Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting/Resebeslut New York John 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Framtagande av slutlig version av rekommendationer till Wikimedias 2030-strategi.
John Rese-id: 2020-36
Avresa (datum, tid)
2020-03-09
Hemkomst (datum, tid)
2020-03-13
Anmärkningar:

Resa, boende och traktamente bekostades av Wikimedia Foundation.

Uppskattad kostnad: 0 kr Kostnadsställe/Projekt: 196102 (Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting)
Beslut: Historiker (diskussion) 19 juli 2020 kl. 20.06 (CEST), ordförande[svara]
Reseutfall

Avvikelser:
inga avvikelser

Rapport:

Se Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting/Global Metrics#Workshop om de globala strategirekommendationerna, New York

Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy (med nedanstående förbehåll):
Förbehåll för intygan: Taxi till och från flygplatserna på grund av Covid-19.

John Andersson (WMSE) (diskussion) 6 juni 2020 kl. 12.32 (CEST)[svara]

Ersättningsblankett
Datum Land Ö H F L M Restid låg Restid hög
Summa:
Datum: Underskrift:
Redovisad:
Datum: Attesterad (verksamhetschef):
Datum: Attesterad (resenär):