast 5 personer (cirka hälften av de anmälda) då flera blivit sjuka, bytt dag till fredagen eller av andra anledningar blivit förhindrade. Presentationen hölls på engelska vilket begränsade diskussionerna något, men gruppen var med den personliga handledningen snabba att lära och hann presentera sig på WP och även börja bidra till artikelnamnrymden. Dag 2 kom en desto större grupp, totalt 13? personer varav ett par varit med även den första dagen och sa sig vilja fortsätta. Under dagarna fanns även ett par representanter från LU:s pedagogiska utvecklingsavdelning på plats och de visade ett stort intresse, vilket bådar gott inför samarbete även till hösten. En stor del av gruppen var kommunikatörer och till kommande tillfällen är det viktigt att se till att de har fått ta del av de etiska riktlinjerna för PR-folk som WMUK utarbetat. Det var en väldigt positiv atmosfär i rummet och ett stort intresse och vilja att lära.

Kommentarer av uppföljningskaraktär

Se till att inkludera länk till de etiska riktlinjerna i LU:s utskick till nästa tillfälle.

Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2014-03-27 1 05:45 – 09:45 4 0
2014-03-28 1 16:00 – 18:00 2 18:00 – 20:00 2
Summa: 6 2
Datum: Underskrift:
Datum: Attesterad: