Revisionsberättelse 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>

Auktoriserad revisors revisionsberättelse

Auktoriserad revisors revisionsberättelse återfinns på Revisionsberättelse 2016.pdf.

Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse

Granskning

Inom ramen för verksamhetsrevisionen har jag granskat följande dokument:

  • Samtliga styrelsemötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse 2016
  • De icke-bokföringsrelaterade delarna av Årsredovisning 2016
  • De arton tjänsteresor som genomförts i föreningens regi under verksamhetsåret och vars totalkostnad översteg 5000 kronor.
  • Den enda punkten på sidan Beslut & attesteringar 2016

Diskussioner

Under verksamhetsåret har jag liksom tidigare år haft möten och mailväxlingar med personer som kunde tänkas ha åsikter om hur föreningens verksamhet bedrivits.

Jag har även via e-post kontaktat eller försökt kontakta samtliga föreningens förtroendevalda (inklusive tidigare men nu ej längre aktiva medlemmar i styrelsen) och anställda för att ge dem möjlighet att ta upp eventuella problem eller bekymmer enskilt med mig, men det inget av det som framkommit bedömer jag skäligt att ta upp.

Slutsats

Inget som framkommit vid mina efterforskningar har givit orsak att misstänka att styrelsen och de anställda inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.