Revisionsberättelse 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>

Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse

Granskning

Inom ramen för verksamhetsrevisionen har jag granskat följande dokument:

Diskussioner

Under tidigare verksamhetsår har jag kommunicerat något med personer som haft åsikter om hur föreningens verksamhet bedrivits, men under verksamhetsåret 2020 kan jag inte erinra mig att någon kontaktat mig.

Jag har granskat och godkänt ett fåtal ansökningar inom ramen för den standardprocess som under 2018-2019 infördes rörande medel från samlingsprojektet Stöd till gemenskapen som söks av personer som utöver volontärskapet även är anställda av eller funktionärer i föreningen.

Jag har via föreningens kallelse till årsmöte (utskickad 12 mars) inbjudit medlemmarna i föreningen att ta upp eventuella problem eller bekymmer enskilt med mig, men detta ledde inte till någon återkoppling som jag bedömer skälig att ta upp.

Slutsats

Inget som framkommit vid mina efterforskningar har givit orsak att misstänka att styrelsen och de anställda inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Auktoriserad revisors revisionsberättelse

Auktoriserad revisors revisionsberättelse återfinns på de sista fyra sidorna i dokumentet Årsredovisning 2020.