Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 213123 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2023
Finansiär Budget
Riksantikvarieämbetet (2021) 205 121 kr 
Riksantikvarieämbetet (2022) 204 898 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2022-09-26 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Arbete med att ladda upp auktoritetsdata fortsätter. Museernas personal arbetar självständigt med OpenRefine och vi bidrar med stöd när det behövs.
 • Nationalmuseums personal arbetar internt med att lägga till information om vilka personer och platser som avbildas på tavlorna, vilket vi sedan överför till Wikidata.
 • Statens Historiska Museers egenskap på Wikidata har utvidgats för att stödja andra typer av entiteter än personer, så som platser och händelser. SHM:s personal arbetar just nu med att lägga till sina identifierare till Wikidataobjekt som representerar föremål och platser.
 • Vi skapade Wikidataobjekt för ett antal objekt i SHM:s samlingar som avbildas på foton som laddats upp för flera år sedan, för att kunna länka till dem från fotona (Structured Data on Commons).
 • I samband med Nationalmuseums stundande flytt till ett nytt databassystem framförde vi våra synpunkter på vilka funktioner som skulle öka dess kompatibilitet med Wikidata.
 • Projektet presenterades på konferensen Linked Data and International Standards for Cultural Heritage som vände sig till GLAM-personal.
 • Över 500 högupplösta digitaliserade konstverk från Nationalmuseums samlingar laddades upp till Wikimedia Commons.
 • Albin Larsson har anlitats för att ta fram visualiseringar även i år. Flera idéer har presenterats och diskuterats i projektgruppen.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av minst 1 nya evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ansökan om medel för projektår 3 skall skickas in till RAÄ av Nationalmuseum i slutet av september.
 • Ett seminarium för GLAM-personal som skall genomföras i november förbereds. Dess syfte är dels att presentera projektets framfart, dels att uppmuntra deltagarna att engagera sig i liknande satsningar på sina respektive organisationer. På detta sätt vill vi attrahera andra GLAMs att engagera sig under projektets tredje och sista år.
 • Vi undersöker möjligheterna att engagera projektgruppen i utvecklingen av ISA Tool (ett verktyg för att berika filer på Wikimedia Commons med strukturerade data) som just nu håller på att utvidgas med stöd för maskininlärning.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen