Projekt:Wikidata för genealogi 2021/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 214104 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
(214104) - FDC 64000 
(214105) - Trackuback/Vinnova 75000
Interna mål
  • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
  • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-07-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • API-workshopen genomfördes och materialet tillgängliggjordes för allmänheten.
  • Stöd har tillhandahållits vid behov i form av mejl och möten.
  • Företaget har implementerat data från Wikidata på webbplatsen (historiska slag, begravningsplatser)
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Avtal färdigt
  • Sekretessbelagt arbete ska utföras under juli
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen