Revisionsberättelse 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021 | 2023 >>

Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse

Granskning

Inom ramen för verksamhetsrevisionen har jag granskat följande dokument:

Diskussioner

Under verksamhetsåret har jag liksom tidigare år kommunicerat något med personer som haft åsikter om hur föreningens verksamhet bedrivits, men mitt intryck är att det rört sig om färre kontakter än de två föregående åren. Eventuellt kan distinktionen mellan svenskspråkiga Wikipedia och Wikimedia Sverige ha blivit tydligare för allmänheten, för jag kan inte minnas att jag detta år kontaktats av någon som velat ta upp åsikter om Wikipedia.

Jag har granskat och godkänt ett fåtal ansökningar inom ramen för den standardprocess som under 2018–2021 infördes rörande medel från samlingsprojektet Stöd till gemenskapen som söks av personer som utöver volontärskapet även är anställda av eller funktionärer i föreningen.

Jag har via föreningens kallelse till årsmöte (utskickad 10 mars) inbjudit de medlemmarna i föreningen att ta upp eventuella problem eller bekymmer enskilt med mig, men detta ledde inte till någon återkoppling som jag bedömer skälig att ta upp.

Slutsats

Inget som framkommit vid mina efterforskningar har givit orsak att misstänka att styrelsen och de anställda inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.