Revisionsberättelse 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>

Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse

Granskning

Inom ramen för verksamhetsrevisionen har jag granskat följande dokument:

Diskussioner

Under verksamhetsåret har personer med åsikter om hur föreningens verksamhet bedrivits kunnat kontakta mig på samma sätt som tidigare år, men det har varit ytterst sparsamt med kontakter. Ej heller detta år har jag kontaktats av någon som velat ta upp åsikter om Wikipedia i tron att Wikimedia Sverige skulle bestämma över den svenska språkversionen av Wikipedia.

Jag har godkänt ett fåtal ansökningar inom ramen för den standardprocess som under 2018-2021 infördes rörande medel från samlingsprojektet Stöd till gemenskapen som söks av personer som utöver volontärskapet även är anställda av eller funktionärer i föreningen.

Jag har via föreningens kallelse till årsmöte (utskickad 25 mars) inbjudit de medlemmarna i föreningen att ta upp eventuella problem eller bekymmer enskilt med mig, men detta ledde inte till någon återkoppling som jag bedömer skälig att ta upp.

Slutsats

Inget som framkommit vid mina efterforskningar har givit orsak att misstänka att styrelsen och de anställda inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.