Projekt:Wikipedian in Residence 2018/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 183206 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 100 000 (arbetstid) 
FDC 50 000 (övrigt) 
Total: 150 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 5/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 1/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-10-12 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • I projektstarten gjordes en grund för WiR-ramverket.
 • Tidplanen justerades till genomföranden andra halvåret 2018.
 • Möte med WiR och organisation om delvis förändrat uppdrag för WiR-anställningen.
 • Möte har hållits med en av de aktuella myndigheterna specifikt kring frågor som rör myndigheters omständigheter när de har en WiR.
 • Möte med WiR.
 • Underlag för kontraktsmall på svenska.
 • T.2.1 - 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Inga planerade aktiviteter.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

För fortsatt koordinering av WiR i Sverige behövs ett tydligare material och ramverk kring anställningen och betalda redigeringar som riktlinje.

Kommentar från verksamhetschefen Projektet har prioriterats ned och nästan inget arbete har skett inom ramen för projektet från kansliets sida. Målen har därför inte uppnåtts.