Projekt:Wikidata 2014/Resebeslut André

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2014-50
André Costa (id: 252) Deltagande på Wikimedia hackathon med speciellt fokuserat på GLAM och Wikidata
Beslut: 2014-09-26 Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 september 2014 kl. 16.28 (CEST)[svara]
Avresa (datum, restid)
2014-11-14 13:00, 3 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2014-11-16 23:55, 3 timmar
Tjänstgöring
2014-11-14 16:30 – 2014-11-16 18:00
Anmärkningar:

Då detta gagnar både Projekt:Wikidata 2014 och Projekt:Batchuppladdningshjälp 2014 delas kostnaderna mellan dessa.

Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 4021 kr Kostnadsställe/Projekt: 3302 & 3303
Kostnadsspann för resekostnader
Flyg (KLM) 1571 kr
Transport Stockholm-Arlanda-Stockholm: 210 kr
Transport Schiphol-Amsterdam-Zeeburg: (3,90 + 2,80) € *2 ~ 175 kr
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
2,5 dagar = 1 165 kr (Nederländerna)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
900 kr
Övriga utgifter
WMNL står för övriga kostnader
Val av transportmedel
Flyg
Buss
Tåg/Spårvagn
Rapport: inväntar signatur
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
  1. Resekostnaderna blev något högre för flyget men något lägre för tåg i Nederländerna.
Rapport:

Det var ett produktivt hackathon med tydligt fokus på GLAM och Wikidata. Rent praktiskt resulterade det (från min sida) i två produkter:

  • nationalmuseumSE.py: Ett script för att skapa nya objekt för Wikidata för de 6 500 målningar som finns i Nationalmuseets samlingar. Detta är en del av den större satsningen Sum of all paintnings. Utöver det faktisk data är detta även intressant då Nationalmuseum tidigare visat sig intresserade för ett wikisamarbete.
  • kulturnavBot.py: Ett skript för att utöka objekt samt källbelägga existerande påståenden för de arkitekter som finns kopplade mot Wikidata i KulturNav. Detta skiljer sig övriga skript i det att värdena för påståendena aktivt analyseras innan ett nytt läggs till/det källbeläggs samt att även tidigare existerande påståenden källbeläggs om de överensstämmer med värdet i Kulturnav. Detta är även en första pilot för att se hur KulturNavsdata kan användas. Som ett resultat av arbetet upptäcktes även vissa problem i KulturNavs utdata vilka har rapporterats vidare.

Utöver detta resulterade diskussioner med Fæ i att den kod som används för projektrapportering i Wellcome Trust-uppladdningen gjordes tillgänglig på [1]. Denna kod kan i sin tur vara av nytta för oss om vi vill skapa liknande rapporter för våra batchuppladdningsprojekt eller andra kategorier, t.ex. teknikpoolen.

Kommentarer av uppföljningskaraktär
  • När bottillstånd väl givits bör KulturNavsbotten köras fullt ut.
  • Nationalmuseum boten bör korrigeras för museets övriga samlingar (Gripsholms slott etc.) Samt titta på konstnärs/avbildad matchning
  • Fæs rapporteringsscript bör anpassas så att det kan köras på ett av våra batchprojekt
  • De två arbetsflödena bör dokumenteras och publiceras under Wikidata-projektet
Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: 2024,62 kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2014-11-14 13:25 Sverige Stockholm
2014-11-14 15:30 Nederländerna Amsterdam ½ 11:45 – 16:45 5
2014-11-15 Nederländerna Amsterdam 1
2014-11-16 20:50 Nederländerna Amsterdam 1 18:00 – 00:00 6
2014-11-16 22:55 Sverige Stockholm
Summa: 5 6
Datum: 2014-11-18 Underskrift:
Datum: Attesterad: