Projekt:Välkommen till min plats 2016/Resebeslut Warsawa

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2017-31
Sara (id: 1987) 2nd OER Policy Forum
Beslut: Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 18 april 2017 kl. 14.24 (CEST)[svara]
Avresa (datum, restid)
2017-05-31 13:00, 5 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2017-06-02 22:00, 6 timmar
Tjänstgöring
2017-06-01 08:00 – 2017-06-02 16:00
Anmärkningar:
Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 3500 kr Kostnadsställe/Projekt: 163106
Kostnadsspann för resekostnader
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
2 dagar = 806 kr (Polen)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
1 650 kr
Val av transportmedel
Flyg
Rapport: Sara Mörtsell (WMSE) (diskussion) 8 juni 2017 kl. 10.52 (CEST)[svara]
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
  1. Resan var planerad att sluta tillbaka i Stockholm, men ändrades till att avslutas i Yerevan, Armenien i samband med Education Collab meeting. Denna förändring innbar att WMSE inte står för resekostnaden från Warszawa till Yerevan så resekostnaderna blev något lägre än först beräknat.
  2. Då mellanlandningen skede i Oslo tog jag möjligheten att ha möte med Wikimedia Norge under resans första dag.
Rapport:
  • Under mötet med Wikimedia Norge kunde vi planera för samarbetet inför m:Wikimedia Diversity Conference 2017, och vi pratade också om Wikipedia i utbildning och hur finansieringen och projektet med Välkommen till min plats ser ut.
  • WMSEs inbjudan till att delta i 2nd OER Policy Forum i Warszawa var ett direkt resultat av konferensen OER17 i London tidigare i vår. Konferensen samlade experter på OER från 23 länder och hade ca 50 deltagare. Diskussionerna och presentationerna handlade om var olika länder står när det gäller policynivån om fria licenser inom utbildningssektorn och vad som har varit viktiga steg för att driva det framåt. Representanter från franska och polska regeringen deltog.
Kommentarer av uppföljningskaraktär
  • Tillsammans med representanten från Södertörns Högskola planerades att gå vidare med att samla intresserade i Sverige till att diskutera OER för utbildning i Sverige.
Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: 2832 kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2017-05-31 Sverige Stockholm 1 07:00 – 11:00 4
2017-05-31 10:00 Norge Oslo
2017-05-31 Norge Oslo 16:00 – 19:00 3
2017-05-31 19:00 Polen Warszawa
2017-06-01 Polen Warszawa 1
2017-06-02 Polen Warszawa 1
2017-06-02 Polen Warszawa 20:00 – 23:59 4
2017-06-02 Polen Warszawa 00:00 – 01:30 1,5
2017-06-03 03:30 Armenien Yerevan
Summa: 7 5,5
Datum: Underskrift:
Datum: Attesterad: