Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 196102 Ansvarig John
Projektstart 2019-07-01 Projektslut 2020-09-30 (rapport 7 november)
Finansiär Budget
WMF 155 000 USD
Interna mål
  • M.2a - Delta på 5/5 int. Wikimedia-evenemang.
  • M.3.1a - Sprid finansiering.
  • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-09-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Verktyg för partnerskap 2020

  • Arbetet med slutrapport för projektet har avslutats och levererats till WMF för återkoppling och godkännande.
  • M.2a - Deltagande har skett på 1 int. Wikimediaevenemang.
  • M.3.1a - Finansiering har breddats.
  • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Arbetet med färdigställande av ett White Paper om tematiska hubbar publiceras.

De evenemang vi planerat att delta i för att berätta om arbetet är alla inställda på grund av Coronapandemin. Mer arbete med detta kommer att behöva ske senare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen