Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 196102 Ansvarig John
Projektstart 2019-07-01 Projektslut 2020-09-30
Finansiär Budget
WMF 155 000 USD
Interna mål
 • M.3.1a - Sprid finansiering. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 12 mars 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Undersökning för att säkra hållbar ekonomisk situation pågår.
 • Diskussioner om de icke-tekniska delarna av hubben sker med WMF.
 • Utveckling av Memorandum of Understanding med WMF sker.
 • Genomgång av existerande policies pågår för att kunna hantera ett större och internationellt team.
 • Framtagande av drogpolicy, vilket är ett krav för större team.
 • Identifiering av HR-konsult avslutas. Offerter begärda.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Antagande av drogpolicy.
 • Plan för en omfattande förenkling och ökad tydlighet på föreningswikin tas fram. Planen inkluderar även krav på flerspråkighet. Detta för att säkerställa ökat engagemang från medlemmar och volontärer samt för att minska trösklarna för nyanställda.
 • Planering för att etablera ett utbytesprogram riktat mot förtroendevalda, aktiva volontärer samt personal inom Wikimediarörelsen.
 • Framtagande av white paper/slutrapport för projektet.

De evenemang vi planerat att delta i för att berätta om arbetet är alla inställda på grund av Coronapandemin. Mer arbete med detta kommer att behöva ske senare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen