Projekt:Wikipedia i utbildning 2020/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 203103 Ansvarig Josefine
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 120 000
Interna mål
 • T.1.2 - 20/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 10/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 10/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 100/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-05-08 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Första videomötet med Mötesplats OER, där 9 deltagare träffades och bidrog till att påbörja nätverkets verksamhet. Facebookgruppen har vuxit till drygt 40 personer.
 • Påbörjat översättning av Unescos OER-rekommendationer
 • Redovisning av drygt 30 gymnasieelevers utökade eller nyskapade artiklar.
 • Utrett tekniska möjligheter för hur vi kan genomföra och sprida digitala utbildningar till fler. I dagsläget är det bästa alternativet att översätta moduler i Programs and Events Dashboard till svenska och sätta samman dem i olika konstellationer till kurspaket.
 • Deltagit i seminarium för 100 personer hos Volontärbyrån för att prata Wikimedia Sverige och digital utbildning.
 • Fortsatt framåt med det strategiska utbildningsarbetet.
 • Deltagit i OER20, digital konferens med OER-fokus i något mindre omfattning än om den hade genomförts fysiskt.
 • Haft utbildningsmoment i de digitala skrivstugorna som genomförts i föreningen.
 • T.1.2 - <17> identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - <2> kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - <0> organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för <2> nya evenemang.
 • T.2.2b - <0> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från <46> unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta arbeta strategiskt och operativt med ny utbildningsplan och volontärstrategi, bland annat på medlemsmöte i slutet av maj.
 • Översätta fler moduler till svenska
 • Planera en workshop till Stockholms Universitet i höst efter förfrågan
 • Planera fortsättningen av Kulturhistoria som gymnasiearbete.
 • Se över möjligheterna att återuppväcka Wikimini tillsammans med lärare
 • Folkhögskoledagen som planerades till juni är flyttad till oktober på grund av Covid-19.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen