Ledningsrapport 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick3000 Tillgång

Uppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.1.2 - Inga identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från unika underrepresenterade användare ej räknande.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 1 stycken i personalen.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 internationella Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
 • M.3.1b - Antalet medlemmar har minskat.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2022-09-26 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Arbete med att ladda upp auktoritetsdata fortsätter. Museernas personal arbetar självständigt med OpenRefine och vi bidrar med stöd när det behövs.
 • Nationalmuseums personal arbetar internt med att lägga till information om vilka personer och platser som avbildas på tavlorna, vilket vi sedan överför till Wikidata.
 • Statens Historiska Museers egenskap på Wikidata har utvidgats för att stödja andra typer av entiteter än personer, så som platser och händelser. SHM:s personal arbetar just nu med att lägga till sina identifierare till Wikidataobjekt som representerar föremål och platser.
 • Vi skapade Wikidataobjekt för ett antal objekt i SHM:s samlingar som avbildas på foton som laddats upp för flera år sedan, för att kunna länka till dem från fotona (Structured Data on Commons).
 • I samband med Nationalmuseums stundande flytt till ett nytt databassystem framförde vi våra synpunkter på vilka funktioner som skulle öka dess kompatibilitet med Wikidata.
 • Projektet presenterades på konferensen Linked Data and International Standards for Cultural Heritage som vände sig till GLAM-personal.
 • Över 500 högupplösta digitaliserade konstverk från Nationalmuseums samlingar laddades upp till Wikimedia Commons.
 • Albin Larsson har anlitats för att ta fram visualiseringar även i år. Flera idéer har presenterats och diskuterats i projektgruppen.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av minst 1 nya evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ansökan om medel för projektår 3 skall skickas in till RAÄ av Nationalmuseum i slutet av september.
 • Ett seminarium för GLAM-personal som skall genomföras i november förbereds. Dess syfte är dels att presentera projektets framfart, dels att uppmuntra deltagarna att engagera sig i liknande satsningar på sina respektive organisationer. På detta sätt vill vi attrahera andra GLAMs att engagera sig under projektets tredje och sista år.
 • Vi undersöker möjligheterna att engagera projektgruppen i utvecklingen av ISA Tool (ett verktyg för att berika filer på Wikimedia Commons med strukturerade data) som just nu håller på att utvidgas med stöd för maskininlärning.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen
Uppdaterad senast 2023-12-12 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Avslutande möten av statlig utredning
 • Slutrapportering

2021

 • T.2.1 - 4 organisationer har tagit del av information om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade 2 nya evenemang

2022

 • T.2.1 - 4 organisationer har tagit del av information om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade 1 nya evenemang

2023

 • T.2.1 - 9 organisationer har tagit del av information om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade 12 nya evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Slutrapportering

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen

4000 Användning


Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 för ytterligare aktiviteter.

 • Diskussioner med KTH hur/om vi kan bidra med kurerade Wikipedia-nedladdningar av olika slag för olika forskningsprojekt, t.ex. hur översättningar ändrats eller hur artiklar som vid något tillfälle haft en Språkvårds-mall har utvecklats till dess att den togs bort.
 • Vidareutveckling av talsyntesen Wikispeech för att möjliggöra aktivering har skett.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen5000 GemenskapenUppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektet startades upp 28 oktober 2021, efter besked om beviljad finansiering.
 • T.1.1 - Berika projekten med 1 nya resurser
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen
6000 Möjliggörande